"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Monday, October 31, 2011

Aspirine..migraine/darmkamker.

Aspirine een goede remedie tegen migraine

 Uit een nieuw onderzoek blijkt dat drie aspirines bij een dreigende migraineaanval zeer goed werkt. Inname van aspirine kan voor duizenden mensen die aan migraine lijden een einde aan alle ellende betekenen, zeggen wetenschappers. Aan het onderzoek deden 4222 mensen mee. Een combinatie van aspirine en metoclopramide (een middel tegen misselijkheid) bleek de beste aanpak. Co-onderzoeker Sheena Derry, van het John Radcliffe Ziekenhuis in Oxford, zei: ‘Een aanzienlijk aantal mensen zullen profiteren van aspirine. Een standaard tablet is 300 mg, de dosis is dan 3 tabletten van 300 mg’. Het advies is dan ook om bij een migraineaanval te beginnen met aspirine, en als dit niet werkt, dan pas meer specifieke medicijnen te gaan gebruiken.


Aspirine verkleint kans op darmkanker


En de positieve effecten van dagelijks een lage dosis aspirine slikken wordt groter na twee jaar slikken en niet een klein verschilletje, namelijk een daling van 63 procent in vergelijking met de groep mensen die een placebo slikten. Aan het onderzoek deden 861 mensen mee, allen hadden een verhoogd risico op het krijgen van darmkanker. Het gaat dus om mensen waarbij darmkanker in de familie voorkomt. Wetenschappers van Newcastle University hielden het onderzoek tussen 1999 en 2005. In het jaar 2007 was er nog geen verschil te zien tussen de deelnemers die aspirine slikten en de groep die een placebo kreeg, dat veranderde dus in 2010. In de groep die een placebo slikten kregen 34 personen darmkanker, tegenover 19 die dagelijks een dosis aspirine slikten. Professor John Burn zegt dan ook dat mensen die familieleden hebben met darmkanker of eraan zijn gestorven, serieus moeten overwegen om dagelijks aspirine te slikken.

See more:
http://bert-firebert.blogspot.com/2010/10/healing-power-of-aspirin


~~

Sunday, October 23, 2011

Saturday, October 22, 2011

Why there can't be world peace..

Imagine as of tomorrow there would be world peace... Some countries however might face a huge economic disaster with millions of unemployed personnel.....The Weapon industry, Ammunition,Transporters (land air sea sub.), Intelligence, Hospitals and medicines (doctors, nurses, manufact.),Revalidation center,  Military Academy, less work for the Undertakers, or Constructors to rebuild bombed cities,...

On the other hand, all those Billions saved from the Warfare could be spent for Welfare... 

Imagine.....

Bert.

Friday, October 21, 2011

Healing fever. Don't block all fevers...!!

The body starts a fever asa an aggressive invader sickens the system. Now that's a good thing,  'cos most of these bacteria and viruses love to work at body temperature which is 37C. A two or three degree increase up to 40C will get rid of most of them and cure the disease in a couple a days. Over 40C might damage the braincells and other vital organs. 


So it's not always the right choice to take a painkiller or suppressor. Same goes for alternative treatments like acupuncture/pressure.

It's a good thing to prevent yourself from getting ill to make a healthy choice of food and vitamins. Sports will only add to your well feeling. But IF you get sick one way or the other, give your body the chance to fight the infiltration itself and that will be done by a temperature raise...!  Drink, but don't eat (or smoke herbs) anything for the next 18 hrs.  It's good to vomit and 'shit' it out, that'll clean the digestive system from top to bottom...!

Most common colds/coughs will be gone within that period. It's time to take action when the fever doesn't cure within 2 days...see:Wednesday, October 12, 2011

The healing power of : Devil's claw.

Devil's claw has my attention.  It's available as a root, an ointment/gel, creme and pills.


It has been used to treat pain, liver and kidney problems, fever, and malaria. It has also been used in topical ointments to heal sores, boils, and other skin problems. Devil' s claw was introduced to Europe in the early 1900s, where the dried roots have been used to restore appetite, relieve heartburn, and reduce pain and inflammation. Today, devil's claw is used to fight inflammation or relieve pain in arthritis, headache, and low back pain. Animal and test tube studies suggest that devil' s claw can help fight inflammation, and it is used widely in Germany and France.


Monday, October 10, 2011

The healing power of : Parsley.

 •  parsley
 •  Petersillie
 •  persil
 •  prezzamolo
 •  perejil
 •  peterselie
Parsley has many health benefits and has been used as a cure for many ailments. It contains more vitamin C than any other standard culinary vegetable, approximately three times as much as oranges and about the same as blackcurrants. The iron content is exceptional (twice as much as spinach) and the plant is a good source of manganese, calcium and potassium. It also contains flavonoids that act as antioxidants.
Parsley is also rich in vitamin A, well-known for its effects on vision, plus can mitigate risks of atherosclerosis and diabetes. 

Raw parsley: 
..cleanses the blood,
..dissolves sticky deposits in veins,
..maintains elasticity of blood vessels,
..facilitates removal of moderately sized kidney and gallstones,
..treats deafness and ear infections,
..and benefits the sexual system.
..Chewing parsley prevents bad breath!
..It's also good as a  remedy for bruises: crush up some parsley leaves and apply  to the affected area.

..Good for the heart. The folic acid in parsley is a critical nutrient in cardiovascular health. Specifically, folic acid helps convert potentially dangerous homocysteine into harmless molecules, a process that protects blood vessels and reduces the risk of heart attack and stroke.

..Parsley contains volatile oils that have been found to inhibit tumor formation in animal studies, particularly those in the lungs. The oils are not only cancer-fighting, they're also known to neutralize carcinogens including those found in cigarette smoke and charcoal grill smoke. 

..Parsley also contains folic acid, which has been found to help prevent colon and cervical cancers. 
 • Internal use
  • This bitter aromatic herb is used to relaxes spasms, reduce inflammation and helps to clear toxins from the body.
  • It is said to inhibit tumor-cell growth while stimulating the digestion and the uterus.
  • Parsley is also used internally for menstrual complaints and edema.
  • It is also used for ailments of the lower urinary tract and to prevent renal (kidney) gravel (stones).
  • Furthermore, it can be used in flatulent dyspepsia, dysuria, rheumatic conditions, cystitis, prostate problems, indigestion, colic, anorexia, anemia and arthritis (roots and seeds). It is also used after childbirth for promoting lactation and contracting the uterus (roots and seeds).
 • External use
  • The leaves have some itch relieving properties if applied externally.
 • Aromatherapy and essential oil use
  • This oil made from parsley seed is helpful for water retention, stimulating the kidneys as well as helping with menopausal problems.
  • It helps to cleanse the blood and boosts circulation and eases muscle spasms.
  • On the skin, it helps clear bruises, is a tonic to the scalp and is said to help with head lice.
  •  Boil the leafs:

  Saturday, October 8, 2011

  Autoverzekering en Poolse gastarbeiders.

  Een WA verzekering is verplicht in Nederland, en in de andere EU landen naar ik mag aannemen. Het is een verzekering die schade door jou veroorzaakt  aan derden, vergoedt. Ik heb in mijn ruim 40 jaar rijervaring slechts een aantal keren lichte schade veroorzaakt aan derden ( anderen vaker bij mij....) en de claims zijn altijd zonder problemen aan te eisende partij uitgekeerd. Bij een All Risk krijg je dan ook nog de eigen schade vergoed. Nu wat wanneer een Poolse seizoenarbeider zonder vaste woon of verblijfplaats, schade toebrengt aan mijn geparkeerde wagen...!  Alle gegevens zijn ingevuld op het schadeformulier, hij heeft schuld bekend en ondertekend. En zoals het hoort sturen we dan beiden een copie naar de verzekeringsagent. Mijn 'tussenpersoon'  had inmiddels het volgende geantwoord:

  Geachte heer,
   
  Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het schadeformulier met betrekking tot
  de autoschade. Helaas heeft u geen verzekeringsdekking voor uw schade. 
  Uit service kunnen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen, maar gezien het hier
  om een buitenlandse partij gaat is dit voor ons nagenoeg niet mogelijk. 
  Wij hebben niet de middelen die een verzekeraar heeft.
   
  Een partij die in deze u uitstekend zou kunnen bijstaan is een 
  rechtsbijstandverzekeraar. Deze dekking heeft u niet via ons kantoor afgesloten,
  maar wellicht wel elders. Zou u ons daarover kunnen informeren?
  Indien u geen rechtsbijstandverzekeraar heeft, zullen wij met 
  'Xxxxxxx Verzekeringen' moeten overleggen of wij mogelijkheden hebben 
  u bij te staan in deze zaak.
   
  Vertrouwende u met deze bevestiging van dienst te zijn geweest, bij vragen 
  vernemen wij deze uiteraard graag. 
   
  Met vriendelijke groet, 
  xxxxxx.
   ...............
   
  Ik heb ze beleefd het volgende verzocht:
   
  Geachte ****** 
  ..'Zou graag een copie van de schadeclaim aan de tegenpartij van U ontvangen...
  hoogachtend,  '..

  Antw:
  30 december 2011
   Geachte heer ,

   Met betrekking tot bovengenoemde schademelding kan ik u mededelen dat wij voor u de stand van zaken zijn nagegaan.  De Poolse tegenpartij is verzocht een verklaring van de toedracht in te sturen. Helaas heeft deze tot op heden nog niets gereageerd. Er is gisteren een herinnering aan hem gezonden dit met spoed alsnog te doen.  Helaas heeft de Poolse partij nog steeds geen melding gemaakt van zijn eigen schade. De Nederlandse Vertegenwoordiger van diens verzekeraar heeft ons nu wel toegezegd op basis van de huidige gegevens tot afwikkeling over te gaan.

   Als uw tussenpersoon blijven wij uiteraard alert op deze zaak en zodra er meer bekend is over de afwikkeling zullen wij u direct op de hoogte brengen.
  Beste ****
  Ik vraag me af naar welk adres het verzoek en de herinnnering zijn gestuurd, 
  waarschijnlijk naar Polen. wel de man zit in Nederland en werkt hier al geruime 
  tijd. Zonder vaste woon of verblijfplaats......en hij is niet de enige.
   toelichting:
  Tegenover mij op #** woont een Poolse 'werkregelaar'. Vanaf dit verzameladres
  vertrekken 's morgens om half 6 diverse busjes met Poolse gastarbeiders naar 
  hun werkbestemming, 6 dagen in de week....deze man is/was chauffeur op een 
  van deze busjes en is dus bekend op dit adres. Het lijkt me dan ook 
  waarschijnlijker dat post aan deze persoon gericht, meer kans maakt om aan te
  komen dan op zijn thuisadres.
   
   De tegenpartij heeft geen belang bij melding daar 
  hij geen schade heeft. Zo'n busbumber kan wel wat hebben, hij zal de lak
   van mijn auto eraf hebben moeten poetsen  en meer niet. Ik verwacht ook
   niet dat hij van zich laat horen...Dat is toch in gebreke blijven...? 
  Als hij niet meewerkt kan het uitdraaien op aangifte en rentevordering. 
  Hoewel m'n vingers jeuken, ben ik te verstandig om naar de overzijde te 
  lopen en mijn recht op te eisen...maar voor hoelang..
  
  . Houd die vertegenwoordiger maar warm om tot uitbetaling over te gaan, 
   
  Vr. Gr. .

   Mijn tussenpersoon aan tegenpartij:

  3 jan 2011
  Geachte heer/ mevrouw,

   Namens onze relatie stellen wij uw verzekerde aansprakelijk voor alle uit bovengenoemd ongeval voortvloeiende schade, kosten en wettelijke rente.


   Volgens onze gegevens is de schade veroorzaakt doordat uw verzekerde de geparkeerd staande auto van onze verzekerde heeft geraakt.


  De door onze client geleden schade wordt begroot op € **** Wij verzoeken u de schade in behandeling te nemen en indien nodig een expert in te schakelen op de schade vast te stellen.

   Onze client is verzekerd bij ******Verzekeringen en wel als volgt:


   Polisnummer: ****

   Branche: Auto WA

   Wij verzoeken u de schadeuitkering over te maken op rekeningnummer van de klant: ****


   Vertrouwende op een spoedige afwikkeling, zien wij graag de bevestiging tegemoet


   Met vriendelijke groet,***

  
  
   ~~~~~~~~~~
   13 januari 2012
  Geachte heer ,
   Met betrekking tot de gemelde autoschade kunnen wij u hierbij de volgende vergoeding bevestigen.
  Schadebedrag : € ****
   De verzekeraar van de tegenpartij, Achmea, heeft 10-01-2012 het genoemde bedrag overgeboekt naar uw rekening : *****
   Wij verwachten u met deze service van dienst te zijn geweest en gaan hierbij over tot het sluiten van ons dossier

   ******************
      Ik had het geluk dat de veroorzaker een werknemer was van mijn 
  overbuurman, ook een Pool. Ik kreeg eveneens berichten van de 
  verzekering dat ze hem niet konden vinden in Polen....!! Gek hé als ie 
  in Nederland zit..Hij had ook het schadeformulier niet opgestuurd... Ik 
  had foto's gemaakt van zijn ID kaarten, auto en het huis, en van het door hém
  ingevulde schadeformulier plus dat ik een getuigenverklaring van een andere
  buurman kon overleggen. Er is geen politie bij geweest. Ik heb bijna wekelijks
  mijn verzekeringsmaatschappij (tussenpersoon moet ik zeggen) gebeld om de 
  boel warm te houden, zij wilden me ook afpoeieren omdat het te moeilijk zou 
  zijn. Het heeft ruim 3 maanden geduurd, maar ik heb de schade vergoed 
  gekregen. 
  Verzamel zo veel mogelijk gegevens van de tegenpartij ao zijn werkgever,
  een vast adres is van deze groep niet te verwachten. 
   Wanneer het niet lukt,zoek dan de publiciteit. Het zijn GEEN 
  toeristen die hier een schade veroorzaken en dan weer weg zijn, deze 
  Polen blijven hier omdat ze hier werken. Als je weet waar zij werken maak
   je een goede kans..   
   
  Eind goed al goed. 
  
  
  .