"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Friday, March 9, 2012

War on softdrugs seems to have started in the Netherlands.

I think the war is on.. 

The Dutch Minister Ivo Opstelten totally missed the goal by introducing his weedpass plan. He ignored all opposition and forced the implementation of his anti canna program, which is not only against the opinion and interest of the peoples' majority, but based on wrong numbers as well.... "Earlier reports were laid aside or were destroyed.." The prohibition to 'inhale' caused a bad breath to many a joint smoker in the Lowlands and abroad, and now the eyes of the world are focussed on the Dutch stage to follow the Slapstick show. Open mouths in unbelief because the Dutch tolerance on softdrugs only gained positive results- and responds all over. Crime rates and hard drug abuse didn't increase in Holland, on the contrary....! That's the reason why legalization of cannabis, or at least medical use of the plant, were implemented in several countries and states already. 

This complete shift in democracy and theft of privacy surprised 'friend and fiend'. Members of parliament have a protected status, so it's hard to start 'legal actions' against them in a lawsuit...

...Earlier today a Dutch coffeeshop union (THC) published their concerns about these developments (see previous post) in the Haarlem Dagblad.

And they are not the only ones in action...

A lawyer from the southern provinces, André Beckers and two colleagues, will start a lawsuit against the State of the Netherlands as they are violating the European constitution and human rights. They also represent foreigners from neigbouring countries, they feel discriminated..


The community council in den Bosch even suggested to increase the number of coffeeshops when there's a need too...!!!

Meer coffeeshops bij overlast 

donderdag 08 maart 2012 | 23:23 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 08 maart 2012 | 23:24

DEN BOSCH - Als er in Den Bosch door de invoering van de wietpas overlast ontstaat dan moet de gemeente overwegen het aantal coffeeshops uit te breiden. Die gedachte kwam bij verschillende partijen (VVD, PvdA , De Bossche Groenen) op in de raadscommissie bestuurszaken.
vr 09 mrt 2012, 08:32 

Kort geding om wietpas

AMSTERDAM -  Advocaat André Beckers uit Maastricht spant met drie andere advocaten een kort geding aan tegen de staat om de invoering van de wietpas tegen te houden.

Ze beroepen zich onder meer op hogere wetgeving zoals de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vier treden op namens coffeeshops uit zowel de noordelijke als zuidelijke provincies, meldt De Limburger.
De pas wordt in het zuiden op 1 mei ingevoerd. De rest van het land moet vanaf 1 januari 2013 buitenlanders uit de zaken gaan weren. Daarnaast vertegenwoordigen de advocaten ook buitenlanders die protesteren tegen discriminatie, klanten die in Nederland wonen en zich niet willen laten registreren vanwege hun privacy en het personeel dat niet werkloos wil worden. 

To be continued...

.

Akties tegen leugens Tweede Kamerlid Coskun Çörüz. ..

Het is al enige tijd onrustig in Cannaland. Het gedoogbeleid dat decennia lang een voorbeeld vormde voor de rest van de wereld en dat inmiddels, met aanpassingen, door diverse landen is ingevoerd ligt onder vuur.. .Waarom nu die omslag naar verminderde tolerantie, zeg maar gerust: verbod..? Het heeft niets te maken met de goede bevindingen van de afgelopen tijd, die zijn zonder meer positief te noemen. (Portugal is hier een goed voorbeeld van..)  Het is meer het beleid van een éénling die zijn persoonlijke afkeer tegen cannabis niet onder stoelen of banken stopt en daarin steun krijgt van een aantal gelijkdenkenden. Alle middelen worden ingezet om het gebruik (misbruik zoals de heren het stellen) aan banden te leggen of zelfs helemaal uit te bannen. Feiten en rapporten worden achtergehouden of zelfs vernietigd wanneer deze niet stroken met de wensen van deze THC tegenstanders. Dat politici vaak niet de waarheid zeggen is een publiek geheim, maar pertinente leugens die ook nog eens zwaar worden verdedigd, breken hen nu op... De heren Opstelten en Donner zijn met hun duistere achterkamertjespolitiek ver buiten hun boekje gegaan door persoonlijke voorkeur cq eigenbelang te laten prefereren boven het belang van de burger. Coskun Çörüz. heeft zich de woede van de koffieshopeigenaren op de hals gehaald door te stellen dat zij de hand hebben in de verkoop van harddrugs naast de buitendeur van hun winkel....en overlast veroorzaken voor de omgeving.

Nu is er een wet die bepaalt dat politici in functie een beschermde status hebben en niet kunnen worden aangeklaagd voor hun uitspraken.  Deze status was ooit bedoeld om tijdens de debatten de heetgeblakerde hoofden van deze personen te vrijwaren van beschuldigingen indien ze elkaar 'namen' noemen. Het kan toch niet zo zijn dat er bewust voor deze regel gekozen is om onbestraft LEUGENS te kunnen verkondigen..??? Want dat is wat er nu, grootschalig, gebeurt.  Het verdraaien van de feiten, het laten verdwijnen van correcte rapporten en het uiten van valse beschuldigingen en smaad maken de zaak er niet mooier op. Het is een 'hot item' op de sociale websites waar met ongeloof en verbijstering wordt gereageerd op dit ongeoorloofde gedrag waar ze mee weg denken te komen.

Een officiële aanklacht tegen dit verachtelijke optreden blijkt dus nu onmogelijk en zelfs onwettig. Dat deze uitkomst niet wordt geconsumeerd door de diverse betrokkenen moge duidelijk zijn. Met grote steun van de achterban is men ten strijde getrokken tegen deze volksverlakkers om de leugens aan de kaak te stellen en gerechtigheid te bepleiten. In een open brief in het Haarlems Dagblad staat vandaag hun repliek in deze zaak en worden onrechtmatigheden aan het licht gesteld. Dit kabinet met haar incompetente volksvertegenwoordigers gaat VER buiten haar boekje door vast te blijven houden aan een beleid dat gebaseerd is op leugens en bedrog.

Open brief aan Coskun Çörüz, Tweede kamerlid CDA.


Geacht Tweede Kamerlid,

Alle 16 coffeeshop ondernemers van Haarlem, verenigd in het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, hebben grote moeite met de uitspraken die U onlangs heeft gedaan tijdens het Drugs Debat in de Tweede Kamer van 1 Maart jongstleden. U zei tijdens dit debat o.a.:

"Coffeeshops vormen een bron van overlast en trekken randverschijnselen aan zoals illegale straathandel. De handelaar die binnen keurig pakjes van vijf gram verkoopt, heeft buiten een toeleverancier die klaarstaat met cocaïne, heroïne, xtc en hasj. Burgers, en niet alleen ouderen, voelen zich onveilig als gevolg van die overlast."

 
Wij durven te beweren dat deze uitspraken volledig op onwaarheden berusten.Dit kunnen wij bewijzen, aan de hand van honderden getuigen, namelijk onze bezoekers.
Ook de betreffende wijkagenten kunnen beamen dat er geen overlast is rond de Haarlemse coffeeshops, en zeker niet in verband met hard drug dealers die met de coffeeshophouders onder een hoedje spelen, zoals U beweert.

Ook de volgende uitspraak, gedaan tijdens hetzelfde Drugs Debat , is wat ons betreft op zijn zachtst uitgedrukt twijfelachtig, aangezien in Uw bovenstaande uitspraak de waarheid flink geweld wordt aangedaan:

Ik ben hartstikke eerlijk. Ik herhaal het maar: het CDA heeft altijd ingezet op ontmoediging, ontmoediging, ontmoediging. Wij zien het liefst nul coffeeshops: zero tolerance. Dat kan ook voor de heer Dibi geen verrassing zijn.”
Dit is op zich curieus daar het CDA de initiator van het gedoogbeleid is geweest, vele oudere leden van die partij hebben nog steeds hetzelfde verlichte inzicht.
Het gedeelte na: ”Ik ben hartstikke eerlijk” moeten we wel geloven, want dat is het standpunt van het CDA. Wij vinden niet dat U, voor wat betreft Uw uitspraken over onze branche, 'hartstikke eerlijk' bent geweest.
Deze uitspraken suggereren ook dat alle inspanningen van de politie, om deze verschijnselen te bestrijden, volslagen zinloos zijn geweest. Voorwaar geen compliment aan onze uitvoerende macht.
Wij hebben gekozen om U op deze manier ons ongenoegen over Uw optreden tijdens het Drugs Debat in de Tweede Kamer kenbaar te maken. We wilden aanvankelijk aangifte tegen U doen vanwege Smaad, Art. 261, Wetboek van strafrecht. De Politie overlegde ons echter een document waarop staat aangegeven dat U volgens Artikel 3.2.7 (71) (artikel 58 Staatscommissie) immuniteit geniet voor wat betreft o.a. Uw uitspraken in de Tweede Kamer tijdens commissie vergaderingen.
Zoals U hier kunt lezen hebben wij daar geen genoegen mee genomen. Wij hebben ons wel neergelegd bij Uw immuniteit, maar hebben gekozen voor de publiciteit, aangezien Uw uitspraken ook publiekelijk zijn gedaan.
Wij hebben voor deze reactie onze bewoordingen zorgvuldig gekozen, hopelijk gaat U dit, gezien Uw positie, voortaan ook doen.
Namens het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers.
Het bestuur.
vloeitje009mini
Meer 'Vloeitje' posters klik hier...