"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Tuesday, December 3, 2013

Rave von Canstein von Pappenheim.


De oorsprong van de Raaf als symbool in de familielijn gaat diverse kanten op. Het gebruik van Latijnse, Duitse en Franse benamingen met hun varianten in dialecten en schrijfwijzen maakt het zoeken er niet gemakkelijker op. De Raaf was, naast de Duitse Adelaar, een populaire vogel om als symbool voor een familie of scholing te fungeren. De latere heraldiek en oudere familieschilden zijn hier een voorbeeld van. Het aangaan van nauwere familiebanden met 'soortgenoten' werd dan ook vaak weergegeven door meerdere vogels op het schild af te beelden. Eén van de oudste afbeeldingen die ik heb kunnen vinden, met een directe link naar Münster, is het wapen van Corbie waar de Raaf op prijkt.

 
Wapen van de Abdij Corbie

Van hier gaat de naam Corvey (zie artikel op deze site) na het jaar 823 de gehele Rijnstaat door met een groot aantal vestigingen, Bisdommen en Abdijen. Deze naam staat voor de school, stroming of gemeenschap en is géén familienaam. Praktisch zou dat ook niet kunnen omdat deze hogere geestelijken een celibatair (ongehuwd) leven leidden en derhalve geen familienaam doorgaven...De Raaf echter werd wel doorgegeven.

De Corvinstam uit Hongarije die een familieband was aangegaan met een adellijke Poolse clan voerde dit schild. De ring als symbool voor boodschapper van de koning en het hoefijzer voor de ruiterij/leger.


Bij 'Rabensiegel' staan de diverse zegels en wapens afgebeeld.


 Het familiewapen uit 1415 dat Gottschalk Corvus voor zijn zoon 
Graaf Friedrich Rabe von Canstein maakte zag er zo uit:


von Pappenheim en von Canstein
 werden met dit wapen geïdentificeerd:


De stamvader van de Pappenheimers was ridder Rabe von Pappenheim , rentmeester van het Corvey klooster in het begin van de 12e eeuw. De familie bezat veel 'goederen' in en rond Warburg en bezat het Graafschap over de stad. Het geslacht heeft dezelfde stamboom als de 'Heren van Canstein' en de 'Heren van Calenberg', die een identiek wapen voeren.

Rabe von Pappenheim, bijgenaamd 'de Rijke' , kreeg van Fürstbischof Günther von Schwaleberg, na het succesvolle einde van een oorlog tussen Keulen en Paderborn, het beheer over de burcht op Calenberg en noemde zich na de restauratie: Rabe von Calenberg.


""""


Canstein:
De oudste schriftelijke vermelding van het kasteel Canstein dateert uit 1080, toen "Reinboldus de Canstein" (uit de familie van de graven van Everstein) het beschreef in 1120 als "castrum Cahenstein" als leengoed aan de aartsbisschop van Mainz..Reinboldus had het kasteel met de bijbehorende goederen en slaven verkocht op een niet nader vermeld tijdstip aan het aartsbisdom Mainz. Het werd echter vrij snel weer teruggegeven...

Der Kölner Erzbischof Walram belehnte im Jahr 1342 die aus der Gegend von Warburg stammenden „Gebrüder von Pappenheim“ (Rave den Älteren, Rave den Jüngeren und Herbold) erneut mit der Herrschaft Canstein und beauftragte sie, auf eigene Kosten eine neue Burg zu bauen. Diese diente der Sicherung der kurkölner Landesgrenzen gegen den Grafen von Waldeck und das Bistum Paderborn. Belehnung und Burgbau brachten erneut Streit mit den benachbarten Grafen von Waldeck, die territoriale Ansprüche auf die Herrschaft stellten. Die Waldecks erbauten zum Trotz eine Burg gegenüber von Canstein, die sie Grimmenstein nannten. Die nachfolgende Fehde endete mit einem Vergleich, Waldeck musste den Grimmenstein 1346 wieder abbrechen. (Es kam jedoch in den folgenden Jahrhunderten immer wieder zu Grenzstreitigkeiten, die erst 1648 in Artikel IV des Westfälischen Friedens endgültig beigelegt werden konnten, in dem Waldeck auf seine Territorialansprüche verzichtete.) 


De Raben von Pappenheim noemden zich nu: Raben von Canstein
De Heerschappij ging over de plaatsen: 
Canstein, HeddinghausenUdorfLeitmar en Borntosten. Onder de Cansteins bereikte het Heerschap, dat zowel de lagere als de hogere rechtsorde omvatte, de zgn. Reichsunmittelbaren Status een bijna koninklijke status. 


Zie meer over de Raven:

Monday, December 2, 2013

Eigen risico zorg voor velen niet op te brengen..

   Je kon er op wachten, de toenemende financiële problemen van patiënten die hun eigen zorg niet meer kunnen bekostigen. Voor de lagere inkomens bestaat er dan wel, naast de huurtoeslag, ook de zorgtoeslag (hoe lang nog) zodat de maandpremie aan de verzekeraar betaald kan worden.. maar de eigen bijdrage-drempel blijft jaarlijks echter maar omhoog gaan en dat nekt honderdduizenden verzekerden die niet in staat zijn om van hun minimumloon, pensioen of uitkering,  €360,- extra op te hoesten voor dure medicatie of gespecialiseerde zorg. En dat aantal neemt dagelijks toe.
   Het bezoek aan de huisarts mag dan 'gratis' zijn, de medicijnen die worden voorgeschreven zijn dat zeker niet..! 


Eigen risico niet meer te betalen..!! Met dank aan kabinet Rutte..

  De berekening die ik exact 2 jaar geleden heb neergezet voor de minima/armoedegrens is achterhaald, de nood is veel hoger geworden. De kettingreactie die ik voorspelde is geschied, mensen hebben minder te besteden, bezuinigen op inkopen, op hobby's, op abonnementen, op kleding,  op de kapper.. en ze verlaten de verenigingen waar ze al jaren lid van waren omdat de contributie buiten het budget valt..De middenstand en vooral de kleinere zelfstandigen voelen dat goed, terwijl voor veel zaken (overheids)subsidies niet meer worden verstrekt.  Het ene na het andere faillissement van, voorheen gezonde clubs of winkels volgt en komen er steeds meer werknemers, maar ook werkgevers, massaal op straat te staan.     Een toenemende groep mensen die geen inkomen meer heeft en dus uiteraard ook minder besteedt, want ook zij moeten nu rond zien te komen van WW of uitkering. Ook deze mensen zeggen hun lidmaatschap bij verenigingen op en bezuinigen op alle mogelijke uitgaven... met alle gevolgen van dien. Dit verspreidt zich als een olievlek op het water. 

  De vaste lasten van energie en huur blijven ook stijgen, belastingen gaan omhoog en de strot van de gedupeerden wordt nog verder dichtgeknepen.

Het is een toenemende trend dat patiënten hun medicijnen niet meer ophalen bij de Apotheek, dat ze specialistische behandelingen of onderzoek achterwege laten, niet meer naar de tandarts gaan en op den duur zelfs ook niet meer naar de huisarts omdat die met een duur receptenbriefje aankomt..

 7 of 8 Euro per dag voor: voeding, kleding en hobby's/sport...of een extraatje bij de koffie. Hier moet van gespaard worden om een kapotte TV of stofzuiger van te vervangen, of een keer naar de kapper....om een nieuwe binnenband van te kopen, er een verjaardagspresentje voor een familielid of vriend van te kopen. Heb je huisdieren ? dan moeten die ook te eten hebben en zo nu en dan naar de dierenarts....De lijst is nog langer, maar ze komen al tekort.

  Hoe hard komt dan €360 extra aan op dit lage budget..??? Wel 360 gedeeld door 7 of 8 betekent dat er gekort wordt met 51 of 45 dagen, of dat het dagelijks te besteden bedrag met een Euro daalt naar 6 of 7 Euro..! 

Gezondheidszorg..?? Nou en of ik zorgen heb over de gezondheid...

Friday, November 29, 2013

Open brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

tav. Minister Mevr. Edith Schipper

onderwerp: Medicinale Cannabis.

Excellentie,
                 Het huidige cannabisbeleid heeft op zijn zachts gezegd voor ophef gezorgd in Nederland en daarbuiten, het 'recreatieve' gebruik en bezit van kleine hoeveelheden is de laatste jaren vercriminaliseerd, het groeien van een plant in de tuin vrijwel tot misdrijf verheven...het kruid is in ongenade geraakt en dreigt zelfs op de lijst van verboden (genees)middelen terecht te komen. 

  Ik constateer een enorme contradictie tussen een door een arts voorgeschreven medicijn dat 'Cannabis' heet, hoewel het niet geregistreerd staat als 'medicijn', en de lijnrechte oppositie tégen het kruid door de huidige minister van Veiligheid en Justitie, die het zelfs als een gevaar voor de samenleving en volksgezondheid ziet en de plant het liefst met wortel, tak en top zou uitroeien. 
                 Het hennepblad- en het zaad zijn eetbaar, voedzaam en gezond voor mens en dierWanneer je er encyclopedieën op naslaat staat daar toch duidelijk vermeld dat Cannabis/Marihuana/Hennep al sinds mensenheugenis als medicijn of als voedingsbron voor proteïnen, vitaminen, mineralen, vet- en aminozuren wordt gebruikt.   

Het kan toch niet zo zijn dat een plant met een dergelijk hoge potentie aan de kant wordt geschoven, dat de geneeskrachtige werking wordt genegeerd danwel ontkend en dat het gebruik of bezit, naar willekeur als een overtreding of een misdaad wordt bestempeld. De 'softdrugsgebruiker', zoals men dan wordt gestigmatiseerd, is zo een synoniem geworden voor, of althans wordt geassocieerd met, drugsdealen en criminaliteit..


            Waarom is Marihuana nooit geregistreerd als geneesmiddel..??
Ik quote :
"Toen de farmacologische industrie opkwam, was er voor geneeskrachtige kruiden geen plaats meer.."  "Marihuana was niet te injecteren en men wilde het geneeskrachtig kruid ook niet registreren of patenteren..: om de eenvoudige reden dat er te weinig aan te VERDIENEN viel..!!"
    De moderne geneeskunde heeft plaatsvervangers geproduceerd die op de langere termijn funest bleken te zijn door hun bijwerkingen en inmiddels ook onbruikbaar zijn door bacteriële resistentie die door de vele antibiotica is opgebouwd. De behandelingen worden minder effectief of hebben geen baat meer, de kosten rijzen de pan uit... en dat terwijl er een prima middel voor handen is. 
De bestanddelen in de marihuanaplant zijn heilzaam gebleken bij het bestrijden van oa:
Chronische pijn, 
Spierspasmen bij MS, 
Syndroom van Gilles de la Touret, 
Slechte bloedcirculatie, 
Hoge bloeddruk, 
Reuma, 
Epilepsie, 
Glaucoom, 
ziekte van Crohn, 
Alzheimer, 
Astma, 
Anorexia, 
Parkinson, 
ADHD, 
Angststoornissen en depressies, 
ME, 
Slaapstoornis, 
Eczeem, 
Fibromyalgie, 
Diabetes, 
Schizofrenie, 
Dementie 
en Kanker...
 Medicinale cannabis wordt in Nederland in de apotheek alleen verstrekt op doktersrecept en dan nog slechts tijdens een terminale fase...  
  Hoe kan het een misdaad zijn wanneer iemand die lijdt aan één van bovenstaande kwalen, of iets anders, er voor kiest om dat met een natuurlijk en effectief kruid te behandelen. Die het verkiest boven het farmaceutisch aanbod dat vele bijwerkingen teweegbrengt..  Maar die eerst letterlijk doodziek moet zijn voordat het wordt voorgeschreven. 

  Waarom mogen andere heilzame kruiden wel in de plantenbak of in de moestuin gekweekt worden maar vormt één van de, meest veelzijdige en meest effectieve, medicinale planten een uitzondering..???

  Het recreatieve gebruik is niet schadelijk bevonden, zeker niet bij puur gebruik, zonder tabak, via een verdamper of oraal. De gebruiker veroorzaakt weinig tot geen overlast, wordt niet dronken of agressief, is niet onbekwaam om een voertuig te besturen en rijdt zelfs voorzichtiger, kotst en piest de boel niet onder, slaapt gezond en heeft de andere ochtend geen kater... 

  Het gebruik van (THC) en CBD's wordt ook door zeer jonge, zwaar zieke patiënten goed verdragen en dat met veelal een positief en genezend effect.

(met dank aan Wernard Bruining)

  Uiteraard gaat er ook een preventieve werking vanuit en het consumeren van de plant in haar diverse onderdelen heeft bewezen ziektes en aandoeningen te kunnen voorkomen. Ik zou dan ook willen pleiten voor een verruiming van het medicinale gebruik (vaker en eerder toepassen door de arts) en het niet meer strafbaar stellen van het bezit/gebruik voor recreatieve of preventieve doeleinden, door cannabis te legaliseren en van de lijst van 'verboden middelen' te schrappen met als note: "niet schadelijk  voor de volksgezondheid, integendeel". 

  Het is niet voor niets dat een aantal ondernemers en burgemeesters voor hun beleidsplan bij U aanklopt om in verenigingsverband of als gemeente in de eigen, legale teelt, te voorzien in een stijgende behoefte. Niet alleen wordt zo de waar op kwaliteit gecontroleerd maar zal er ook toezicht zijn op inzet van bestrijdingsmiddelen, hetgeen niet zal gebeuren bij de toenemende straathandel waar ook nog eens harddrugs wordt aangeboden.. 

  De farmaceutische industrie zal daar niet blij mee zijn omdat er zéér veel geld omgaat in de medicijnenhandel, waar zij een flinke vinger in de pap hebben en zij zullen ongetwijfeld alles inzetten om hun lucratieve handel veilig te stellen, koste wat kost..  En ook dhr. Opstelten zal zijn 'hobby' niet zo gauw opgeven neem ik aan.. Maar dat mag niet van belang zijn indien het gaat om de volksgezondheid en het betaalbaar houden ervan. Het financiële belang van een firma of het persoonlijk gewin van individuen mag niet voorop staan.

  Ik wil er nog aan toevoegen dat ik als alternatief therapeut goede resultaten heb gezien bij patiënten die er voor kozen om hennepzaadolie, wietboter of een waterpijp met pure wiet of hash te gebruiken ipv reguliere geneesmiddelen. En als ervaringsdeskundige kan ik U melden dat ikzelf inmiddels geen pijnstillers en bloeddrukverlagers meer nodig heb dankzij het gebruik van een verdamper, en wel zonder bijwerkingen.

  Ik vraag U Uw steun te verlenen aan het vrije gebruik van dit kruid, om de verzoeken van gemeenten en particulieren te honoreren indien zij voor een vergunning komen. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten voelt voor legalisering en een eigen gecontroleerde kweek, en ondanks het verzet van minister Opstelten willen zij hiermee doorgaan en desnoods actievoeren om de 'achterdeur' geregeld te krijgen. Hoeveel zou er veranderen indien U Uw handtekening zet en deze plant volledig rehabiliteert als genezend kruid..?

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Namens vele patiënten/gebruikers,
Bert E. Spoor de Rave

Friday, November 22, 2013

Katten als therapeut in het bejaardentehuis..???

..daar bedoel ik geen ouwe katers mee die hun laatste jaren kunnen gaan slijten in een luxe dierenhotel. Nee, het zit anders. Katten hebben een gave die bij ieder van ons bekend is maar waarvan het therapeutische effect langere tijd een mysterie bleef: Het Spinnen. Katten knorren, en dat doen ze om velerlei redenen, om te ontspannen, wanneer ze erg bang zijn, maar vooral ook om genezing te bevorderen wanneer zij iets mankeren. Poezen spinnen niet altijd op de zelfde frequentie, zij 'stemmen' af op hun omgeving en proberen zo een resonantie te vinden die deze actie ondersteunt. Ooit in een holle ruimte of lege kamer gestaan waar een bepaalde klank of toon werd versterkt..?  Zingende badderaars weten ook precies welke noot het lekker doet in de badkamer, de ruimte ondersteunt en versterkt juist die ene frequentie ..De klankkast van een gitaar zit er ook niet voor niets.  Daarom liggen katten graag op schoot of op je borst. De holle ruimtes in het lichaam resoneren, ze trillen mee met de bron. Dat geldt ook voor de organen die door hun vorm of struktuur ieder een verschillende vaste resonantie hebben. Onze huispoes stemt zich af op de 'klankkast' onder zich. Hij voelt precies bij welk deuntje hij ondersteuning krijgt. Dat voelt niet alleen 'goedgestemd' maar het scheelt ook aanzienlijk in de energie die de kat in het proces moet stoppen. 

Het is al langer bekend- en vastgesteld dat bij ouderen die een huisdier strelen of knuffelen dat een rustgevend effect heeft. De (hoge)bloeddruk zakt, de hartslag daalt, de ademhaling wordt wat dieper wat zuurstoftoename in het bloed tot gevolg heeft en, al met al: een ontspannen toestand ontstaat. Een spinnende kat op schoot voegt daar enorm aan toe..!!
Dat zijn duidelijk waarneembare feiten en die worden ook in velerlei medische artikelen vermeld en bevestigd. Maar hier blijft het niet bij, het knorren van de poes is niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar, en vaak ook voelbaar zonder dat je iets hoort. Dat zijn de trillingen van rond de 20 Hertz. Die van 50 zijn ook goed hoorbaar en te vergelijken met een lage brom op de bas speaker. Hoe lager de frequenties hoe hoger de therapeutische uitwerking, zo is gebleken. Voor de longen is vastgesteld dat de meest efficiënte resonantie zo rond of net onder de 40 Hz ligt. De poes kan dan harmonisch inspinnen op 40 maar ook op bv.20 Hz. 


Maar hoe verklaart dat het genezend effect..??? 

Het is het meetrillen van het (zieke) orgaan dat 't 'm doet. De vibratie is als een stevige massage die de doorbloeding verbetert, maar ook eventuele verstoppingen of kronkels doet los-trillen en zo een probleem oplost. Door de gestimuleerde doorbloeding zal het betreffende orgaan ook beter gaan functioneren. Katten herstellen zelf veel sneller van bv botbreuken dan honden door de zgn. Bone-healing/Restorative "Purring Frequencies" (zoals beschreven in 'American Veterinary Medical Association'). Ze kunnen zichzelf genezen door deze trillingen in te zetten om weefselgroei te bevorderen. Je kunt het spinnen van een gezonde kat ook zien als dagelijkse onderhoud om fit te blijven.. 

Edelstenen en kristallen worden al eeuwen ingezet om met hun trillingsgetal genezing te bewerkstelligen. En ook hier wordt ieder orgaan met 'zijn eigen getal' behandeld. 

Wanneer nu een lichaamsdeel getraumatiseerd raakt, zendt het een signaal uit, het lichaam wordt zo gewaarschuwd en aangezet om het genezend proces te starten. Het is als een instrument in een orkest dat vals gaat spelen, dat valt op. Het is niet om aan te horen totdat het wordt verwijderd of gestemd. 


Kan het zo zijn dat de kat een soort stemmer is die met zijn 'absolute gehoor' de valse noot opspoort en automatisch de juiste toon erop loslaat om het orkest te harmoniseren...???? 

Daar lijkt het in ieder geval wel op. Er wordt van honden gezegd dat ze de pijnlijke plek bij een patiënt vaak met hun neus kunnen aanwijzen of likken en het drommels goed doorhebben wanneer iemand zich niet lekker voelt. Dieren hebben dus een zintuig dat hen die informatie biedt...

De zorg voor een huisdier is sowieso een stimulans vooral voor alleenstaande ouderen/gehandicapten die weinig sociale contacten meer hebben en weinig de deur uitgaan. Aanspraak, zorg en liefde zijn de ingrediënten voor een prettiger bestaan, en dieren geven liefde terug, heel veel.. Mensen met huisdieren steken over het algemeen beter in hun vel dan zij die alleen met zich zelf op een kamertje zitten. Wat ook opvalt bij de groep waarbij het huisdier wegviel, is de gezondheid die eronder te lijden had en niet zelden overleed iemand kort na verlies van zijn/haar enige partner. Vaak een al wat ouder dier, waarmee lang lief en leed werd gedeeld. Dikwijls willen deze personen geen ander dier meer omdat hun vorige gewoon 'niet te vervangen' is of omdat ze niet nogmaals de pijn van het verlies van een dier willen meemaken.

Het houden van dieren in een verpleeginrichting geeft ronduit positieve cijfers te zien. En als nu van de kat bekend is dat ie behalve gezellig gezelschap ook nog eens therapeutische inbreng heeft, lijkt het mij zinvol om de poezen massaal in te zetten als genezer bij niet alleen ouderen, maar ook in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Beter dan een doos medicijnen.


(benefit of pet owners, hier)

Bert E, Spoor de Rave.

Thursday, July 25, 2013

Zonnebrandcreme, wel of niet..

   't Is weer tijd voor 't smeerwerk. De zon schijnt op z'n krachtigst en voor je 't weet ben je verbrand en hangen de vellen eraan, dat is pijnlijk maar ook niet best voor de huid. Vrijwel iedereen grijpt dan naar de 'sunblockers' om dat te voorkomen en smeert er lustig op los, na iedere zwembeurt weer opnieuw.. En in de meeste gevallen lukt het zo enigszins om huidverbranding tegen te gaan, kleurstoffen zorgen ervoor dat de huid bruint. Al die crèmes filteren de hogere frequenties uit het zonlicht op UV niveau  die zo de huid niet bereiken/beïnvloeden. Daarmee is ook gesteld dat de Ultra Violette straling die de bruining van de huid veroorzaakt en oa vitamine D aanmaakt, niet door het lichaam wordt opgenomen. Zonlicht is onze krachtigste bron van vitamine D, we kunnen niet zonder. Zoals een tekort aan vitamine C scheurbuik kan veroorzaken zo zorgt een tekort aan vitamine D voor botontkalking en artrose..en nog wel een aantal aandoeningen...!  

   Een lichaam dat niet eerder of nauwelijks aan het zonlicht is 'blootgesteld' kan niet zonder bescherming zomaar een dag in de volle zon doorbrengen. Zelfs in de schaduw kunnen dan weerkaatsende stralen nog tot verbranding leiden. Om toch vitamine D van de zon op te kunnen nemen door de huid is het aan te bevelen om al vroeger in het seizoen (in Nederland kan dat vaak al best vanaf begin April), de huid bloot te stellen aan het zonlicht. Even met het shirt uit in het lentezonnetje, al is het maar 10 minuten per keer. Mocht het nog wat frisjes zijn op zo'n zonnige dag zorg dan wel dat je in beweging blijft en dat voor- of achterkant van het lichaam niet teveel afkoelen, want dan loop je de kans op een koutje..! Zo bouwt het lichaam aan een opperhuid die gewend raakt aan zonlicht en neem je tevens al flink wat op van de nuttige 'ingrediënten' die hierin aanwezig zijn. In het voorjaar is verbranding nog niet direct aan de orde ivm de lage stand van de zon en de langere weg van het licht door de atmosfeer, de 'zonnefactor' is nog laag.  Smeren is dus niet nodig maar wel voorzichtig blijven op het strand waar veel meer reflectie is.. en wind..!

 Een aftersun aanbrengen na een zonnige dag is wel aan te bevelen zodat de huid extra voedingsstoffen en koeling krijgt toegediend. Wanneer het lichaam zo is 'voorgebakken' in het voorjaar is de kans op zonnebrand verderop in het seizoen nagenoeg nihil. Pas op voor lichaamsdelen die niet zijn voorgebruind.. daar kan een beetje smeren geen kwaad. Denk bv aan kleine zwemkleding, topless of naturisme...

Wat voor voordelen levert dit nou op behalve dat je niet verbrandt..??? Nou, begin met het kostenplaatje wanneer je de hele zomer je familie moet insmeren, da's één. Naast de opname van Vitamine D bouwt het lichaam ook weerstand op tegen allerhande kwalen die vaak later in het seizoen of 's winters vóórkomen.  En, een heel belangrijke: al die vetten en oliën komen niet in het zwemwater terecht zodat geen milieuvervuiling optreedt en oa de oppervlaktespanning van het water niet wordt aangetast.


 Want wat is het effect van één druppel olie op het water..??? Die verspreidt zich over een groot oppervlak..! 

Er is een verschillende reactie tussen zoet- en zout water met olie.

 Zie het volgende filmpje, gemaakt door 'Henk Spenk'. (txs) waar te zien is dat olie drijft op zoet water, maar naar de bodem zinkt wanneer het zoutgehalte toeneemt..Saturday, July 6, 2013

Limburg: Oost-Europa vs West-Europa..??


Een bijzondere ontwikkeling in Limburg waar het schaakspel om de Coffeeshops, de wietpas en het verbod op verkoop aan niet ingezetenen een interessante opstelling geeft als je het zo op de kaart neerzet. 

Maastricht in het (Z)Westen aan de Belgische grens en de 3 gemeenten Venlo, Roermond en Heerlen + agglomeratie aan de oostgrens met Duitsland.. 
De invoering van de wietpas was zelfs in Maastricht al vrij snel niet meer te handhaven maar het zgn 'ingezetenen criterium' bleef, en is daar nog steeds van kracht en er wordt zeer streng op gecontroleerd.. Een boel gedoe naar een idee van de Minister van V & J die het een groot succes noemt, maar waar de meningen nog al over verschillen. Van samenwerking tussen de gemeente en de lokale Coffeeshops is eigenlijk nooit sprake geweest en een goed plan is er ook nooit op tafel gekomen. Wel veel overlast op straat en tegenvallende omzet voor de middenstand door wegblijvende buitenlandse toeristen.. en veel boze Belgische buren die zich opwonden om deze vorm van discriminatie. Het liefst volgt het bestuur de lijn van de minister: een weg naar een totaal verbod op softdrugs.

De andere plaatsen aan de Duitse grens, Venlo, Roermond en Heerlen, waar niet nauwelijks op het 'ic' wordt gehandhaafd ondervinden veel minder of geen overlast en zij komen opnieuw met het voorstel om, niet alleen de handel in Marihuana te legaliseren maar ook de productie en verkoop te reguleren door aan de achterdeur zelf leverancier van 'Gemeentewiet' te gaan worden. Het voorstel dat aan de minister zal worden aangeboden lijkt gezien zijn standpunt weinig kans van slagen te hebben. "Het mag niet van de internationale verdragen". Punt uit. 

Waarom komen zij dan toch, net als vele andere gemeentes boven de rivieren met dit plan ??  En nu wordt het interessant want de kweek en consumptie is voor 'intern gebruik' en voorziet in een nationale behoefte en traditie sinds de Hippietijd. Het hoort erbij net als klompen. Waarom zou Brussel zich dan mogen bemoeien met een nationale aangelegenheid indien er alleen aan Nederlanders mag worden verkocht..? Hoewel in oost Limburg de Duitsers niet geweerd worden...

Door 'Roermond Dichtbij ' zijn er vragen gesteld aan de gemeente die met de volgende punten aankwam:

*1 Het voorstel dient de volksgezondheid ten goede te komen; 
*2 De overlast in de wijken dient ermee teruggedrongen te worden; 
*3 De coffeeshophouders dient een uitweg geboden te worden uit de criminele netwerken.
*4 De bescherming en normalisering van de coffeeshop als onderneming; 
*5 Een deel van de winst voor de coffeeshop dient ingezet te worden voor voorlichting ter   
ontmoediging van softdrugsgebruik; 
*6 De export dient te verminderen door de regulering van de cannabisteelt. 

Hoe zou aan deze punten kunnen worden voldaan? 

Wanneer de gebruiker nu wordt geadviseerd om geen tabak meer te mengen in zijn joint en om bv een verdamper of waterpijp te gebruiken dan is aan punten 1 en 5 al voldaan.. Verder kan er verwezen worden naar de medicinale werking van de plant en de vele studies die hebben aangetoond dat oa de bestanddelen THC en CBD's in de cannabis een geneeskrachtige werking hebben en vele ziekten kunnen bestrijden en zelfs genezen, waaronder kanker, aids, astma, Altzheimer, glaucoom, hoge bloeddruk, syndroom vanGilles de la Tourette, epilepsie, neurologische aandoeningen en nog veel en veel meer...
En als je dat afzet tegen een pakje sigaretten waar vetgedrukt opstaat dat 'het kanker veroorzaakt'.. kun je toch niet stuk wanneer je product vermeldt dat 'het kanker geneest'..!! Wanneer er geen tabak meer wordt vermengd zal ook het gebruik van cannabis afnemen omdat de behoefte aan nicotine er niet meer is..

Punt 2 vermeldt overlast. Straathandel wordt niet veroorzaakt door de shops, in tegendeel zelfs, die handel ontstaat pas wanneer er beperkingen aan de verkoop worden opgelegd. De overlast die zou kunnen ontstaan is: meer verkeer en eventueel foutparkeren, een groter aanbod van shops zal voor meer spreiding zorgen en indien de 5 grams limiet wordt afgeschaft dan wel verhoogd, zal dat ook van invloed zijn op de frequentie van de bezoeken.. 

Punt 3 gaat over de achterdeur. Het gedoogbeleid is er altijd alleen maar voor de voordeur geweest. De verkoop werd door de vingers gezien maar de bevoorrading en opslag bleef in de illegale sfeer. Coffeeshops worden gesloten wanneer ze meer dan een bepaalde handelsvoorraad in het perceel hebben, Wanneer er niet meer dan bv 1 kg aan wiet of hash aanwezig mag zijn, terwijl dat in sommige goedlopende zaken binnen een uur uitverkocht is, dan praat je over een bevoorrader die ieder uur met z'n handel over straat moet met alle risico's van dien. Dat kan nu door de gemeente zelf worden gestuurd.. De gegarandeerde kwaliteit en gecontroleerde THC waarden bieden de klant meer zekerheid terwijl aan verkoop en inkomstenbelasting flink verdiend kan worden..

Punt 4 wordt vanzelf opgelost zodra de gemeente zelf deel van het systeem uitmaakt.

Punt 6 wil de export verminderen en de teelt binnen de perken houden. Tja, dat is het gebied waar de zware jongens zich bezig houden, illegale praktijken met stroom aftappen en brandgevaar.. Wanneer we ons niets aantrekken van
Brussel, wat kunnen we dan doen met: Meer dan 10,000 ha. glastuinbouw in het Westland. Als we daar een jaar Cannabis zouden verbouwen, zou er geen zware schuldenlast meer op de schouders van de Nederlandse Staat rusten en hadden we zelfs een leuk spaarcentje over. Het zou de economie een geweldige impuls geven, de werkgelegenheid goed doen en het toerisme stimuleren. Niet alleen de bloem maar de gehele plant is bruikbaar om zijn uitermate sterk vezel. Henneptouw zal bekend in de oren klinken. Er kunnen zelfs huizen van de vezel worden gebouwd of er kan Biobrandstof van worden gemaakt...

~~~

Dit plan staat lijnrecht tegenover dat van Maastricht en past zeker niet in het plan van de minister die zijn voet dwars blijft zetten en geen oren heeft naar een positief coffeeshopbeleid. Ik krijg toch het idee dat de oppositie bereid is de strijd aan te gaan tegen zijn beleid en niet naar de pijpen van Brussel wil dansen. Onwillige coffeeshops kan hij met harde hand sluiten en boetes opleggen maar hoe gaat hij dat aanpakken met onwillige burgemeesters en een onwillig volk dat meer dan genoeg heeft van de zakkenvullende EU fraudeurs die NL de wet voorschrijven en er zelf beter van worden..??  Het lijkt in ieder geval een strijd te worden die gaat tussen Oost en West Limburg. Een Duits en een Belgisch grensgeschil in een Europese Unie waar de grenzen geacht worden geen belemmering te vormen. 

Als die burgemeesters nou allemaal een APV opstellen, want die macht hebben ze, waarin ze bepalen hoe zij zelf de softdrugspolitiek  aanpakken en dat doen in het belang van het volk en zo de minister 'overrulen', dan kunnen ze hun gang gaan..!!   De legalisering van de teelt, de handel en het gebruik zou in één klap alle onnodige toestanden oplossen. 

En Brussel bekijkt het maar..!

Friday, July 5, 2013

Roundup en GMO's. Het wordt nog steeds verkocht..We zijn er nog niet vanaf..

 Dit artikel lijkt geweerd uit de zoekmachines.. 

  Het zal niemand ontgaan zijn, het nieuws rond de producten van Monsanto, het genetisch gemanipuleerde voedsel en de bestrijdingsmiddelen die door die bedrijf worden geproduceerd. De wereldwijde acties tegen deze corporatie om hun producten uit de schappen te krijgen is op sommige plaatsen niet zonder succes gebleken, honderden hectaren met onnatuurlijke gewassen worden platgebrand, de import per direct gestaakt, menigten gingen uit protest de straat op. Veel producten waarin hun GMO's zijn verwerkt zijn door veel detaillisten in de ban gedaan en niet meer verkrijgbaar. Enkele gemeenten hebben besloten het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup niet langer te gebruiken

 Dat is een verstandig besluit aangezien dit gif niet alleen het gras tussen de stoeptegels doodt maar het ook schade toebrengt aan 'derden'. Het is zeer zorgelijk te noemen dat de bijenpopulatie enorm is aangetast, er zijn gebieden waar vrijwel geen enkele bij meer voorkomt..!! En niet alleen in NL. Het is toch bedenkelijk wanneer de aanwezigheid van Glyfosaat  (het actieve element in Roundup) in de urine van mensen wordt waargenomen die niet direct in aanraking met het spul zijn geweest. 

"Uit een analyse uitgevoerd door het Medizinisches Labor Bremen van 182 urine stalen uit achttien Europese landen bleek dat bij gemiddeld 44% van de onderzochte stalen kwantificeerbare hoeveelheden glyfosaat aangetroffen werden. ( bij 5 op de 8 Nederlanders..!!)
Op 15 september 2011 nam de Tweede Kamer een motie aan om glyfosaat in Nederland te verbieden voor niet-commerciële doeleinden. Het verbod is uitgewerkt in het Actieplan Duurzame Gewasbescherming, dat in juli 2012 naar de kamer is gestuurd. Met ingang van 1 januari 2018 is Glyfosaat verboden voor particulier en niet-commercieel gebruik."
   
 Ik heb bij enkele tuincentra die ik de afgelopen weken heb bezocht geen Roundup meer in de schappen gezien, een goede zaak wanneer op de handhaving vooruit wordt gelopen indien het om een product gaat dat de gezondheid en de natuur ernstige schade toebrengt. 

 Voor particulieren is Roundup in sommige van de grootste bouwmarkten echter nog steeds verkrijgbaar.  Op Marktplaats is het aanbod zelfs gestegen !!  Gamma en Karwei blijven ondanks de grote gevaren die er aan dit gif kleven, het spul nog steeds verkopen omdat het een wettelijke goedkeuring heeft en er geen verplichting heerst om er al vóór 2018 mee te stoppen...

http://www.greenmedinfo.com/blog/roundup-weedkiller-linked-global-epidemic-fatal-kidney-disease


Jammer dat de besturen van deze bedrijven niet het zelf-initiatief nemen om, net als andere verkooppunten, vooruitlopend op de wetgeving, dit uitermate gevaarlijke spul uit hun winkels te bannen voor het te laat is.... Het is niet voor niets dat het verboden wordt..!Ik hoop binnenkort in een update te kunnen melden dat ook zij het product uit de verkoop hebben gehaald. Het zou hen sieren.


Meer:


Naast bijen sterven ook kikkers en vleermuizen massaal uit.. 

killing-the-bees-and-its-worse-than-you-thought


Glyphosate-found-to-fuel-cancer-cell-growth-pose-carcinogenic-threat/updates:18 juli 2013 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht
Rotterdam stopt met het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup.
Het product bevat het werkzame bestandsdeel Glyfosaat. Het middel voldoet op dit moment aan de wettelijke normen maar mag vanaf 2018 landelijk niet meer gebruikt worden om onkruid te bestrijden. De gemeente Rotterdam heeft besloten hierop vooruit te lopen en het middel niet meer te gebruiken.
Proef
Het middel Roundup wordt veel gebruikt in de land- en tuinbouw. Het wordt op dit moment in Rotterdam alleen toegepast op moeilijk bereikbare verharde plekken. Rotterdam zal er alles aan doen om in het najaar, de start van het nieuwe bestrijdingsseizoen, een  verantwoorder alternatief  in te zetten. Er loopt dit jaar een proef met Ecostyle Ultima, waarvan de eerste uitkomsten hoopgevend zijn. 


Sunday, June 16, 2013

Toeristen mijden Maastricht massaal..

Het is de middenstand in de Limburgse hoofdstad niet ontgaan: omzetverlies. En niet zo zuinig ook..!! Het discriminerend beleid van de overheid heeft 'succes', de buitenlander verdwijnt uit het straatbeeld en met hem natuurlijk ook de Euro's die voorheen de economie van de stad de helpende hand boden.  De bewindslieden zijn er van overtuigd dat het invoeren van het ic belangrijke verbeteringen heeft gebracht, dat de verkoop van drugs onder controle is en dat de wietpas een 'groot succes' is.... Wel, meningen verschillen en de overgrote meerderheid van Nederland verschilt van mening met de 'uitvinder' van de wietpas en het daarbij behorende ingezeten criterium. Nu heeft een burgemeester de bevoegdheid om met een APV wetten en andere regelgeving, in geval van noodzaak, te omzeilen  cq te negeren dan wel aan zijn laars te lappen. Was de staatsveiligheid in het geding, was er dreigend terrorisme in de stad, waren er onlusten in Maastricht..??? Nou, eigenlijk niet, althans niet meer dan de incidenten die elders in het land ook voorkomen zoals diefstal, inbraak en schermutselingen die meestal alcoholmisbruik of ander harddrugs gebruik ten grondslag hebben... Als ik de cijfers van Hoes mag geloven  (en dat doe ik bij voorbaat al niet) zouden er jaarlijks zo'n 2 miljoen buitenlanders de stad aandoen om wiet te kopen.. tenzij hij natuurlijk via de NSA meer info krijgt over 'grensoverschrijdende' Belgen die op de fiets of scooter even een zakje gaan halen. Maar goed, laten we eens uitgaan van deze 2 miljoen bezoekers die, pak 'm beet, goed zijn voor zo'n 30 of 40 € per persoon per keer aan wat ze in de coffeeshop besteden, naast wat ze elders in de stad nog uitgeven. Dan praat je over een boel geld en een goede omzet. En dan neem je wat parkeeroverlast voor lief.. of wordt er ook geklaagd wanneer een plaatselijke super kratten bier in de aanbieding heeft of een bouwmarkt met koopjes komt en daardoor ook meer klanten van over de grens trekt..?   Tja, "ieder nadeel heb z'n voordeel" toch...? Maar hoe verklaar je nu aan je gasten, want dat zijn toeristen toch, dat ze zich wel klem mogen zuipen, met in NL gekochte kratten bier of sloffen rookwaar in de auto de grens over mogen, maar dat ze het niet moeten wagen een coffeeshop binnen te gaan, laat staan een grammetje wiet op zak te hebben, ongeacht waar ze dat vandaan hebben...!!! Het is totaal tegen alle logica in, een hersenspinsel dat verzonnen is tijdens een fase van verstandsverbijstering (acuut dan wel chronisch) en dat in Nederland met verbazing en ongeloof moest worden gehandhaafd. WIETPAS EN INGEZETENEN CRITERIUM. Het werd volmondig weggehoond en niet uitgevoerd door 99% van alle burgemeesters die gelukkig zoveel gezond verstand hadden om hun stad niet naar de verdommenis te helpen. Wat zouden Amsterdam en Haarlem zijn zonder hun toeristen die, juist omdat ze ongestoord een jointje kunnen roken, in groten getale deze populaire Nederlandse steden bezoeken..!!! Naast tulpen en molentjes wordt ook 'gedoogd' dat ze een zakje wiet kopen en van die gelegenheid maken ze dankbaar en massaal gebruik en dat gaat al decennia lang bijzonder goed. Uiteraard lopen er hier ook randfiguren rond die van alles en nog wat aan de man proberen te brengen, maar geen wietrunners, want dat loont niet met al die shops die legaal en een goede kwaliteit leveren.  

De tolerante opstelling van de Nederlandse regering tov cannabisgebruik voor 'recreatief gebruik' is in het verleden niet onopgemerkt gebleven in de rest van de wereld toen bleek dat dit beleid goed werkte, dat de criminaliteit/zwarte markt op straat juist verminderde en het gebruik niet was gestegen. In tegendeel zelfs... Voorkomen van dergelijke negatieve effecten op prohibitie is beter dan ze te bestrijden met tegenstrijdige, onrechtmatige en discriminerende 'wetgeving' of APV's wanneer de boel uit de klauwen loopt. Ja, voorkomen is beter dan genezen, want hoe genees je nu de tumor die gegroeid is door een ziek beleid..?? Wel, laat Marihuana nu toch volop bewezen hebben een geneeskrachtige plant te zijn met ongekende medicinale eigenschappen en wellicht een remedie tegen het woekerende gezwel dat nu welig tiert in geïsoleerd gebied.  
Het kwaad is niet de cannabisplant of de gebruiker daarvan, het kwaad is de onbekwaamheid om adequaat te anticiperen en een rechtvaardig beleid te voeren dat ten goede komt aan de burgerij en niet van straatgespuis dat handig inspringt op de ontstane situatie en misbruik maakt van een door de gemeente geschapen vacuüm dat ruimte biedt aan criminele organisaties. Een verkeerd beleid, in deze een verkeerd gedoogbeleid heeft geleid tot onbegrip, ongenoegen, een georganiseerde straathandel, een afgenomen vertrouwen in de overheid en een verlieslijdende  plaatselijke economie. Ik quote:
"Op de wekelijkse koopavond lijkt het wel een spookstad, de altijd overvolle parkeergarage staat driekwart leeg"... 

Nee, 'buitenlanders' voelen zich niet welkom meer in Maastricht en dat laten ze blijken door weg te blijven. Ik geef ze geen ongelijk, want wanneer je op straat niet veilig meer kunt rondlopen/rijden zonder door runners te worden lastiggevallen (tot op het gewelddadige af), en daarnaast ook nog eens door de politie wordt gevisiteerd en gecontroleerd (lees: lastiggevallen) op cannabezit terwijl ze voor heel andere zaken in de stad kwamen..  Toch niet vreemd dat de plaatselijke luchthaven het niet redt, buitenlanders boeken niet op die locatie als er van verre al een sfeer te proeven is die roept: 'Niet ingezeten NIET welkom...' Nee, ik zou daar ook geen bakkie gaan doen. 

Ik weet het, het is aan dovemansoren geroepen, maar laat ik het nog maar eens uiten: Stop met die onzin; gewoon belasting innen van goed draaiende coffeeshops, de achterdeur legaliseren zodat de prijzen dalen en zodoende de straathandel de nek omdraaien. Hoort u mijn stem vanuit de woestijn..??

Ennuh, geen zakjes wiet jatten van Europeanen, in NL mag je toch 5 gram op zak voor eigen gebruik...??? Gedoog dat ook van onze buren. Heel goed voor de rust in de stad en de economie.....


11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Enkele plaatjes die tonen wat er GOED mis is in NL :)

En wat er eenvoudig en gemakkelijk aan gedaan kan worden
Dat zou iedereen toch wel moeten kunnen begrijpen !

http://www.slideshare.net/Matthijs85/drugs-in-debat
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
ik hoor ook in mijn restaurant dat heel veel mensen niks meer met maastricht te maken willen hebben en liever ergens anders heen gaan. een vrouw uit luik (72j) was door de politie staande gehouden en moest haar tas helemaal leeg halen op straat terwijl er allemaal mensen langs liepen. die komt NOOIT meer hier heen zei haar zoon die regelmatig bij me komt eten. volgens hem komt minder dan de helft nog naar maastricht om te winkelen omdat ze de sfeer niet meer fijn vinden(grimmig). en tuurlijk heeft de crisis geholpen maar het is toch wel gek dat de crisis hier pas 1 mei 2012 is begonnen
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
...ik herken mijn nederland niet meer: uit genoemde redenen kom ik al langer niet meer naar Maastricht. Maar als ik hier nog hoor van overal controles binnen en buiten de stad/aan de grens: wat een sfeer! Daar hoef ik niet eens over NA TE DENKEN weer eens naar Maastricht te komen winkelen...
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Turtleboy
Ik ben echt geschrokken op 1 mei. Waar de stad normaal vol met Belgen was leek het wel een gewone doordeweekse dag. Natuurlijk speelt de crisis ook een rol, maar juist in moeilijke tijden moet je de middenstand niet belasten met het wegjagen van toeristen.
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
smerig spelletje is het niets meer en niets minder !!!

de Maastrichtenaar is zich klaar aan maken voor de verkiezingen 2014, niet als hoofd thema studenten of culturele hoofdstad. NEE veiligheid moet het hoofd thema worden WAKKER WORDEN politiek en er zijn voor het volk !!!
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Weg met die HOES !! , GEEF MIJ LEERS MAAR TERUG!!
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
rv.hees De manier om iets (een stad) stuk en kapot te maken! Iets onzinnigs frustrerends gaan verzinnen en dat ook nog tegen beter weten en normaal denken in ook nog gaan uitvoeren. Dat zijn die extra wacht-stoplichten (doseerlichten?) midden in een weiland uit een aflevering van Koot en Bie? is het niet? Binnenkort moet je waarschijnlijk ook nog (stilstandbelasting) gaan betalen op die stilstaanden plek? Zoiets kun je alleen bedenken als je wit poeder als inspiratiebron gebruikt? Wordt ook in de muziekwereld toegepast?

Volgens mij moeten ze dat dan uit gelijkheidsprincipe ook bij andere voertuigen doen! Gewoon ook de trein midden in een weiland 10 minuten stop zetten, anders komen er teveel treinen met veel mensen in Maastricht? ONZIN natuurlijk, en wie verzint zo iets raars nou, en waarom protesteren mensen (ook inwoners zelf staan dan toch regelmatig te wachten?) niet tegen deze onnodige opgedrongen onzin!

Mijn collega zag ook nog een ander verschijnsel ontstaan?Bij verschillende spoorwegovergangen door het land gingen de spooorbomen dicht en moesten mensen onnodig lang wachten, en werd er door fietsers/voetgangers na goed kijken, uiteindelijk gewoon tussen de spoorbomen door overgestoken, waarna na ongeveer 5 minuten de spoorbomen weer gewoon opengingen!
Nu wordt er gefluisterd dat er een spook Fyra trein door het land rijdt, die zo snel is dat je hem niet ziet? :)
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
De toegang naar de stad met de veel te lange wachttijden voor de stoplichten is al een zwaar en veel gehoord obstakel.Dan komen er de nog veel te dure parkeer tarieven boven op.Dan wordt je constant door de alle soorten drugs verkopende agressieve drugsrunners van Hoes en zijn gemeenteraad lastig gevallen bij het komen en gaan.Dan hebben we nog de controles in/uit aan de stad van de politie op de eventueel gekochte drugs(dit choqueert )veel normale bezoekers.Dus de stad maastricht doet er alles aan om het de mensen zo onaangenaam mogelijk te maken de stad te bezoeken.Vandaar dat de toeristen/consumenten uitwijken naar andere steden welke hun gasten wel welkom heten en vaak gratis parkeren aanbieden en veel makkelijker bereikbaar zijn.Hoes zijn beleid is er op gericht de mensen te weren en dat doet hij goed.De middenstand ziet hem dan ook graag vertrekken.
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Laat die buitenlanders toch gewoon hun wiet kopen..
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Niets van gemerkt,je kunt zaterdag en zondag over de koppen lopen!
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Volgens mij is Maastricht-veraf, zoals dit flut nieuwsforum beter genoemd kan worden, weer doende haar schandpaal moederbedrijf " de Telegraaf" eer aan het doen. Alle ellende en omzetschommelingen kunnen nu door deze flut journalisten ook aan de wietpas worden versleten. Was het eerst het kabinet, nu de wietpas. Het kabinet bezuinigd Nederland kapot, de economie in Europa ligt op zijn kont maar alles is de wietpas schuld. Trouwens de omzet in de autoverkoop is dit kwartaal met 15% Landelijk geslonken. Zullen wel de buitenlanders schuld zijn of de wietpas. Een ding klopt. Mc Drek, KFC, Febo en Burgerking hebben omzetverlies. Daarintegen is het zwerfvuil dat door bezoekerd van deze vreetschuren in de stad en met name Markten Kleine Gracht werd achtergelaten, met 70% gedaald 
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Ach, ik ging vroeger iedere donderdag in Maastricht shoppen. Leuke winkels, gezellige sfeer die je hier niet vindt, en de winkels zijn open tot 21.00 waardoor je na het werk nog alle tijd hebt.

Nu kan je je auto niet meer parkeren zonder dat er iemand je iets probeert aan te smeren, en kan je de grens niet meer overrijden zonder controle.

Of ze houden mij tegen in Riemst, of ze houden mij tegen in Maastricht.

Eén avond hielden ze mij aan beide kanten van de grens tegen, lekker twintig minuutjes wachten, dan een controle, en datzelfde 10 minuten later weer aan de andere kant van de grens. Dat was voor mij de druppel.

Ik heb helemaal geen zin in de omgang met tuig dat mij aanklampt, en ik heb ook geen zin in gestapo-praktijken.

Het zal wel aan mij liggen. Als "buitenlander" moet je dat immers aanvaarden van een dictatoriaal xenofoob regime?

Met alle Belgen, maar niet met den deze.

Groetjes nog.
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
ik woon in Keulen en ik heb vroeger zeker enkele 100 euro in maastricht gelaten (bekleding, woonaccessoires, supermark enz.) maar nu heb ik geen zin meer als ik overlast ben... dan blijf ik liever thuis!
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
Welk bewijs er ook wordt geleverd......het zal niet baten!
Een maal in de reet van Ivo en de rest van de VVD, nooit meer daglicht!
11 maanden geleden |
reageer
niet ok
ze zouden onze bewindslieden in de leeuwenkuil moeten werpen