"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Friday, November 29, 2013

Open brief aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

tav. Minister Mevr. Edith Schipper

onderwerp: Medicinale Cannabis.

Excellentie,
                 Het huidige cannabisbeleid heeft op zijn zachts gezegd voor ophef gezorgd in Nederland en daarbuiten, het 'recreatieve' gebruik en bezit van kleine hoeveelheden is de laatste jaren vercriminaliseerd, het groeien van een plant in de tuin vrijwel tot misdrijf verheven...het kruid is in ongenade geraakt en dreigt zelfs op de lijst van verboden (genees)middelen terecht te komen. 

  Ik constateer een enorme contradictie tussen een door een arts voorgeschreven medicijn dat 'Cannabis' heet, hoewel het niet geregistreerd staat als 'medicijn', en de lijnrechte oppositie tégen het kruid door de huidige minister van Veiligheid en Justitie, die het zelfs als een gevaar voor de samenleving en volksgezondheid ziet en de plant het liefst met wortel, tak en top zou uitroeien. 
                 Het hennepblad- en het zaad zijn eetbaar, voedzaam en gezond voor mens en dierWanneer je er encyclopedieën op naslaat staat daar toch duidelijk vermeld dat Cannabis/Marihuana/Hennep al sinds mensenheugenis als medicijn of als voedingsbron voor proteïnen, vitaminen, mineralen, vet- en aminozuren wordt gebruikt.   

Het kan toch niet zo zijn dat een plant met een dergelijk hoge potentie aan de kant wordt geschoven, dat de geneeskrachtige werking wordt genegeerd danwel ontkend en dat het gebruik of bezit, naar willekeur als een overtreding of een misdaad wordt bestempeld. De 'softdrugsgebruiker', zoals men dan wordt gestigmatiseerd, is zo een synoniem geworden voor, of althans wordt geassocieerd met, drugsdealen en criminaliteit..


            Waarom is Marihuana nooit geregistreerd als geneesmiddel..??
Ik quote :
"Toen de farmacologische industrie opkwam, was er voor geneeskrachtige kruiden geen plaats meer.."  "Marihuana was niet te injecteren en men wilde het geneeskrachtig kruid ook niet registreren of patenteren..: om de eenvoudige reden dat er te weinig aan te VERDIENEN viel..!!"
    De moderne geneeskunde heeft plaatsvervangers geproduceerd die op de langere termijn funest bleken te zijn door hun bijwerkingen en inmiddels ook onbruikbaar zijn door bacteriële resistentie die door de vele antibiotica is opgebouwd. De behandelingen worden minder effectief of hebben geen baat meer, de kosten rijzen de pan uit... en dat terwijl er een prima middel voor handen is. 
De bestanddelen in de marihuanaplant zijn heilzaam gebleken bij het bestrijden van oa:
Chronische pijn, 
Spierspasmen bij MS, 
Syndroom van Gilles de la Touret, 
Slechte bloedcirculatie, 
Hoge bloeddruk, 
Reuma, 
Epilepsie, 
Glaucoom, 
ziekte van Crohn, 
Alzheimer, 
Astma, 
Anorexia, 
Parkinson, 
ADHD, 
Angststoornissen en depressies, 
ME, 
Slaapstoornis, 
Eczeem, 
Fibromyalgie, 
Diabetes, 
Schizofrenie, 
Dementie 
en Kanker...
 Medicinale cannabis wordt in Nederland in de apotheek alleen verstrekt op doktersrecept en dan nog slechts tijdens een terminale fase...  
  Hoe kan het een misdaad zijn wanneer iemand die lijdt aan één van bovenstaande kwalen, of iets anders, er voor kiest om dat met een natuurlijk en effectief kruid te behandelen. Die het verkiest boven het farmaceutisch aanbod dat vele bijwerkingen teweegbrengt..  Maar die eerst letterlijk doodziek moet zijn voordat het wordt voorgeschreven. 

  Waarom mogen andere heilzame kruiden wel in de plantenbak of in de moestuin gekweekt worden maar vormt één van de, meest veelzijdige en meest effectieve, medicinale planten een uitzondering..???

  Het recreatieve gebruik is niet schadelijk bevonden, zeker niet bij puur gebruik, zonder tabak, via een verdamper of oraal. De gebruiker veroorzaakt weinig tot geen overlast, wordt niet dronken of agressief, is niet onbekwaam om een voertuig te besturen en rijdt zelfs voorzichtiger, kotst en piest de boel niet onder, slaapt gezond en heeft de andere ochtend geen kater... 

  Het gebruik van (THC) en CBD's wordt ook door zeer jonge, zwaar zieke patiënten goed verdragen en dat met veelal een positief en genezend effect.

(met dank aan Wernard Bruining)

  Uiteraard gaat er ook een preventieve werking vanuit en het consumeren van de plant in haar diverse onderdelen heeft bewezen ziektes en aandoeningen te kunnen voorkomen. Ik zou dan ook willen pleiten voor een verruiming van het medicinale gebruik (vaker en eerder toepassen door de arts) en het niet meer strafbaar stellen van het bezit/gebruik voor recreatieve of preventieve doeleinden, door cannabis te legaliseren en van de lijst van 'verboden middelen' te schrappen met als note: "niet schadelijk  voor de volksgezondheid, integendeel". 

  Het is niet voor niets dat een aantal ondernemers en burgemeesters voor hun beleidsplan bij U aanklopt om in verenigingsverband of als gemeente in de eigen, legale teelt, te voorzien in een stijgende behoefte. Niet alleen wordt zo de waar op kwaliteit gecontroleerd maar zal er ook toezicht zijn op inzet van bestrijdingsmiddelen, hetgeen niet zal gebeuren bij de toenemende straathandel waar ook nog eens harddrugs wordt aangeboden.. 

  De farmaceutische industrie zal daar niet blij mee zijn omdat er zéér veel geld omgaat in de medicijnenhandel, waar zij een flinke vinger in de pap hebben en zij zullen ongetwijfeld alles inzetten om hun lucratieve handel veilig te stellen, koste wat kost..  En ook dhr. Opstelten zal zijn 'hobby' niet zo gauw opgeven neem ik aan.. Maar dat mag niet van belang zijn indien het gaat om de volksgezondheid en het betaalbaar houden ervan. Het financiële belang van een firma of het persoonlijk gewin van individuen mag niet voorop staan.

  Ik wil er nog aan toevoegen dat ik als alternatief therapeut goede resultaten heb gezien bij patiënten die er voor kozen om hennepzaadolie, wietboter of een waterpijp met pure wiet of hash te gebruiken ipv reguliere geneesmiddelen. En als ervaringsdeskundige kan ik U melden dat ikzelf inmiddels geen pijnstillers en bloeddrukverlagers meer nodig heb dankzij het gebruik van een verdamper, en wel zonder bijwerkingen.

  Ik vraag U Uw steun te verlenen aan het vrije gebruik van dit kruid, om de verzoeken van gemeenten en particulieren te honoreren indien zij voor een vergunning komen. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten voelt voor legalisering en een eigen gecontroleerde kweek, en ondanks het verzet van minister Opstelten willen zij hiermee doorgaan en desnoods actievoeren om de 'achterdeur' geregeld te krijgen. Hoeveel zou er veranderen indien U Uw handtekening zet en deze plant volledig rehabiliteert als genezend kruid..?

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Namens vele patiënten/gebruikers,
Bert E. Spoor de Rave

Friday, November 22, 2013

Katten als therapeut in het bejaardentehuis..???

..daar bedoel ik geen ouwe katers mee die hun laatste jaren kunnen gaan slijten in een luxe dierenhotel. Nee, het zit anders. Katten hebben een gave die bij ieder van ons bekend is maar waarvan het therapeutische effect langere tijd een mysterie bleef: Het Spinnen. Katten knorren, en dat doen ze om velerlei redenen, om te ontspannen, wanneer ze erg bang zijn, maar vooral ook om genezing te bevorderen wanneer zij iets mankeren. Poezen spinnen niet altijd op de zelfde frequentie, zij 'stemmen' af op hun omgeving en proberen zo een resonantie te vinden die deze actie ondersteunt. Ooit in een holle ruimte of lege kamer gestaan waar een bepaalde klank of toon werd versterkt..?  Zingende badderaars weten ook precies welke noot het lekker doet in de badkamer, de ruimte ondersteunt en versterkt juist die ene frequentie ..De klankkast van een gitaar zit er ook niet voor niets.  Daarom liggen katten graag op schoot of op je borst. De holle ruimtes in het lichaam resoneren, ze trillen mee met de bron. Dat geldt ook voor de organen die door hun vorm of struktuur ieder een verschillende vaste resonantie hebben. Onze huispoes stemt zich af op de 'klankkast' onder zich. Hij voelt precies bij welk deuntje hij ondersteuning krijgt. Dat voelt niet alleen 'goedgestemd' maar het scheelt ook aanzienlijk in de energie die de kat in het proces moet stoppen. 

Het is al langer bekend- en vastgesteld dat bij ouderen die een huisdier strelen of knuffelen dat een rustgevend effect heeft. De (hoge)bloeddruk zakt, de hartslag daalt, de ademhaling wordt wat dieper wat zuurstoftoename in het bloed tot gevolg heeft en, al met al: een ontspannen toestand ontstaat. Een spinnende kat op schoot voegt daar enorm aan toe..!!
Dat zijn duidelijk waarneembare feiten en die worden ook in velerlei medische artikelen vermeld en bevestigd. Maar hier blijft het niet bij, het knorren van de poes is niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar, en vaak ook voelbaar zonder dat je iets hoort. Dat zijn de trillingen van rond de 20 Hertz. Die van 50 zijn ook goed hoorbaar en te vergelijken met een lage brom op de bas speaker. Hoe lager de frequenties hoe hoger de therapeutische uitwerking, zo is gebleken. Voor de longen is vastgesteld dat de meest efficiënte resonantie zo rond of net onder de 40 Hz ligt. De poes kan dan harmonisch inspinnen op 40 maar ook op bv.20 Hz. 


Maar hoe verklaart dat het genezend effect..??? 

Het is het meetrillen van het (zieke) orgaan dat 't 'm doet. De vibratie is als een stevige massage die de doorbloeding verbetert, maar ook eventuele verstoppingen of kronkels doet los-trillen en zo een probleem oplost. Door de gestimuleerde doorbloeding zal het betreffende orgaan ook beter gaan functioneren. Katten herstellen zelf veel sneller van bv botbreuken dan honden door de zgn. Bone-healing/Restorative "Purring Frequencies" (zoals beschreven in 'American Veterinary Medical Association'). Ze kunnen zichzelf genezen door deze trillingen in te zetten om weefselgroei te bevorderen. Je kunt het spinnen van een gezonde kat ook zien als dagelijkse onderhoud om fit te blijven.. 

Edelstenen en kristallen worden al eeuwen ingezet om met hun trillingsgetal genezing te bewerkstelligen. En ook hier wordt ieder orgaan met 'zijn eigen getal' behandeld. 

Wanneer nu een lichaamsdeel getraumatiseerd raakt, zendt het een signaal uit, het lichaam wordt zo gewaarschuwd en aangezet om het genezend proces te starten. Het is als een instrument in een orkest dat vals gaat spelen, dat valt op. Het is niet om aan te horen totdat het wordt verwijderd of gestemd. 


Kan het zo zijn dat de kat een soort stemmer is die met zijn 'absolute gehoor' de valse noot opspoort en automatisch de juiste toon erop loslaat om het orkest te harmoniseren...???? 

Daar lijkt het in ieder geval wel op. Er wordt van honden gezegd dat ze de pijnlijke plek bij een patiënt vaak met hun neus kunnen aanwijzen of likken en het drommels goed doorhebben wanneer iemand zich niet lekker voelt. Dieren hebben dus een zintuig dat hen die informatie biedt...

De zorg voor een huisdier is sowieso een stimulans vooral voor alleenstaande ouderen/gehandicapten die weinig sociale contacten meer hebben en weinig de deur uitgaan. Aanspraak, zorg en liefde zijn de ingrediënten voor een prettiger bestaan, en dieren geven liefde terug, heel veel.. Mensen met huisdieren steken over het algemeen beter in hun vel dan zij die alleen met zich zelf op een kamertje zitten. Wat ook opvalt bij de groep waarbij het huisdier wegviel, is de gezondheid die eronder te lijden had en niet zelden overleed iemand kort na verlies van zijn/haar enige partner. Vaak een al wat ouder dier, waarmee lang lief en leed werd gedeeld. Dikwijls willen deze personen geen ander dier meer omdat hun vorige gewoon 'niet te vervangen' is of omdat ze niet nogmaals de pijn van het verlies van een dier willen meemaken.

Het houden van dieren in een verpleeginrichting geeft ronduit positieve cijfers te zien. En als nu van de kat bekend is dat ie behalve gezellig gezelschap ook nog eens therapeutische inbreng heeft, lijkt het mij zinvol om de poezen massaal in te zetten als genezer bij niet alleen ouderen, maar ook in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Beter dan een doos medicijnen.


(benefit of pet owners, hier)

Bert E, Spoor de Rave.