"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Tuesday, December 3, 2013

Rave von Canstein von Pappenheim.


De oorsprong van de Raaf als symbool in de familielijn gaat diverse kanten op. Het gebruik van Latijnse, Duitse en Franse benamingen met hun varianten in dialecten en schrijfwijzen maakt het zoeken er niet gemakkelijker op. De Raaf was, naast de Duitse Adelaar, een populaire vogel om als symbool voor een familie of scholing te fungeren. De latere heraldiek en oudere familieschilden zijn hier een voorbeeld van. Het aangaan van nauwere familiebanden met 'soortgenoten' werd dan ook vaak weergegeven door meerdere vogels op het schild af te beelden. Eén van de oudste afbeeldingen die ik heb kunnen vinden, met een directe link naar Münster, is het wapen van Corbie waar de Raaf op prijkt.

 
Wapen van de Abdij Corbie

Van hier gaat de naam Corvey (zie artikel op deze site) na het jaar 823 de gehele Rijnstaat door met een groot aantal vestigingen, Bisdommen en Abdijen. Deze naam staat voor de school, stroming of gemeenschap en is géén familienaam. Praktisch zou dat ook niet kunnen omdat deze hogere geestelijken een celibatair (ongehuwd) leven leidden en derhalve geen familienaam doorgaven...De Raaf echter werd wel doorgegeven.

De Corvinstam uit Hongarije die een familieband was aangegaan met een adellijke Poolse clan voerde dit schild. De ring als symbool voor boodschapper van de koning en het hoefijzer voor de ruiterij/leger.


Bij 'Rabensiegel' staan de diverse zegels en wapens afgebeeld.


 Het familiewapen uit 1415 dat Gottschalk Corvus voor zijn zoon 
Graaf Friedrich Rabe von Canstein maakte zag er zo uit:


von Pappenheim en von Canstein
 werden met dit wapen geïdentificeerd:


De stamvader van de Pappenheimers was ridder Rabe von Pappenheim , rentmeester van het Corvey klooster in het begin van de 12e eeuw. De familie bezat veel 'goederen' in en rond Warburg en bezat het Graafschap over de stad. Het geslacht heeft dezelfde stamboom als de 'Heren van Canstein' en de 'Heren van Calenberg', die een identiek wapen voeren.

Rabe von Pappenheim, bijgenaamd 'de Rijke' , kreeg van Fürstbischof Günther von Schwaleberg, na het succesvolle einde van een oorlog tussen Keulen en Paderborn, het beheer over de burcht op Calenberg en noemde zich na de restauratie: Rabe von Calenberg.


""""


Canstein:
De oudste schriftelijke vermelding van het kasteel Canstein dateert uit 1080, toen "Reinboldus de Canstein" (uit de familie van de graven van Everstein) het beschreef in 1120 als "castrum Cahenstein" als leengoed aan de aartsbisschop van Mainz..Reinboldus had het kasteel met de bijbehorende goederen en slaven verkocht op een niet nader vermeld tijdstip aan het aartsbisdom Mainz. Het werd echter vrij snel weer teruggegeven...

Der Kölner Erzbischof Walram belehnte im Jahr 1342 die aus der Gegend von Warburg stammenden „Gebrüder von Pappenheim“ (Rave den Älteren, Rave den Jüngeren und Herbold) erneut mit der Herrschaft Canstein und beauftragte sie, auf eigene Kosten eine neue Burg zu bauen. Diese diente der Sicherung der kurkölner Landesgrenzen gegen den Grafen von Waldeck und das Bistum Paderborn. Belehnung und Burgbau brachten erneut Streit mit den benachbarten Grafen von Waldeck, die territoriale Ansprüche auf die Herrschaft stellten. Die Waldecks erbauten zum Trotz eine Burg gegenüber von Canstein, die sie Grimmenstein nannten. Die nachfolgende Fehde endete mit einem Vergleich, Waldeck musste den Grimmenstein 1346 wieder abbrechen. (Es kam jedoch in den folgenden Jahrhunderten immer wieder zu Grenzstreitigkeiten, die erst 1648 in Artikel IV des Westfälischen Friedens endgültig beigelegt werden konnten, in dem Waldeck auf seine Territorialansprüche verzichtete.) 


De Raben von Pappenheim noemden zich nu: Raben von Canstein
De Heerschappij ging over de plaatsen: 
Canstein, HeddinghausenUdorfLeitmar en Borntosten. Onder de Cansteins bereikte het Heerschap, dat zowel de lagere als de hogere rechtsorde omvatte, de zgn. Reichsunmittelbaren Status een bijna koninklijke status. 


Zie meer over de Raven:

Monday, December 2, 2013

Eigen risico zorg voor velen niet op te brengen..

   Je kon er op wachten, de toenemende financiële problemen van patiënten die hun eigen zorg niet meer kunnen bekostigen. Voor de lagere inkomens bestaat er dan wel, naast de huurtoeslag, ook de zorgtoeslag (hoe lang nog) zodat de maandpremie aan de verzekeraar betaald kan worden.. maar de eigen bijdrage-drempel blijft jaarlijks echter maar omhoog gaan en dat nekt honderdduizenden verzekerden die niet in staat zijn om van hun minimumloon, pensioen of uitkering,  €360,- extra op te hoesten voor dure medicatie of gespecialiseerde zorg. En dat aantal neemt dagelijks toe.
   Het bezoek aan de huisarts mag dan 'gratis' zijn, de medicijnen die worden voorgeschreven zijn dat zeker niet..! 


Eigen risico niet meer te betalen..!! Met dank aan kabinet Rutte..

  De berekening die ik exact 2 jaar geleden heb neergezet voor de minima/armoedegrens is achterhaald, de nood is veel hoger geworden. De kettingreactie die ik voorspelde is geschied, mensen hebben minder te besteden, bezuinigen op inkopen, op hobby's, op abonnementen, op kleding,  op de kapper.. en ze verlaten de verenigingen waar ze al jaren lid van waren omdat de contributie buiten het budget valt..De middenstand en vooral de kleinere zelfstandigen voelen dat goed, terwijl voor veel zaken (overheids)subsidies niet meer worden verstrekt.  Het ene na het andere faillissement van, voorheen gezonde clubs of winkels volgt en komen er steeds meer werknemers, maar ook werkgevers, massaal op straat te staan.     Een toenemende groep mensen die geen inkomen meer heeft en dus uiteraard ook minder besteedt, want ook zij moeten nu rond zien te komen van WW of uitkering. Ook deze mensen zeggen hun lidmaatschap bij verenigingen op en bezuinigen op alle mogelijke uitgaven... met alle gevolgen van dien. Dit verspreidt zich als een olievlek op het water. 

  De vaste lasten van energie en huur blijven ook stijgen, belastingen gaan omhoog en de strot van de gedupeerden wordt nog verder dichtgeknepen.

Het is een toenemende trend dat patiënten hun medicijnen niet meer ophalen bij de Apotheek, dat ze specialistische behandelingen of onderzoek achterwege laten, niet meer naar de tandarts gaan en op den duur zelfs ook niet meer naar de huisarts omdat die met een duur receptenbriefje aankomt..

 7 of 8 Euro per dag voor: voeding, kleding en hobby's/sport...of een extraatje bij de koffie. Hier moet van gespaard worden om een kapotte TV of stofzuiger van te vervangen, of een keer naar de kapper....om een nieuwe binnenband van te kopen, er een verjaardagspresentje voor een familielid of vriend van te kopen. Heb je huisdieren ? dan moeten die ook te eten hebben en zo nu en dan naar de dierenarts....De lijst is nog langer, maar ze komen al tekort.

  Hoe hard komt dan €360 extra aan op dit lage budget..??? Wel 360 gedeeld door 7 of 8 betekent dat er gekort wordt met 51 of 45 dagen, of dat het dagelijks te besteden bedrag met een Euro daalt naar 6 of 7 Euro..! 

Gezondheidszorg..?? Nou en of ik zorgen heb over de gezondheid...