"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Tuesday, June 9, 2015

Alternatief of regulier..?

 Hoever mag je gaan in adviezen aan zieke mensen die op zoek zijn naar een andere dan de reguliere methode om beter te worden..?  Kun je zomaar tegen iemand zeggen: 'stop met de voorgeschreven medicijnen die je nu gebruikt' ?. Dat wordt onverantwoord geacht en het kan zelfs levensgevaarlijk zijn, ja, maar het kan ook levens redden.. Ook met het toepassen van een andere remedie náást de voorgeschreven medicatie moet je voorzichtig zijn ivm wisselwerkingen (elders op dit blog). Als voorbeeld: iemand met hoge bloeddruk laat zich met acupunctuur behandelen of gaat kruiden gebruiken die een zelfde verlagend effect hebben. Wanneer hij dat in combinatie doet met medicijnen kan dat te veel van het goede zijn... het is dan verstandig een arts op de hoogte te stellen die controleren en beoordelen kan of een reguliere dosis verlaagd/afgebouwd zou kunnen worden. 


  Maar wat is nu regulier, biologisch/natuurlijk, chemisch of alternatief..? En welke keuzes moet je maken..? 

  Daar is niet zo'n scherpe grens te trekken, het één kan overgaan in het andere. En daar ontstaan ook de conflicten  tussen voor- en tegenstanders van een andere dan de 'normale' behandeling.  De eerste reguliere toepassing zou ik dan bij Medicijnmannen en Kruidenvrouwen kunnen plaatsen, die plantenextracten en bladeren gebruiken om hun patiënten te behandelen. Biologisch én natuurlijk dus, maar toch ook vaak in het vakje  'alternatief' geplaatst. De farmaceuten hebben in laboratoria de werkende bestanddelen uit de natuur geëxtraheerd en die in pillen gestopt om een krachtiger en effectiever medicijn te creëren, niet zelden gepaard gaande met bijwerkingen (omdat het middel niet 'compleet' is) die weer een andere pil vereisen. Voor iedere kwaal is zogezegd een andere pil samengesteld. Dat is wat er tegenwoordig in de apotheek staat en doorgaat voor regulier. Dit is niet cynisch bedoeld. 

  Wat nu wanneer een effectief natuurlijk product heilzaam blijkt te zijn maar níet door de overheid als zodanig wordt erkend...????  De werking ervan zal worden ontkend of verzwegen, of zelfs tegengesproken. Het gewas kan verbannen worden, op een zwarte lijst worden gezet of als drugs worden betiteld.. het gebruik kan strafbaar worden gesteld. (bv papaver, cocaplant, en  cannabis
  
  Een banaan aanbevelen is 'normaal', een appel ook. Maar wanneer je aankomt met een rauwe ui tegen verkoudheid of griep worden er al wenkbrauwen gefronst,  en zo zijn er nog meer landbouwproducten met helende capaciteiten die niet of nauwelijks worden aangeprezen om hun heilzame werking. Ik heb er enkele verzameld die tegen diverse kwalen kunnen worden ingezet (rechterrijtje op dit blog) en per gewas/groente/fruit een pagina samengesteld , What's your problem..' die per aandoening verwijst naar één of meerdere ervan.

 Mensen die plotseling worden geconfronteerd met een zeer ernstige aandoening, anderen die al jarenlang medicijnen gebruiken en er niet beter van worden, terminaal zieken... dat zijn de personen die opzoek gaan naar andere opties die zij ipv een chemotherapie, amputatie of zware bestralingen kunnen overwegen. En dat is geen gemakkelijke keuze, van levensbelang zelfs..  In contact komen met mensen die ermee zijn behandeld of die het uit de eerste hand weten van familie of bij huisdieren lijkt mij verstandig. Google ook eens in andere talen, dat kan andere links opleveren. 

  Ieder moet voor zich kunnen bepalen wat voor genotsmiddelen of oppeppers hij/zij wil gebruiken, op een blaadje kauwen, er thee van zetten of er een joint van draaien. Waarom mogen we wel onbeperkt van suikers genieten, of van alcohol of nicotine..??? Dat het ongezond is weet iedereen. Waarom wordt het gebruik van bv medicinale wiet of CBD-olie, waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat 'het werkt', (700 toepassingen!!) waaronder kanker, nog steeds drugsgebruik genoemd, een overtreding, een strafbaar feit, of in sommige landen zelfs een halsmisdrijf ..? 

  Dat heeft alles te maken met farmaceutische afspraken/promoting en deals die een miljardenindustrie vertegenwoordigen, zowel in de onderwereld als daarboven.. Hun producten moeten op de markt, zoveel mogelijk. Omzet.    Wiet verbieden, daar flink aan verdienen.. Het volledig legaliseren ervan zou een ongelofelijk impact hebben, zowel in de bovenwereld als daaronder, vandaar het verzet.. Er komen echter zoveel meldingen van succesvol gebruik dat de oppositie nu toch echt wel met de rug tegen de muur staat, maar de strijd nog niet heeft opgegeven.

  Controversiëler in de strijd tegen kanker is de toepassing van Natriumbicarbonaat, zuiveringszout, wat een pH verhogende werking heeft, en medisch vnl gebruikt wordt bij maagzuurklachten. Hoe het werkt en óf het werkt is een punt van discussie. Het is een ingewikkeld proces waarbij de zuurgraad in weefsels en organen omlaag zou gaan, en dus een minder gunstig milieu voor celwoekering creëert. Hierbij kan dus sprake zijn van orale toediening of een rechtstreekse injectie in het te behandelen gebied. Onderzoek geeft aan dat er inderdaad pH veranderingen in testdieren te meten zijn. Commotie ontstond toen de voorvechter van deze behandeling beschuldigd werd van dood door schuld nadat enkele patiënten die waren behandeld niet lang daarna overleden. Blijft bij mij de vraag is dat doordat of ondanks..?? En zouden deze patiënten langer of misschien wel korter hebben geleefd na een chemokuur of bestraling..???  Mensen die het wél overleefden zeggen het volgende. Zit deze dokter fout of wordt zijn succes bewust getorpedeerd omdat een dergelijk goedkoop middel een enorme klap zou zijn voor de omzet van de medische industrie.? 

  Andersom gebeurt het ook dat wanneer een gerenommeerd specialist één van zijn 'produkten' aanprijst en wereldwijd promoot hij er mee wegkomt als blijkt dat zijn bètablokkers exact het tegenovergestelde veroorzaken dan waarvoor ze bedoeld waren. In dit geval zou er sprake zijn van enkele honderdduizenden  slachtoffers, Zembla heeft daar een uitzending aan gewijd. Een artikel is hier te lezen. Het bewust vervalsen van onderzoeken en rapporten met zóveel slachtoffers lijkt mij eerder een zaak van 'dood door schuld' dan een arts die er niet in slaagt enkele terminale patiënten met een laatste redmiddel te helpen.. Doofpot graag.

  Er zijn meerdere alternatieven, zoals er ook meerdere wegen naar Rome leiden, maar om de juiste weg te kiezen voor ieder individueel geval is een keuze die alleen de patiënt kan en moet kunnen nemen, dit vooral indien een reguliere behandeling niet aanslaat. Ga in ieder geval niet over één nacht ijs maar doe verder onderzoek, luister naar getuigenverklaringen, volg forums en discussieer met ervaringsdeskundigen.. Wees er op voorbereid dat reguliere artsen niet direct met Uw beslissing zullen instemmen en U er wellicht juist tégen zullen waarschuwen. 

  Dat ook politici niet (altijd) de waarheid spreken hebben we deze kabinetsperiode veelvuldig kunnen constateren, en dat ze ermee wegkomen eveneens. Helaas komt dat dus ook in de medische wereld voor. De leugen regeert en het kapitaal financiert het. 

  


Valse vlag operaties...

   Als kind had ik niets met politiek en samenzweringen, of met moord en oorlog, dat was iets wat alleen in films voorkwam. Ik ben van 'ná de oorlog' en heb oorlog nooit aan den lijve meegemaakt. De geschiedenisles op het witte doek was die van John Wayne die 'slechte' roodhuiden massaal afschoot, of Charlton Heston die de 10 geboden 'persoonlijk van god' op een paar leien gebliksemd kreeg; en vol ontzag heb ik waargenomen hoe Mozes de Rode Zee deed splijten en hoe in oorlogen 'de vijand' dapper verslagen werd.... Oorlogsfilms over de strijd tegen het Rode- of Gele Gevaar.

  Wanneer ik stel dat ikzelf van ná de oorlog ben, is dat een understatement. Ik bedoel daarmee te zeggen: geen oorlogsgeweld in Nederland.. want er is na 1945 tot op heden nog geen dag vrede geweest op onze aardbol. (daarvóór trouwens ook niet..)
  Pas later kwam ik erachter dat wat me werd wijsgemaakt, soms, of beter gezegd meestal, niet strookte met de realiteit en een verdraaiing van de werkelijkheid was. Een pertinente leugen dus. Tja, een leugentje om bestwil, wie kent het niet..? En dat zoiets op hoog niveau ook plaatsvindt zal niemand ontgaan zijn, daar hebben ze er zowat een monopolie op... Maar zo'n leugentje 'om bestwil' kan enorme wereldwijde gevolgen hebben in het politieke steekspel, 'spel' mag je het eigenlijk niet noemen, want er zijn geen spelregels. 

  Dat politici het niet zo nauw nemen met de waarheid is de afgelopen maanden heel nadrukkelijk in beeld gebracht met een flink aantal incidenten waarbij ministers, staatssecretarissen, kamerleden, burgemeesters en wethouders, medici en farmaceuten hun geloofwaardigheid middels leugens, fraude of belangenverstrengeling hebben verloren. De FIFA is een duidelijk voorbeeld van hoe de financiële belangen ook zijn verstrengeld met de sport... 

  Het slachtoffer is vrijwel altijd de burgerij. De burgers moeten het ontgelden, zij raken bezittingen kwijt of zelfs hun leven tijdens een internationaal conflict, hun zonen actief aan het front of gebombardeerd in hun eigen huis.. of moeten zelfs hun land ontvluchten, en waarom, waarvoor, voor wie ?? 


  Sinds het 'ontstaan' van de mensheid, het wordt ook wel creatie genoemd, is de wereld geen dag zonder oorlog of doodslag geweest. Overheersing en bezit daar draait het om, vermogens vergaren met een enorme hoeveelheid leugens waar je U tegen zegt, diefstal en onderdrukking, beperking van vrijheid en meningsuiting, censuur, chantage en uitroeiing van gehele bevolkingsgroepen middels massavernietigingswapens, het vervuilen en doden van het milieu.. conflicten veroorzaken (meestal met een 'Valse vlag operatie ', waarbij een incident, moord of aanslag wordt geënsceneerd en in de schoenen van een ander wordt geschoven). Het manipuleren van de media, en het ophitsen en haatzaaien waardoor groeperingen, nationaliteiten en religies tegenover elkaar komen te staan. Het is als vanouds Arm tegen Rijk, waarbij uiteindelijk de armen armer zijn geworden en de rijken nog rijker.. 

  Tja, list en bedrog zijn schering en inslag op het toneel van de werkelijkheid.
Het is geen blijspel maar een drama waarbij letterlijk over lijken wordt gegaan, wanneer een volk, een land, wordt 'bevrijd' dan mag dat levens kosten. Opgeofferd aan de vrijheid, vechtend tegen de vijanden van hun vaderland dat ze moeten verdedigen. Maar van wie is dat vaderland eigenlijk, wie zijn de eigenaars..? Maar vooral ook: wie zijn je vijanden..???

  En wat is de waarheid..? Want de overwinnaar heeft altijd gelijk en die kan zijn daden 'verantwoorden'. De verliezende partij is per definitie het 'kwaad' dat is overwonnen.. Een vrijheidsstrijder, oorlogsveteraan of verzetsheld die vind je daar niet, nee, daar zijn het de oorlogsmisdadigers, 'separatisten', rebellen, aanhangers of opstandelingen. Een verslagen regeringsleger verwordt tot een verdreven dictatuur, de top ervan direct opgesloten of geliquideerd. Het volk bevrijd.. het land letterlijk verdeeld.


***
 Is de Rijksdagbrand door Marinus van der Lubbe aangestoken..?? Op maandag 27 feb. 1933 brandde het Reichstag-gebouw te Berlijn af en van der Lubbe was ter plaatse aangehouden. Hij werd in verband gebracht met een communistisch complot, schuldig bevonden, en geëxecuteerd... en de Nazi's hadden een 'motief' om de strijd tegen het Rode gevaar aan te vangen.. 
  Hij had al eerder kleine brandjes gesticht in zijn protest tegen de benoeming van Adolf Hitler; dat hij de Reichstag heeft aangestoken is echter nog steeds omstreden, hooguit wat oude kranten die hij vlam heeft laten vatten. Göring werd later in het Neurenbergproces verantwoordelijk gehouden voor het stichten dan wel aanwakkeren van dit vuur...  

  Ik begin met deze valse vlag omdat dit een familieaangelegenheid is en er, zolang ik me kan herinneren, bij ons thuis over gesproken werd. Een broer van Rinus (uit het eerste huwelijk van zijn moeder met Piet Peute) was getrouwd met een zus van mijn vader.    

Pas op 10 januari 2008, na 75 jaar strijd van zijn nabestaanden (met dank aan de familie Peute), kreeg Rinus volledig eerherstel.. hij was al eerder vrijgesproken van samenwerking met het communisme.

****
  Het zou zomaar kunnen dat de moord op aartshertog Ferdinand en zijn vrouw in juni 1914 in Sarajewo  werd gepleegd met de bedoeling er een breder conflict mee te creëren. Zeker wanneer je het feit meeweegt dat na een eerdere aanslag die dag, welke mislukte, er een tweede beraamd werd/moest worden, en dit keer met succes... Er was toen op de Balkan al 2 jaar een oorlog gaande die op escaleren stond,  Kroaten, Serviërs, Bosniërs, Slovenen, Macedoniërs en Korsovaren, (na 1918 'verenigd' als Joegoslavië), allemaal culturen die naar onafhankelijkheid streefden. Zij hadden het Ottomaanse rijk/Turken aan de ene kant, en Oostenrijk/Hongarije aan de andere kant. Bulgaren en Roemenen zaten er middenin.  Eén geënsceneerde moord of verkrachting is dan al voldoende om een kruitvat te doen exploderen. 


  Binnen 4 weken was de oorlog verklaard aan Servië; Rusland kwam de Serviërs te hulp, Frankrijk moest vanwege de afspraken Rusland steunen.. en dat vonden de Duitsers weer niet goed..  De 1e Wereldoorlog was geboren.

***

  De opmaat naar de 2e wereldoorlog was een actie in 1939 die bekendstaat als 'Operatie Himmler', Wiki: "Een onderdeel van de Poolse invasie was een manteloperatie waarbij moest blijken dat Polen de agressor was die Duitsland binnenviel, een zogenoemde operatie onder valse vlag, en Hitler een politieke aanleiding had om op zijn beurt Polen binnen te vallen met zijn divisies. De SS werd ingeschakeld om een grensincident nabij Gleiwitz (nu Gliwice genaamd) te plannen."
***

  Tot de grootse vlag wordt '911' beschouwd, de aanval van Al Qaida op de Twin-towers van New York... Hét 'excuus' om de Irak-oorlog te beginnen. Al Qaida (wie? Bin Laden, een ex-huisvriend van de Bushes) werd de nieuwste vijand..! En wat had Larry Silverstein er mee te maken?? En niet alleen de Towers natuurlijk, ook het Pentagon lag onder vuur... 

 Het land van Tigris en Eufraat, het oude Mesopotamië, werd 'bevrijd' van een tiran en de achtertuinen vol olie veiliggesteld...ook lekker dichtbij buurland Iran om daar een oogje in het zeil te houden. Jammer alleen dat Syrië een directe verbinding naar de Middellandse Zee blokkeert, maar dat is met een ISIS 'vlag' zo verholpen... Miljoenen Syriërs moeten hun land ontvluchten omdat ze platgebombardeerd worden door westers allianties.

***

  Allemaal een 'ver van ons bed' show, totdat er een incident plaatsvindt boven de Oekraïne en er honderden landgenoten het slachtoffer worden van een opzettelijk- of onopzettelijk neerhalen van de MH17 boven een oorlogsgebied. Wie zou er nu baat hebben bij zo'n opzettelijke aanval..? President Putin..? Waarom zou ie, hij onderhield goede banden met het Koningshuis en had goede contacten met de Nederlandse handelsvertegenwoordigers. Hij zit niet te wachten op een handelsboycot en vijandige legers om zich heen.
  Het zou een 'opzettelijke vlag' kunnen zijn om hem zwart te maken, in opdracht dus, of een 'gelegenheidsvlag' die werd ingezet toen een tragische vergissing zich aandiende en het vliegtuig werd aangezien voor een vijandelijk toestel.  Maar wie zijn dan degenen die zo'n vlag zouden willen planten..?? 

 MH17: een mislukte valse vlag operatie door VS en Oekraïne

****
  De Palestijnen kunnen er over meepraten, iedere steen die zij werpen naar hun onderdrukker wordt groots in het nieuws gebracht als wéér een terroristische aanslag op onschuldige burgers en wordt beantwoord met grof geweld, bombardementen en confiscatie van hun eigendommen en land. Vaak/meestal wordt een gewelddadiger vlag gebruikt om met een beschuldigende vinger te kunnen wijzen naar onschuldige burgers... 


  Zijn er meer gevallen van valse vlaggen in de geschiedenis te vinden..?? Kijk hier maar eens..

 Onlangs verscheen het bericht in de media dat US Secretary of State John Kerry zijn dijbeen zou hebben gebroken toen hij op de fiets rondtourde na een meeting met islamitische leiders/terroristen in Zwitserland.. Je hoeft niet echt getraind te zijn om 'cover up' verhalen te herkennen. Ik zie 'm na zo'n ontmoeting eerder in een gepantserde limo de aftocht blazen of per NATO heli de vlucht nemen dan in een Tour de France setting. En inderdaad kwam er alras een andere versie van dit voorval. En dat is, op z'n minst gezegd, een héél ander verhaal..

  Het nieuws dat wij voorgeschreven krijgen is gemanipuleerd, de waarheid is gelogen zeg maar. Een beter inzicht krijg je wanneer je precies het tegenovergestelde geloofd van wat er wordt beweerd .. Wanneer Rutte ons dus €1000,- belooft ga er dan vanuit dat dat niet zo is. Wanneer ministers volhouden dat er géén bonnetjes zijn, ga er dan vanuit dat ze onwaarheid spreken.. En wanneer bankiers beweren dat het goed gaat in hun business dan bedoelen ze hun eigen handeltje en niet ons spaargeld.

Laat je niet belazeren...