"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Sunday, March 12, 2017

Roep om verbod op Denk..

Dat was toch weer even wereldnieuws uit Rotterdam: oorlog met de Turken. Want zo kun je het wel noemen, de gemoederen waren zeer verhit na de acties van de Nederlandse regering om Turkse bewindvoerders de toegang te ontzeggen. De één kreeg een inreisverbod, de ander werd per direct teruggestuurd naar Duitsland. En dat viel verkeerd bij de Turkse bevolking in ons land die met duizenden hun steun aan Erdogan wilden betuigen en de straat opgingen, Rotterdam in dit geval. De sfeer werd zelfs grimmig en de ordetroepen werden bekogeld met van alles dat voor handen kwam.. 

   Aan de andere kant werd er juist met lof gesproken over de genomen maatregelen tegen het dictatoriale bewind van de oorlogszuchtige massamoordenaar Erdogan.  De manier waarop hij optreedt tegen politieke tegenstanders, zijn positie in het grensconflict met Syria, zijn medeplichtigheid in de grootschalige illegale olieroute maar vooral ook de toon die hij neerzet in zijn beleid. De onderdrukking en dreigende taal hebben ook Nederland bereikt en tot onrust en onlusten geleid. Plots blijken de waarschuwingen van Wilders geen loze woorden meer, Europa wordt inderdaad overspoeld met islamitische immigranten, zij nemen hun gewoonten en gebruiken, maar vooral hun extreme godsdienst mee. En dat zijn scherpe tegenstellingen met het vnl atheïstische Nederland waar religie minder, tot geen, invloed heeft op het politieke toneel.  Erdogan wordt ook als de man gezien die, samen met een aantal NAVO-lidstaten, achter het bestaan van ISIS staat. Een terreurgroep in het leven geroepen, getraind en van het modernste wapentuig voorzien door de Verenigde Staten...dat is geen geheim. Nu ISIS door Russische inmenging op de knieën is gebracht en de Amerikaanse invloed aan banden is gelegd, staat de Turkse dictator eigenlijk met lege handen. De illegale transportroute, over Syrisch grondgebied, is platgebombardeerd, het gehele gebied eromheen dat door 'ISIS' was ingenomen (en van lastige omwonenden ontdaan..) is een oorlogsgebied waar geen normaal leven meer mogelijk is. De bevolking die niet kon vluchten werd omgebracht, zij werden rebellen genoemd, tegenstanders van de  staat IS.. Steden en de infrastructuur eromheen werden in de as gelegd.

  Velen van ISIS strijders kozen het hazenpad en keerden terug naar hun thuisbasis, hun vaderland. Zo ook de Turkse getrainde guerrilla beweging. En zij blijken niet werkloos.. In eigen land, maar ook daarbuiten, wordt jacht gemaakt op ieder die zich verzet tegen het huidige regime, iedere andersdenkende die het niet eens is met de gevestigde dictatuur wordt direct gevangen gezet, veroordeeld of zelfs geliquideerd. Het gaat dan vnl om de Gülen-aanhangers die zich wereldwijd bedreigd en opgejaagd voelen door de onverbeten jacht van Erdogan en de zijnen.

 Nu ineens staan de schijnwerpers op de splinterpartij Denk oftewel 'Groep Kuzu/Öztürk' genoemd. 
Tunahan Kuzu

  Deze groep is kunnen ontstaan nadat de twee genoemde personen Kuzu en Öztürk na onmin met de PvdA uit de fractie werden gezet en niet bereid bleken hun zetel in te leveren. Dat zoiets mogelijk is is mij een raadsel, het is een vreemde maas in de Haagse wetgeving dat 'ontslagen' kamerleden hun zetel kunnen behouden en een nieuwe partij beginnen waarop nooit één Nederlander een stem heeft uitgebracht.. Deze personen behoren vervangen te worden door de eerstvolgenden op de kandidatenlijst, zodat de partij geen numeriek verlies lijdt en voltallig kan meedraaien. 

  De democratie in Nederland heeft het mogelijk gemaakt dat zij vertegenwoordigd kunnen zijn als geïntegreerde etnische afspiegeling van de maatschappij. Daar is niets mis mee en daar hebben ze ook recht op.. Het wordt echter een ander verhaal indien het mogelijk blijkt en blijft om met behoud van de zetel een eigen fractie binnen de kamer te beginnen. Hier kan met opzet gespeeld worden, met voorbedachte rade, laat daar de fantasie maar eens op los. 

 Wanneer je de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van a.s. 15 maart erop naslaat dan staan er bij vrijwel iedere partij Turkse afgevaardigden, en met voldoende voorkeursstemmen kunnen die gedelegeerden de kamer in. Maar wat nu wanneer de relatie tussen Nederland en Turkije dusdanig escaleert dat dit een groot deel van de islamitisch gezinden in de 2e kamer doet besluiten hun fractie de rug te keren en zich te verénen in een blok..? 

  De huidige ontwikkelingen zullen merkbaar van invloed gaan zijn op het kiezersgedrag en zal zeker twijfelaars tot een besluit hebben bewogen of over een streep hebben getrokken. Verontwaardigde en boze Turken zullen hun hart luchten door uit protest op Denk te gaan stemmen. Verontrustend. De VVD zal misschien iets in de peilingen stijgen dankzij 'het daadkrachtige optreden' van de premier. De PVV zal ook kunnen profiteren van het kwade bloed dat het heeft gezet bij de Nederlandse bevolking dat 'en masse' afstand neemt van de Erdogan doctrine en dat de verislamisering veroordeelt.  Want een verlengstuk en spreekbuis van de Turkse onderdrukking in ons parlement is niet echt gewenst. Het is dan ook niet vreemd dat op de sociaal media de reacties en oordelen hard zijn en er niet om liegen. Eén daarvan is toch wel de roep om de organisatie van Denk een halt toe te roepen dmv een aangepaste wet die het mogelijk moet maken de partij te diskwalificeren of zelfs te verbieden.. en in ieder geval het overlopen van kamerleden te voorkomen.

Petitie tegen Denk

  No comments: