"VIS MEDICATRIX NATURAE"

Monday, July 14, 2014

Geïmpregneerd hout oorzaak vissterfte

  Je staat er niet zo bij stil wanneer je een nieuwe schutting in je tuin zet of in mijn geval een nieuwe bekisting voor het vijverfilter maakt, maar dat hout kan gevaarlijk zijn althans houtsoorten die geïmpregneerd zijn en zware metalen bevatten. Tuinhout zoals schuttingen, pergola's, vlonders en kinder-speeltoestellen, maar ook hout voor de nieuwbouw, wordt geïmpregneerd met oa bestrijdingsmiddelen zoals Superwolmanzout-Co waarin gigantische hoeveelheden levensgevaarlijke stoffen, zoals arseenzuur, koper en chroom zitten. Dat spul wil je niet binnenkrijgen want daar kan je goed ziek van worden en zelfs aan overlijden... En dat geldt zeker ook voor andere organismen die ermee in aanraking komen, ik richt me nu even op vissen omdat die in mijn vijver er van te lijden hebben. Neerslag die op de afdekplaat terechtkomt neemt deze stoffen op en kan zo het vijverwater zeer snel vervuilen, zeg maar: vergiftigen. Binnen enkele dagen is dat ook te merken aan de vispopulatie die zich anders gaat gedragen. De dieren eten niet of nauwelijks, hangen op de bodem of happen naar lucht in de bellenstroom. Op zeer korte termijn richten de zware metalen vaak onherstelbare schade aan die tot massale sterfte kan leiden. De vissen vertonen uitwendig geen afwijkingen, de schade zit vanbinnen waar de organen worden aangetast en die hun functie verliezen (hersenen, nieren, lever, verstoord zenuwstelsel). Inwendige bloedingen en uitval van de nieren zijn fataal. De zwakkere dieren gaan het eerst terwijl ook de senioren en allerkleinsten vatbaarder zijn... Indien de oorzaak te laat wordt opgemerkt dan is het zeer waarschijnlijk dat de gehele populatie uitsterft. Ook bij een kortere blootstelling heeft IEDERE vis, geen enkele uitgezonderd, deze giffen in het lichaam. 
 Zware metalen kunnen zich binden met cellen die eigenlijk ijzer en kalk moeten binden. Hierdoor wordt het ijzergehalte in het bloed te laag. 


Geïmpregneerd hout ziet er zo uit:

 ..met het kopergroen er dik bovenop.

  Verwijder dit hout onmiddellijk of dek het af zodat er niets meer van het gif in het water kan komen. Begin direct met het verversen van het water, indien mogelijk met 50% van het volume, afhankelijk van het soort  filtersysteem alleen de  vortex en één kamer reinigen, laat iig de laatste filterkamer ongemoeid. De tuinslang kan gewoon over de rand in de vijver om bij te vullen maar het toevoegen van vijverzout dient via de filterkamers te geschieden. Niet alle benodigde zout in één keer toevoegen maar over kleinere porties verdelen. 


  Het in quarantaine zetten is vrijwel geen optie indien het om een grotere Koivijver gaat met ongetwijfeld grote vissen. Het zou ook teveel stress voor de al zwakkere dieren kunnen opleveren. Koi die al duidelijk scheefhangen of 'krom zwemmen' zijn vrijwel zeker niet meer te redden en dan heeft apartzetten ook geen enkele zin meer. De reacties op Easy-life (filter medium) zijn verschillend, voeg slechts kleine hoeveelheden per keer toe, eveneens via het filter.

  Gebruik ook filterwatten om de kleinere deeltjes op te vangen, dat kan bv met een extra pomp en een emmer met gaatjes of raster. (iedere 24 uur reinigen)  Het verversen + toevoegen van zout de volgende dag herhalen, vervang zo'n 25% water. Blijf dat een aantal dagen doen. Ik heb bij het verversen het zoutgehalte rond de 1gr/l gehouden. Omdat ook de slijmvliezen aangedaan kunnen zijn durfde ik een zoutkuur met hogere waarden niet aan, maar de vissen reageren positief op de iets zoutere uitstroom en gaan erin liggen.  Heeft U geen zoutmeter, voeg dan 750 gram per kuub water toe... (kraanwater kan al ca 0,25g/l bevatten)

  Het gebruik van gedroogde bananenschillen wordt aangeraden om zware metalen uit het systeem op te nemen.

NB. Let wel dat andere dieren die uit de vijver drinken eveneens gevaar lopen...

Saturday, April 5, 2014

Deïnstallatie Minister Ivo Opstelten | petities.nl

PETITIE
Wij
, het Nederlandse volk.
constateren
... het voortdurend 'onjuist' voorlichten van de 2e Kamer, het onrealistisch en incompetent handelen in zake het softdrugs gedoogbeleid, het negeren, tegenwerken en blokkeren van de wensen van het Nederlandse volk/burgemeesters, het beschermen van criminelen door de minister.
en verzoeken
Wij verzoeken U deze minister uit zijn functie te ontheffen.


onderteken de petitie Deïnstallatie Minister Ivo Opstelten.
 


We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.


Deïnstallatie Minister Ivo Opstelten | petities.nl

1e Kamer zet Ivo Opstelten onder druk

Opstelten_Drugsdebat_28032012_2021
Het middeleeuwse harnas waarin minister Opstelten zich hult met zijn cannabisbeleid, staat onder druk. Na burgemeesters en rechters, is het nu de Eerste Kamer die zich roert. Nadat de PvdA hem onlangs al liet vallen, roept nu ook de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op tot serieus nadenken over een ander wietbeleid.
Met hun dringende oproep aan de halsstarrige minister verklaart de commissie zich min of meer solidair met Joint Regulation, het plan van inmiddels al 54 Nederlandse coffeeshopgemeenten om te gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt. Paul Depla, de eerste burger van Heerlen, zei pas geleden nog dat ze in Limburg gewoon doorgaan met het voorbereiden van legale wietteelt, ondanks het njet van Ivo Opstelten. Daarmee moet straks 10.000 kilo ‘staatswiet’ (Depla’s woorden) gekweekt worden voor alle Limburgse coffeeshops.
Voorbeeld van een legale wietkwekerij in Amerika. Binnenkort ook in Nederland? Het begint er in de verte zowaar een beetje op te lijken...
Voorbeeld van een legale wietkwekerij in Amerika. Binnenkort ook in Nederland? Het begint er in de verte zowaar een beetje op te lijken…

Verzet 1e Kamer groeit

In de Tweede Kamer durft de PvdA – regeringspartner van Opsteltens VVD –  zich nog steeds niet openlijk tegen het beleid van de justitieminister (samen te vatten met: een keiharde War on Drugs) te keren, maar in de Eerste Kamer neemt het verzet dus duidelijk toe. En dat is misschien wel net zo belangrijk, want in die Kamer wordt beslist of de wetgeving van het kabinet door de beugel kan. Binnenkort wordt daar bijvoorbeeld gepraat over Opsteltens voorstel om alle handdelingen die met hennepteelt te maken hebben strafbaar te stellen, in de volksmond ‘de growshopwet’ genoemd.

‘Regering moet open oor hebben’

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: “Een grote groep burgemeesters ziet met lede ogen aan dat steeds meer inwoners bij de productie van hennep worden betrokken en zo in de armen van criminele organisaties worden gedreven. Het pleidooi dat deze burgemeesters bij u hebben gehouden, heeft niet geleid tot een gewijzigd inzicht bij u. De commissie is van mening dat het bij behoorlijke bestuurlijke verhoudingen hoort dat de regering een open oor heeft voor de gemeenten in Nederland. Wij verzoeken u met klem de problematiek serieus te nemen.”

Tuesday, February 25, 2014

Spooren van Raven op Voorne..


  Het was vroeger gebruikelijk om een gebied, een streek of een straat naar iemand te vernoemen die er had gewoond of gewerkt. Wanneer in de 14e of 15e eeuw een nieuw drooggelegde polder werd opgemeten door de cartograaf/landmeter dan kregen de segmenten op de kaart meestal de naam van de familie die daar een boerderij had of landerijen bezat/pachtte. Is dat met de Rave ook zo..? 
  Na de Grote Vloed van 1134 en een volgende in 1214 was het aanzicht van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden danig gewijzigd. Veel was er veranderd in de Maas- en Rijndelta's, het handjevol mensen (visserij en handel) dat er woonde begon na het ontstaan van het Haringvliet na 1240 met opgeslibde zandplaten die boven de vloedlijn kwamen op te schorren en dijkjes op te werpen. De Valentijnsvloed in 1374 en de nog grotere vloed in 1421, de St.Elisabethsvloed, maakte veel werk weer ongedaan. Het Spui vormde zich in deze vloed   ... en zo ging het al sinds de Romeinse- en ijzertijd (bij opgravingen in het Ravense Hout en in de huidige nieuwbouwwijk 'Ravense Hoek' zijn restanten van bewoning uit die tijd tevoorschijn gekomen.  
 Op Voorne begon het serieuze inpolderen eigenlijk pas na 1350 en werd de polderbedijking verstevigd door de kleinere polderdijken(Corendijcken) met ringdijken te beschermen, een systeem van sloten en sluisjes zorgde voor de afwatering bij laagtij. De bevolking trok aan en een uitbreidende agrarische sector bouwde later uit tot een belangrijke bevoorrader van de havenstad aan de Rotte: Rotterdam, vnl. landbouw, maar ook de veeteelt droeg in flinke mate bij aan de welvaart. 

De veranderingen die de eilanden moesten doorstaan tussen 1300 en 1750 op kaart. Deze tekening is een momentopname, na iedere stormvloed kon het er weer anders uitzien..  
 Voorne. In 1356 wordt het eiland Den Hoorn ingepolderd als Oudenhoorn, in 1367 volgen Oud Hellevoet, en Nieuwenhoorn dat van het eiland 'Oosthoec' wordt gevormd. Dwars over het midden van dit eiland loopt dan al een handelsweg, de verbindingsdijk over de geul naar Den Hoorn zal het gedeelte zijn geweest dat de Geulsseweg werd genoemd... Deze Oosthoek blijk later een bron van archeologische vondsten te zijn.

 Nieuw Hellevoet gaat in 1394 droog en het Land van Zuid als Zuidland in 1415.. Op de schets hieronder is mooi te zien hoe Brielle kon profiteren van haar ligging aan de Maas en de doorstroom van de Goote voordat ie werd ingepolderd. De datering in de polder met 1394 is niet correct, daar moet staan: Nieuwenhoorn 1367/68.  
      De situatie vóór het Kanaal door Voorne (1827 - 1830) werd gegraven.
 Op de kaart hierboven staat in het noordelijke gedeelte van de polder 'De Nieuwe Hoorn' de Ravens Wech weergegeven die na de dijk (later Kanaal) doorloopt naar Oudenhoorn. Ook de kortere Bonse Wech wordt genoemd. In hetzelfde gebied op een andere kaart lijkt de ligging vermeld te worden van: de 'Roofen Hoek', maar dit gebied is volgens de letter als 'RooSen Hoek' geschreven.(Zie de f in 'Hooft-dijk', en rechtsboven de schrijfwijze van 'Tusfen'.de Hooft Watering (of is het HooSt..? Kijk eens goed op de kaart hierboven). Latere kaartenlezers zullen mogelijk de cursief f aangezien hebben voor een en de beide hoeken met elkaar hebben verward waardoor de Raafenhoek daar als RooSen hoek gesitueerd werd, of andersom...?  

  Dit geeft aan hoe lastig en verwarrend het zoeken op oude kaarten kan zijn en hoe gemakkelijk je op een verkeerd been gezet kunt worden. Plaatsnamen werden ook nog al eens anders gespeld: Ostvorne, Flardinge, Spiekernesse en Portegale.... 

Op de volgende kaart wordt het als Rozen hoek gespeld

 In 1730 wordt de Roosenhoek in de akte hieronder met name zo met dubbel 'o' gespeld, de hoeve, die van later datum is, wordt Roozenhoeve  genoemd. De namen die ik in deze polder ben tegengekomen naast elkaar gezet: 
Raves Hoek, Ravense HoekRavenshoek, Roofen Hoek, RooSenhoek, Rosen Hoek
Over de juiste locatie van de oorspronkelijke ' Hoek van den Rave' kan getwist worden, regelmatig kregen 'tiendhoeken' een andere naam wanneer een gebied van eigenaar wisselde, maar het lijkt aannemelijk dat het gaat om het gebied rond het Ravense Hout en de Kerkhoek, met een kapel, pastoraat of klooster en dat de RooSenhoek er niets mee te maken heeft. De juiste grenzen zijn niet meer te herleiden door de vele natuurlijke invloeden en menselijk ingrijpen over de eeuwen heen...  De huidige, pas opgeleverde wijk Ravense Hoek werd/wordt gebouwd in de oude Steenhoek, daar, bij de noordgrens van het rode gebied, vlak bij de kruising van de Dijkweg en de Ravenseweg, lag een verhoging die op een oude plattegrond als Ravens Heuvel staat aangegeven. Er ligt nu een rotonde... Een straat verder aan de Bonseweg zijn restanten van een 13e eeuws kerkhof gevonden. 
Er staan nu huizen op... 
de volgende kaart is 120 graden naar rechts gekanteld met 
precies in het midden de Ravens Heuvel

       
Bij de onderste 5-sprong

Cijfers en statistieken over de wijk Ravense Hoek in Hellevoetsluis

De wijk Ravense Hoek is gelegen in de gemeente Hellevoetsluis en bestrijkt een gebied van 84 hectare, waarvan 6 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 4.373 personen. Hellevoetsluis ligt in de provincie Zuid-Holland

Lokatie en ligging

Aantal buurten:
2
Oppervlakte:
84 hectare
Waarvan land:
78 hectare
Waarvan water:
6 hectare
Omg. adressendichtheid:  
882 *
Dekkingspercentage:  
4 *
Bevolkingsdichtheid per km2:
4.373

Onder Nieuwenhoorn korentienden. Het 3e blok van Willem Rosen's weg tot Heenvliet toe genaamd
Roosenhoek lest in gebruik bij Pieter Maartens Kluifhooft en nu Dirk Vermeer om 38 gld. 
Borgen: Kornelis de Knegt en Jan Plooster de jonge. het 5e blok van de weg westwaarts ten nieuwe wege van de Kerkdam toe genaamd de Laeyekreek, lest in gebruik bij Jakob Verweij en nu Teunis KLeijwegt om 53 gld. Borgen Barend van der Duijn en Pieter Maartens. het 6e blok daar de Welle in staat genaamd Welhoek lest in gebruik bij Jakob Verweij en nu Teunis Kleijwegt op 103 gld. Zelfde borgen.het 7e blok de hoek van Smithil dat men Steengen of Smithil noemt, nu genaamd Steenhoek, lest in gebruik bij Ary Gorsman en nu Pieter Maartens Kluifhoot om 157 gld. Borgen Barend van der Duijn en Teunis Kleijwegt. het 11e blok van Smithil van de Langendamme aan de zuidzijde van de weg ten Zeedijk toe geheten 't Langehoekje en nu Brijhoek, lest in gebruik bij Willem Bleijker en nu Dirk Vermeer om 56 gld. Borgen als voren. het 12e blok de Hilleken onder de Oudenhpoorn nu genaamd Couwenoord lest in gebruik bij Jakob Hoevenaar en nu Jakob Louwe Hocke om 64 gld. Borgen Leendert Louwe Hocke en Ary den Ouden. De vlas- en kenniptienden over de gehele polder van den Nieuwenhoorn. het 1e blok over de landen aan de zuidwestzijde van de Ravenseweg lest in gebruik bij Job Smeerdijk en nu dezelfde om 290 gld. Borgen Kornelis Kroon en Eeuwout Hofstede. het 2e blok over de landen aan de noordoostzijde van de Ravenseweg, lest in gebruik bij Hendrik van der Werff en nu Job Smeerdijk om 230 gld. Borgen als voren. De derrietienden over de polder van de Nieuwenhoorn lest in gebruik bij Job Smeerdijk en nu Kornelis Willems Kwak om 5 gld. Borgen Hendrik van der Werff en Ary Willems Kwak. Getuigen Ary Leuyendijk en Jan Bergman stadsboden.
Aktedatum:
10/07/1730
Aard van de akte:
pachtovereenkomst
Naam notaris:
Joris van Hoogwerff
  
Het mysterie wordt alleen maar groter wanneer er een archiefstuk uit 1631 opduikt met daarop de weg vermeld als: de Geulsse of de Ravenseweg ‘soo die genompt wort’,. Dat is ruim 70 jaar voordat de eerste Raaf uit Duitsland neerstrijkt in de polder....!!! 
347Jeronimus Meeuwesteyn, pp. (akte van 3-6-1631) voor Jacomina van Luchtenburch en
Evert van Leeuwen als getr. met Cornelia van Mosterdijck, en Willem Gedionsz van Mosterdijck
voor zichzelf, elk voor een gerecht vierdepart, transporteren aan Jonathan van Luchtenburch,
raad en rentmeester van Noord-Holland, drie vierdeparten van 1 gem. 46 r. 6 voet in Out Jaer
nr. 28, belend: o. de Out Jaerse weg, z. Jan Andriesz, n. Maeyken van Cra(ec?)ke vicarieland,
waarvan het resterende vierdepart Jonathan van Luchtenburch zelf toebehoort, nog
drie vierdeparten van 3 gem. 12 r. weiland in de Kerckhouck nr. 24, belend: o. en n. de weg in
de hoek van de weg, z. de Heiligegeest van Nieuwenhoorn, nog. drie vierdeparten van 3 gem.
28¿ r. in de Hooftdijck nr. 23, belend: n. de dijk, o. de Geulsse of de Ravenseweg ‘soo die
genompt wort’
, en w. Pietertge Leenderts, nog. drie vierdeparten van 5 gem. 55 r. en van 2
gem. 68 r. zaailand in de Steenhouck nr. 33 gemeen met Hartchvelt, Isacq Swalmius en
anderen in een stuk van 27 gem. 216 r., belend: o. Beresteyns erfgenamen, z en w. de weg.
Van alle deze stukken bezit voorn. Luchtenburch het resterende vierdedeel.

  Maar goed. Wat heeft een wever uit Lüdinghausen (Münster) nu te zoeken in een polder op een Zuid-Hollands eiland..?? Tenzij hij natuurlijk de kans krijgt om zijn eigen grondstoffen te gaan kweken. Voor het product wol heb je schapen nodig en voor linnen de grondstof Vlas. En met hennep kun je ook een hoop doen.. Daar kan een wever wat mee.!! De eilanden (Zeeuwse en Hollandse) stonden bekend om de goede kwaliteit vlas, Hekelingen (gemeente Spijkenisse) zal zijn naam te danken hebben aan het proces 'hekelen', een term die werd gebruikt om vlas te kammen en te wassen en waarbij veel water nodig was.. Omdat het als plaat of als eilandje iets hoger lag dan het omringende gebied, evenals de 'Beierlanden'en de platen van Piershil werd het door vissers al vóór 1300 gebruikt, daarna is het opgegaan in de bepoldering. Het gehucht aan het Spui werd rond de inpolderingen van 1367 bij naam genoemd, hoewel er al eerdere activiteiten in deze omgeving worden vermeld. In 1693 vestigde Barent Janse de Rave (1654-1710) zich in Spijkenisse en ging het beroep van wever uitoefenen, lokaal stond hij als 'Barent de Wever' bekend.. Niet alleen het ambacht maar hij ging zich ook op de productie van de grondstoffen richten. En dat zal in eerste instantie Vlas zijn geweest. Zijn nageslacht richt zich op de handel en akkerbouw, over het weven wordt geen melding meer gemaakt...

  Het heeft hem zeer geholpen dat hij snel familie werd van de eilandbewoners. Hij trouwde een jaar later in 1694 met Helena du Bois uit Geervliet, hun zoon Jan Barendse (1701-1738) trouwde in 1726 met Anna van der Weide uit Oudenhoorn en had met haar drie dochters en een zoon. Zij verbleven en kregen hun kinderen in Heenvliet. Hun zoon Barend Jansz (1734-1786) huwde, ivm sterfte van zij eega's, maar liefst 3x in dit dorp. De  eerste keer met Lijntje Jans Beier op 9 okt 1765, na haar overlijden trouwde hij op 8 dec 1770 met Maartje Jansdochter van Dalen en na haar heengaan, op 2 nov 1783 met Willempje Spruyt (mijn stammoeder in deze tak). De zoon uit dit laatste huwelijk Jan (1783-1858) trouwde op 30 sept 1814 met Johanna Schouten (1791-1847) eveneens uit Heenvliet. 

  De Raven groeiden op in dit dorp aan de Bernisse. De polderweg bestaat nog steeds als Ravenseweg... 
..met een paar mooie Hoeves.Op de foto hieronder geen verkeerde belichting maar een enorme donderbui.

  Familieleden van de Rave waren in de industrie werkzaam vnl als veldarbeiders. Hier een kopie uit het archief waarin andere activiteiten in de polder worden genoemd in 1761.
Het veilen van pacht...
Maarten van Vlaardingerwoud, heer van Dirksland etc. en de erfgenamen van Salomon Post van
 Vlaardingerwoud veilen de pacht van tienden -
, van de Langendam aan de zuidzijde van de weg
naar zee of de Zeedijk, nu het Langehoekje genaamd, laatst Arend Touw, nu Arie Gorseman.
12e blok, een hilleke onder Oudenhoorn genaamd Kouwenoord, laatst en nu weer Jan Jobs Smeerdijk
de vlas en henneptienden over de hele polder,
 nu in twee partijen:
1e blok over de zuidwestzijde van de Ravenseweg, laatst Dirk Hollaar, nu Pieter Maartens Kluifhoofd
2e blok, aan de noordoostzijde van de Ravenseweg, laatst Kornelis Witte Speelpenning,

 nu Francois Faijan de derrietienden over de polder van Nieuwenhoorn,
 laatst en nu wederom Kornelis van IJsendoorn
Aktenummer:
36
Aktedatum:
07/07/1761
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Daniel Rolandus

  Ik ben vooral ook geïnteresseerd in de periode toen Jan Barendse de Rave (1701-1738) in 1726 trouwde met Anna van der Weide uit Oudenhoorn en op 37 jarige leeftijd in 1738 overleed. De oorzaak van zijn overlijden is mij onbekend, hij liet een vrouw achter en 4 kinderen die opgroeiden in de polders tussen Oudenhoorn en Heenvliet... ik heb er nog niets over kunnen vinden. 

 Spinnerij en weefgetouw waren de familie niet vreemd en mogelijk dat er ten behoeve van de scheepvaart ook een touwslagerij in de buurt was. Met slechts enkele tientallen families in de polder was het zondermeer een zeer dunbevolkt gebied te noemen met veel toekomst. Door 'aantrouw' werd vrijwel iedereen wel familie van elkaar en er ontstond een hechte band. Ook met de omringende polders waar veel werd samengewerkt met dijkbescherming en waar ook ruilhandel werd bedreven waren er geen conflicten.


Dit is een tekening van de bedijking in de polder en de natuurlijke afwatering rond 1750. (Na 1830 veranderde de loop van deze watertjes drastisch omdat er direct op het Kanaal kon worden geloosd via de Strypsche Wetering die ook een totaal andere loop zou gaan krijgen.) Het gebied dat nu bekend staat als 't Ravense Hout werd vroeger gebruikt voor de aanplant van hakhout (nieuwe aanwas). Op de kaart hieronder de huidige situatie waar het groene park een duidelijke plaats inneemt. Parallel aan de Ravenseweg, die nu secundair als fietspad dient, loopt nu de Nieuweweg (A495) die de Kanaalweg met de N57 verbindt.


  Hier een close-up van het noordelijk gebied met de boerderij de 'Roozenhoeve' tussen de Mosterdijk, de Willem Rosenweg en de gemeentegrens, met een oppervlakte van ca 50 Ha. Dat Betje er ook een weg had is niets bijzonders, maar dat er ook een gebouw is dat Geldhuis heet, gelegen aan de 'Geldweg' en die de 'Bijlweg' kruist ... Daar je kan toch je fantasie de vrije loop laten met 'diligences vol geld die op de kruising door bebijlde struikrovers worden overvallen'... ;-) Overigens heeft 'Mosterd' niets met bovengenoemde dijk te maken, ik heb het gespeld gezien als Mosterddijk, maar de oorspronkelijke spelling was 'Moisterdijck', het is afgeleid van moistour/moisture, wat met vocht en water te maken heeft.. 

  De zuidelijke en westelijke delen van de polder Nieuwenhoorn zijn op het Ravense Hout na volgebouwd. Ten noorden van de Dijkweg ligt de onvoltooide Nelson Mandelalaan met daar tussenin de Ravense Heuvel(s) en aan de oostkant van de Ravenseweg, die hier een lijnrechte scheiding maakt, is het gebied echter nog vrijwel onaangetast gebleven hoewel de ruilverkaveling diverse dijksystemen heeft doen verdwijnen, maar veel van de oude polderweggetjes bestaan nog steeds al zijn ze dan nu verhard met asfalt en niet meer met grind... en er staan nog steeds prachtige boerderijen langs uitgestrekte velden. 
Dit zijn foto's van de hedendaagse 'RooSen Hoek'. Goed onderhouden dijken, weelderige akkers tijdens de seizoenen en nog steeds handbediende sluisjes die op de Wetering lozen..  "Tijdens een veldkartering in de polder Nieuwenhoorn in 1984 werd een groot aantal vindplaatsen ontdekt uit de Romeinse tot de Nieuwe Tijd. Eén van de vindplaatsen was in het Ravense Hout. Bij opgravingswerkzaamheden is vooral aardewerk aangetroffen." Foto's: http://www.streekarchiefvpr.nl 

  De vestingstad Hellevoet kreeg een sluis, havens, geschut en kazernes. De stad werd tussen 1650 en 1700 klaargestoomd om vlootbasis van de marine te worden. En dat zou het tot 1900 blijven. Hellevoet trok eerder al enige belangstelling toen Piet Hein in 1628 de haven invoer met zijn 'zilvervloot'.....
  De grote verandering trad  op toen in 1830 het Kanaal door Voorne gereed kwam en de scheepvaart niet meer door de Maas langs den Briel ging maar langs de polders, door het midden van het eiland. 

 Dit waren welvarende tijden voor de aanliggende gemeten..  (1 gemet is ca. 0,4 ha = 300 vierkante roeden een gebied van 40x100m. ) Er was een regel die stelde dat 'iedere 100ste gemet ten goede kwam aan de Kerk'.

  Het nieuwe Kanaal liep voor het grootste deel dwars door de de polders van Heenvliet en Nieuwenhoorn en werd in een kaarsrechte lijn aangelegd waardoor op sommige plaatsen een abrupt einde kwam aan een doorlopende polderweg en men plots een water moest oversteken. Dat gebeurde ook met de Ravenseweg, Het vervoer ging er in die tijd te voet of met paard en wagen. En daar was nu transport over water bijgekomen, dat scheelde aanzienlijk in de levertijd en de kwaliteit van vers geoogste produkten. Er kwam wat meer bevolking, meer boerderijen en de woonkernen met arbeiders rond de kerk groeiden uit. Andere ambachten grepen ook hun kans.. Het inwonertal in de polder stond rond 1870 op maar liefst 1250 personen... (Hellevoetsluis, waaronder de polder nu valt, telt in 2014 bijna 40.000 inwoners.) Sommige polderdijken vroegen om extra onderhoud vanwege toenemend gebruik, ook over de Ravenseweg werd vermeld dat de dijk ter versteviging met grind diende te worden 'verhard'. Al deze extra kosten werden op de gebruikers verhaald. Tolgelden op de wegen moesten geld in't laadje brengen.. en het boterde goed,
 totdat.....

..er plannen werden gemaakt om de Nieuwe Waterweg te gaan graven, de waterstromen waren dusdanig veranderd door menselijk ingrijpen oa door de afdamming van doorstroming 'de Goote', (nu de nieuwe polder naast Nieuwenhoorn) dat de havens van den Briel en de monding van de Maas dichtslibden. Het zelfde gebeurde met de Bernisse. Vervoer over water werd lastig, ook het Kanaal dat niet berekend was op de afmetingen van de veel grotere schepen, voldeed niet meer. Het duurde 6 jaar voordat de Waterweg was gegraven maar het was wel een succes. Voor het Rotterdamse havengebied wel te verstaan. Toen in 1872 de eerste schepen door de Waterweg voeren was dat direct merkbaar aan de handelsactiviteiten langs en op het Kanaal.. 

  Alsof dat nog niet genoeg was brak er ook een enorme crisis uit aan het einde van de eeuw, in zowel de landbouw als de zuivelproductie. Veel arbeiders werden ontslagen omdat Nederland het graan uit de massa-producerende landen als de VS en Canada ging importeren. Door de grootschalige industrialisatie konden deze landen veel goedkoper leveren. En dat gebeurde ook, ten kosten van de Nederlandse producenten en arbeidsplaatsen. Veel mensen verlieten het gebied en gingen in Rotterdam wonen waar genoeg werk was in de groeiende wereldhaven. Maar echt veel verdienen deden ze niet.
 Als klap op de vuurpijl vertrok de marinevloot rond 1900 uit Hellevoetsluis en het commandement verhuisde later naar den Helder. Dat had z'n weerslag op vrijwel alle activiteiten in en rond de havens, maar ook in de polders. Het betekende het begin van einde van de welvaart en ook de Ravefamilies hadden er onder te lijden. Schulden, investeringen die niet terugverdiend konden worden, kortom: ellende met veel verkoop van eigendommen en zo nu en dan weer nieuwe aankoop van woningen of percelen om te handelen.


Marinus Daniel de Groote in Den Haag laat bij afslag veilen een huis van negen woningen aan het
 Zandpad  te Nieuwenhoorn, kad. B 991, 1076, 1077, 1078, 1358 en 1359 en zijn rechten op B 1120. 
Ingezet op f 4300 door Leendert de Rave, koopman te Nieuwenhoorn. Niet gemijnd en opgehouden.
Aktenummer:
418
Aktedatum:
11/03/1903


Gerrit de Rave Jansz., arbeider te Nieuwenhoorn, bekent aan Jannetje Dedert aldaar, weduwe van Willem Knook, een schuld van f 1450 tegen 5%. Hij verleent hypotheek op het recht van erfpacht inzake een perceel te Nieuwenhoorn, kad. B 1599 met de eigendom van het daarop gebouwde.
Datum:
22/05/1911


Hendrikus Jacobus Oldemans, machinist bij de marine te Vlissingen, als gehuwd met Jannetje Sophia Knook, laat bij afslag veilen: een perceel bouwland aan de Achterweg te Nieuwenhoorn, kad. B 227 Koper (voor f 3793) is Leendert de Rave, koopman te Nieuwenhoorn.
Datum:
27/07/1917


Arie van Winden. melkboer te Nieuwenhoorn, en Leendert de Rave, koopman aldaar, bekennen aan Gijsbertus Andre Louis Egbert Hendrik Geraerds Thesingh te Zutphen i.c. aan Elisabeth Maria Alida Coster als diens echtgenote en curatrice een schuld van f 1200 tegen 5%. Eerste comparant verleent hypotheek op een huis, schuur en erf te Nieuwenhoorn, kad. B 1204.
Datum:
08/01/1918

Kornelis de Rave en Leendert Eliza de Rave, kooplieden te Nieuwenhoorn, bekennen aan Johanna Hendrika Wuijster te Brielle een schuld van f 1800 tegen 5%. Zij verlenen hypotheek op huizen, schuren en erf aan de Straatweg te Nieuwenhoorn, kad. B 1624 en 1625, hun gezamenlijk eigendom.
Datum:
12/05/1919


Leendert de Rave, koopman te Nieuwenhoorn, gehuwd met Elisabeth Stans, bekent aan de Utrechtse
Hypotheekbank te Utrecht een schuld van f 3000 tegen 6,25%. Hij verleent hypotheek op een woonhuis
etc. aan de Oostdijk te Nieuwenhoorn, kad. B 1504, en een op kad. D 532.
Datum:
12-09-1921


  
Leendert Eliza de Rave, koopman te Nieuwenhoorn, Kornelis de Rave, koopman aldaar, en Leendert de Rave, koopman aldaar, laten bij opbod veilen: 1. weiland aan de Straatweg onder Nieuwenhoorn, kad. B 602; 2. idem aan de Lagelandseweg aldaar kad. B 77, 3. een tuin aan de Achterweg aldaar kad. B 227, verhuurd aan Gerrit de Rave.
Datum:
07/12/1921


Leendert de Rave, Leendert Eliza de Rave en Kornelis de Rave, kooplieden te Nieuwenhoorn, bekennen aan Willem Mol in Tinte onder Rockanje een schuld van f 2700 tegen 5,5%. Zij verlenen hypotheek op weiland, huizen, schuren en erf te Nieuwenhoorn kad. B 602, 1624 en 1625 en eerste comparant nog op een huis c.a. aldaar kad. B 1304 en D 532, reeds belast met f 3000.
Datum:
15/02/1922


Kornelis de Rave koopman te Nieuwenhoorn bekent aan de Voornsche Hypotheekbank te Brielle een schuld 
van f 4400 tegen 6%. Hij verleent hypotheek op een huis c.a. aan de Oostdijk te Nieuwenhoorn, kad. B 1504.
Datum:
14/03/1924


De laatste bezittingen van de familie werden begin jaren 60 aan de gemeente overgedaan toen mijn grootvader wegens gezondheidsredenen moest worden verpleegd en niet langer de kosten kon dragen. Alleen het straatnaambordje herinnert nog aan de goede tijden..


De nieuwe wijk Ravense Hoek, opgeleverd in 2009, met in de noordoost hoek het groen van 't Ravense Hout.


Conclusie

  De voorlopige conclusie die ik uit deze bevindingen kan trekken is dat de Ravensche Wech niet vernoemd is naar de tak van Barend 'de Wever' Rave die pas in 1693 op Voorne kwam wonen en de weg al in 1631 wordt genoemd... De benamingen voor 'de Ravense Hoek' als nieuwbouwwijk en voor 't Hout' als park zijn wellicht van recenter datum... Het is wel waarschijnlijk dat andere familieleden vanuit de omgeving van Münster, die zich al rond 1600 in de Drechtsteden en de omgeving van Delft hadden gevestigd, contacten onderhielden met de eilanden . In Groningen wordt rond 1608 voor 't eerst een (Joost) Rave uit Bielefeld genoemd.  Maar ook zij lijken van te recente datum om iets met de naam van de weg te maken te hebben. 

  Nieuwenhoorn is in 1367 ingepolderd en dus lijkt de Ravense weg ook niet ouder te zijn dan vanaf dat jaar...of toch niet..???  Dit alles gebeurde in de tijd van de Hanze activiteiten, een periode waarin in een uitgebreid gebied onderling handel werd gedreven... 


 Eerdere nazaten van Gottfried Rave  (1290) uit Dortmund, Tiedeman en Diethard, hadden zich al in Lübeck als Hanzekaufman gevestigd rond 1358. Terwijl Henniken Rawen (van dezelfde familietak) al voor 1345 in Danzig (Polen) opdook. Het door de Hanze gedomineerde graantransport over zee zorgde ervoor dat Polen een van de meest actieve regio's werd binnen de Hanze, en Danzig de grootste Hanzestad.. Ook andere Hanzesteden in Nederland hadden ingeburgerde Raven (monniken en handelaren) uit 't Rheinland (Münster, Bielefeld, Lüdinghausen)...!!! oa in Arnhem, Groningen, Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen en in diverse kustplaatsen waaronder Zierikzee !!!, tot in Vlaanderen toe...


De hoofdhandelsroute van de Hanze

 Het is niet ondenkbaar maar het is zelfs waarschijnlijk dat de Raven zich in deze periode hebben ingezet, vóór, tijdens of kort na de drooglegging van de polder, en dat de verbindingsweg Geulsse of Ravenseweg waarover handel werd gedreven (en die waarschijnlijk al vóór de drooglegging over het eiland liep) mede door hen werd aangelegd/onderhouden en aldus naar hen vernoemd werd. De Hanzebond was niet alleen actief in het handeldrijven maar ook met de taken eromheen, zoals afwatering, bebakening met tonnen en vuurtorens, de bouw van Herenhuizen en opslagloodsen langs de havens en grachten en niet te vergeten ook kloosters en kerken. De opgravingen in het Ravense gebied tonen aan dat er al van eerdere bewoning sprake was op het eiland, met nederzettingen uit het begin van de jaartelling..!! Op een van de vele kaarten die ik tegenkwam werd melding gemaakt van een Kloosterhoek, gelegen tussen de Kerkhoek en de watering van 't Hout. Dat is een aanwijzing naar een Klooster en wellicht een link naar de monniken van de abdijen van Corvey en Corbie en de Raven uit Münsterland..!! 


Ravense Hoek: een uithof van het Vlaamse klooster Ter Doest

  ("Een uithof is een grote kloosterboerderij / abdijhoeve van waaruit de vaak aanzienlijke landerijen die aan een kloosterorde toebehoorden, werden bewerkt en beheerd. In eerste instantie deden monniken meestal zelf het werk op deze uithoven, later werden die taken vaak uitbesteed aan lekenbroeders.")
  Vooraleerst wijzen de sporen van een 13e eeuws kerkhof en een woontoren naar een uithof van de Vlaamse abdij 'ter Doest'. (pdf artikel) Een dependance van de abdij werd er rond 1200 al gesticht en kreeg in 1226 de officiële 'tiend, van de 'Oosthoek', het had aanzien en kreeg bescherming van hogerhand omdat het een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling en bedijking van het eiland maar ook omdat het zorgde voor werkgelegenheid voor seizoenarbeiders en voor lekenbroeders, daarbij werden produkten die van het land kwamen op de markt gebracht... Het klooster werd echter in 1314 door de abdij afgestoten en de uithof met bijbehorend onroerend goed, (zowat het gehele eiland dat zij al sinds 1229 in eigendom hadden), werd aan de Heeren van Voorne terugverkocht. Wanneer de eerste Raaf hier neerstreek is me nog steeds een raadsel. De naam Ravenseweg was er ineens, en niemand is tot dusver met een aannemelijke verklaring gekomen. De link naar één van de abdijen van Corvus of Corbie lijkt hier ver te zoeken maar is niet onmogelijk, dat er zich handelslieden van de Hanze gingen vestigen ná 1314 ligt meer voor de hand, vooral ook omdat er geen aanwijzingen zijn dat er hernieuwde activiteiten ontstonden op religieus gebied. De Hanzegroep had de expertise in huis om zich bezig te houden met bedijking en inpoldering en zal de kans om zich op zulk een strategische plek in een rivierendelta te kunnen vestigen niet voorbij hebben laten gaan.. Het water dat tussen de eilanden Oosthoek en Den Hoorn stroomde werd gedicht en een verhoogde dijk vormde de verbindingsweg, de Geulsse weg zo die toen genoemd zal zijn. Of de gehele weg zo heette of alleen dat stuk is niet bekend.

 In 1953 tijdens de Watersnoodramp ontstond er ook een 'stroomgat' in een dijk bij Oudenhoorn, dat werd vrij snel met 2 vaartuigen afgedicht. Andere gebieden troffen het slechter en er vielen veel slachtoffers. Ik kan mij nog herinneren dat we evacuees uit Stellendam op zolder hadden..
Dit is een foto van de vergelijkbare dijkdoorbraak bij Den Bommel
Polder Oudenhoorn bij Hellevoetsluis. Daar was een zeventig meter breed gat ontstaan waardoor een gebied van 3400 ha was ondergelopen met 40 tot 50 miljoen m3 water. Er waren drie problemen. Eén: de aanvoer van materieel moest via de dijk plaatsvinden, maar die was beschadigd. Twee: een hoge stroomsnelheid (3,5 m/s). Drie: de kenteringen tussen eb en vloed waren zeer kort, waardoor men voor het zinkwerk slechts 20 tot 40 minuten de tijd had. Er was ook een meevaller. De dijk lag op een anderhalve meter dikke veenlaag die al snel wegspoelde, maar daaronder echter bleek een kleilaag te liggen die zo stevig was dat het stroomgat nauwelijks verder uitschuurde. Inmiddels was al begonnen met het herstellen van de beschadigde weg over de dijk, ten behoeve van de aanvoer van materieel. Na twee weken was de weg weer bruikbaar terwijl intussen ook het zinkwerk op gang was gekomen. De bezinking bestond uit vier stukken van 20 bij 40 meter, met daar bovenop stukken van 20 x 20 m. Daaroverheen werd een stortlaag van stortsteen aangebracht met een totaal van 400 kg/m.
De dichting zou plaatsvinden met een sluitelement van 51,5 m. Het sluitelement bestond uit twee aan elkaar gekoppelde stalen tankscheepjes, die overigens eerder, in 1950, waren gebruikt voor het afdichten van de Brielse Maas. Beide scheepjes waren scharnieren met elkaar verbonden, waardoor ze zich na afloop van het zinken als het ware op de bodem konden plooien. Zie openbaar pdf artikel:


   Contacten van hanzelieden uit Holland met het achterland van Münster zullen aanleiding zijn geweest voor Barend om zijn geluk in een 'bekende polder' te zoeken en daar zijn nu de Spooren van zichtbaar....wordt vervolgd. 


Met dank aan het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van gemeentewerken Rotterdam (BOOR) dat zo vriendelijk was mij het volledige archeologische rapport over de Ravense Hoek toe te sturen..