"VIS MEDICATRIX NATURAE"

Monday, October 26, 2015

Gluten..

Vast weleens gehoord bij de bakker wanneer er brood gesneden moest worden, de vraag: of er een allergie voor gluten is. Het is maar zelden dat een klant aangeeft de broodmachine eerst gereinigd te willen hebben voor gebruik, ook ikzelf heb er nooit bij stilgestaan of ik daar allergisch voor zou kunnen zijn, maar na het lezen van een aantal artikelen (1, 2).over de aandoeningen die men kan oplopen na het nuttigen van dit spul ben ik er eens meer gaan letten. En het zit echt overal in, je kunt er bijna niet omheen. Het staat zelfs dikgedrukt op de verpakking vermeld met de waarschuwing voor intolerantie. Maar hoeveel mensen zijn er dan die daar op moeten letten of die er last van hebben zonder dat ze dat doorhebben..????

"Onderzoeker Kenneth Fine, gespecialiseerd in gluten, beweert dat een schrikwekkende 81 procent van de bevolking aanleg heeft voor glutenintolerantie. Dat wil zeggen dat vier op de vijf mensen gevoelig is voor negentig procent van wat in de supermarkt ligt." 

 En zijn het niet de gluten die je probeert te ontlopen dan zijn het wel de suikers, zouten, gemodificeerde ingrediënten, anti-oxidanten, kleurstoffen en een boel nummers die je naar binnenwerkt. Het is gewoon niet te vreten, maar het mag erin zitten van de overheden en van de EU regelgevers. En wanneer je er dan ziek van wordt dan is daar wel een medicijn voor te vinden...

Ik had de drievaksmaaltijd, die ik bij gelegenheid had gekocht omdat ik geen zin had uitgebreid in de keuken te staan, al in de magnetron gezet en stond het etiket door te lezen. Ik had als lekkere snack ook een paar knoflookbroden met knoflooksaus voor in de oven meegenomen. 

Er staan allemaal stoffen op die ik zelf niet aan de spinazie toevoeg om het gekleurder of dikker te maken. Het rook ook heel anders dan m'n eigen prakkie.
Ik heb even geproefd en het daarna in de vuilnisbak gegooid, ik vond het niet betrouwbaar. En vlees is ook niet gezond zegt WHO.. De stokbroden heb ik ook ongeopend weggegooid, ik wil het niet aan de vogels voeren.

Ik had geen trek meer.

Wednesday, October 7, 2015

Diederik van Voorne en Diederik Rave, waren zij één en de zelfde persoon..?

   Beide namen was ik al tegengekomen bij mijn speurtocht naar de lokale geschiedenis op Voorne en Putten, en naar de herkomst van de familienaam Rave in dit gebied. Niet eerder had ik de link gelegd dat het wellicht om de zelfde persoon kon gaan. Maar nu, nader tegen het licht gehouden, zijn er zoveel overeenkomsten en parallellen tussen deze twee personen dat ik deze mogelijkheid opper.

  Chronologisch kan ik beginnen met Diederik Rave, mijn stamvader van moederskant, vanwie de oudste vermelding  teruggaat naar 27 mei 1220 waar hij in functie als jurist, senator een document medeondertekende betreffende het afstaan/schenken van onroerende goederen van het Aegidiusklooster te Münster aan derden. In het Latijn luidt zijn naam: Tidericus Corvus, in het Duits Dieterich Rabe en in 't Hollands: Diederik-of Dirk Rave..


  Een maand later op 29 juni 1220 wordt op het eiland 'Voorne' een document (de oudste vermelding..) ondertekend, waarin in een oorkonde het gebied Middellant aan de abdij klooster Ter Doest wordt geschonken. Dit zou (mede) ondertekend/geconfirmeerd zijn door Diederik 'van Voorne'  Ook wel Dirk genaamd..
 is hij één van de heren die plotseling opdook..?                                Bron 'Heenvliet Nieuwesluis, pgn. 16, 20,21


en..   Er is niet veel bekend uit deze periode op het eiland, het zijn veelal speculaties naast legendes. Er zijn verscheidene stambomen die een afkomst naar oa Hugo I, Hugo II suggereren, maar ook weer weerlegd... Er is ook een lijst met mogelijke nazaten. Ik ga deze stamboom niet bediscussiëren, het kan een correcte lijn zijn maar wellicht is er sprake van een persoonsverwisseling. 

  De voornaam Diederik is veelvoorkomend en bewijst niets. Met het jaartal 1220 ernaast en een tijdsspanne van een maand tussen beide handelingen, het onderwerp van overdracht van/naar een klooster, maar vooral de ondertekening in een zelfde ambt maakt de vergelijking interessant. Van Münster naar Holland reizen om daar een dergelijke officiële handeling te verrichten uit naam van een bisdom of klooster paste bij zijn positie als gezant, jurist, gouverneur en senator. Zo'n trip moet in een maand te doen zijn geweest in die tijd.

  Maar het sterkste argument om Diederik Rave hier als aanwezige neer te zetten is de naamsverbinding aan het gebied welke dateert uit die tijd, zie ook de ruïne Ravestein bij Heenvliet, maar ook de onbekende die uit de nevelen opdook natuurlijk. Het zou in één klap de herkomst van de namen van het oude kasteel met z'n Duitse bouwmerken, de Ravenseweg, Ravense Heuvel en het Ravense Hout verklaren. 

  Familiebanden met 'het geslacht Voorne' heb ik niet kunnen vinden, maar zijn zeker niet uit te sluiten, er is geen documentatie over.. De stamboom Rave loopt verder in Münster. Mogelijk heeft híj dus de aanzet gegeven tot de bouw van de burcht, de handelsweg en een standplaats aleer hij terugreisde naar het Bisdom Münster of werd hij toch als een 'van Voorne' hier in 1228 begraven..?? Was hij één van die onbekenden'.? 

Wie was er het eerst, de Raaf of de Graaf en wat hebben zij gemeen...?

  

Saturday, September 26, 2015

Dure zorg...

  Wereldwijde verontwaardiging, ook vanuit Nederland, toen het nieuws zich verspreidde over de exorbitante prijsverhoging van een medicijn waardoor het in één klap letterlijk onbetaalbaar werd. Ik bedoel, $750,- voor een middel waar eerder 'slechts' $13,50 voor werd neergelegd, een verhoging van 55x..( als 5500% klinkt 't nog erger).  Daraprim dus. Fabrikant  Turing Farmaceuticals dacht er mee weg te komen en zo een flinke slag te slaan. Vet verdienen over de rug van patiënten die er gebruik van maken en die door de verslaving niet meer zonder kunnen. Schande werd er van gesproken. Dat is het ook. 


  Dat de verontwaardiging zo groot is lijkt dus het gevolg van de grote stap die werd gezet. De trap omhoog werd met één pas beklommen, terwijl we in Nederland gewend zijn geraakt aan een trapsgewijs verhogen van de graaistand, tree voor tree, soms twee treeën gelijk. Maar zo verschrikkelijk duidelijk laten zien dat er geen sprake is van enige zorgverlening maar dat het er alleen om gaat om er veel, heel veel aan te verdienen, is zelfs voor de gemiddelde bedrogene te veel van het kwade.  

  Behalve die twee treeën tegelijk omhoog is er in Nederland ook nog eens sprake van drie trappen náást elkaar, allemaal omhoog uiteraard. De ene trap is de constant stijgende maandpremie van de verzekeraars, de tweede is de trap van het eigen risico (die trouwens met drie treeën tegelijk wordt beklommen), en de derde is een klein geniepig keukentrapje  dat steeds wordt uitgeklapt wanneer de Apotheker erop klimt om uitleg te geven van hoe je de bijsluiter moet lezen....  En ondanks dat we met z'n allen dus veel meer 'ophoesten' krijgen we toch te maken met een vergoedings bovengrens. Als het te veel gaat kosten wordt 't niet meer vergoed...! Terwijl goedkopere alternatieven niet in aanmerking komen voor vergoeding omdat ze bv niet op 'de lijst' staan. En dat is eigenlijk de vierde trap die we krijgen, onder het achterwerk wel te verstaan


De verzekeraars bieden geen vergoeding voor
Geneesmiddelen Buiten Reglement Farmaceutische Zorg , 
niet opgenomen in het 

GeneesmiddelenVergoedingsSysteem, GVS. 
  Is het vreemd dat er taferelen ontstaan bij de Apotheker wanneer gepensioneerden en andere laagverdieners hun beklag komen doen over de overbodige 'uitleg' en de daarbij berekende kosten..? (Er loopt een petitie)
Is het vreemd dat patiënten de zorg gaan mijden omdat het eigen risico er te veel inhakt..? Is het vreemd dat de mensen gaan klagen bij de verzekeringen omdat ze geen vrije keuze hebben in medicatie en behandelend arts..??? (eveneens een petitie) Is het vreemd dat deze regering de steun verliest van heel weldenkend Nederland..?? (meerder petities online)

 Ga niet ziek achterover hangen en slik al die pillen niet voor zoete koek, laat een simpele ingreep als een oor aannaaien geen onbetaalbare operatie worden, dat kan goedkoper gedaan worden....  Maar daar moet wel iets voor gedaan worden. Bespreek een en ander met je arts, vraag naar een behandeling waar je vertrouwen in hebt of waar je goede ervaringen mee hebt. Regulier of alternatief.  Ga niet voor wéér een nieuw middel dat pas op de markt is en gepromoot moet worden. Durf het ook aan om Medicinale Marihuana te noemen (dat 'medicinale' staat er niet voor niets!!), durf te vragen naar een recept en ga daarna de confrontatie aan met de verzekeraar wanneer die niet wenst te vergoeden, kaart het aan bij de lokale politiek, ombudsman of rechtswinkel, laat van je horen..!!!Meer info bij:
1.  http://pgmcg.nl/ (patiëntengroep)

2. interview-met-het-hoofd-van-het-nederlandse-bureau-voor-medicinale-cannabis-dr-van-de-velde

3. http://www.prnewswire.com/news-releases/cannabis-science-inc-moves-forward-with-mediwiet-preparing-observational-study-in-the-netherlands-260750371.html

Tuesday, September 15, 2015

Meer over CBD olie, more about CBD oil


  Ik kan er niet omheen, de grote toenemende belangstelling voor de genezende eigenschappen van de Cannabisplant, het houdt mij dagelijks bezig. Ondanks de oppositie, met een hevige verzet van de overheid en de farmaceutische bedrijven die de helende werking van de plant bagatelliseren, ontkennen dan wel tegenspreken, begint het, mede dankzij de vele publicaties in binnen en buitenland en door getuigenverklaringen van patiënten die er baat bij zeggen te hebben, steeds meer tot de mensen door te dringen dat het hier niet gaat om zomaar een jointje roken maar dat er sprake is van een zeer effectieve werking die van de plant uitgaat. De toepassingen lijken eindeloos te zijn.. maar daar verklaar ik niets nieuws mee want dat is al eeuwenlang bekend. 

  In de 40 jaren dat ik me met andere dan de reguliere geneeswijzen heb beziggehouden, heb ik het een en ander opgestoken over minder gangbare behandelingen en ben in de gelegenheid geweest ze ook toe te passen. 

  Inmiddels kan ik me ook wel 'ervaringsdeskundige' noemen vwb de toepassing/gebruik van Cannabis . Het recreatieve gebruik had me de ogen al eerder geopend, de medicinale werking ervan heb ik nu ook de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden. Daarover heb ik al eerder gepost... De feedback op deze artikelen laat een duidelijke behoefte zien aan info over dit onderwerp. De reacties/commentaren spreken duidelijke taal, e-mails, persoonlijke berichten, forums (met allerhande gerelateerde onderwerpen) en telefoontjes, de interesse neemt toe.  Maar vooral vragen over de steeds meer gewaardeerde toepassing van CBD/THC olie.. verklaringen van patiënten, verkrijgbaarheid/recept via arts/apotheek. Vergoeding verzekering, wetgeving enz.

  Ik heb hiervoor een aantal links verzameld naar pagina's of sites die daar antwoord op geven en up to date zijn. Ned en Eng.

Hier een heel duidelijk interview dat alle aspecten belicht:

700 uses of Cannabis. (pdf)


What is  Cannabinol.?

Stichting Mediwiet Cannabis Kliniek

Cannabis en Diabetes NL..   Orgininal article (Eng)

Terminal cancer and oil

Interview met het hoofd van het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis, dr. van de Velde (dewereldmorgenbe).

Hoe heilzaam is Cannabis (Nat. Geo.)

St. Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers

ALS and Cannabis.

Epilepsie en CBD olie 

Young boys survives cancer with CBD oil 

International Association for Cannabinoid Medicines

National Cancer Institute  about-cancer/treatment/cannabis 

THC deficiënt, cannabinoïden. endogene cannabinoïde-system

Boycot van Cannabis

Dure zorg

Hoger beroep Dode de Jong

Startpagina Medicinale Cannabis.