"VIS MEDICATRIX NATURAE"

Wednesday, October 7, 2015

Diederik van Voorne en Diederik Rave, waren zij één en de zelfde persoon..?

   Beide namen was ik al tegengekomen bij mijn speurtocht naar de lokale geschiedenis op Voorne en Putten, en naar de herkomst van de familienaam Rave in dit gebied. Niet eerder had ik de link gelegd dat het wellicht om de zelfde persoon kon gaan. Maar nu, nader tegen het licht gehouden, zijn er zoveel overeenkomsten en parallellen tussen deze twee personen dat ik deze mogelijkheid opper.

  Chronologisch kan ik beginnen met Diederik Rave, mijn stamvader van moederskant, vanwie de oudste vermelding  teruggaat naar 27 mei 1220 waar hij in functie als jurist, senator een document medeondertekende betreffende het afstaan/schenken van onroerende goederen van het Aegidiusklooster te Münster aan derden. In het Latijn luidt zijn naam: Tidericus Corvus, in het Duits Dieterich Rabe en in 't Hollands: Diederik-of Dirk Rave..


  Een maand later op 29 juni 1220 wordt op het eiland 'Voorne' een document (de oudste vermelding..) ondertekend, waarin in een oorkonde het gebied Middellant aan de abdij klooster Ter Doest wordt geschonken. Dit zou (mede) ondertekend/geconfirmeerd zijn door Diederik 'van Voorne'  Ook wel Dirk genaamd..
 is hij één van de heren die plotseling opdook..?                                Bron 'Heenvliet Nieuwesluis, pgn. 16, 20,21


en..   Er is niet veel bekend uit deze periode op het eiland, het zijn veelal speculaties naast legendes. Er zijn verscheidene stambomen die een afkomst naar oa Hugo I, Hugo II suggereren, maar ook weer weerlegd... Er is ook een lijst met mogelijke nazaten. Ik ga deze stamboom niet bediscussiëren, het kan een correcte lijn zijn maar wellicht is er sprake van een persoonsverwisseling. 

  De voornaam Diederik is veelvoorkomend en bewijst niets. Met het jaartal 1220 ernaast en een tijdsspanne van een maand tussen beide handelingen, het onderwerp van overdracht van/naar een klooster, maar vooral de ondertekening in een zelfde ambt maakt de vergelijking interessant. Van Münster naar Holland reizen om daar een dergelijke officiële handeling te verrichten uit naam van een bisdom of klooster paste bij zijn positie als gezant, jurist, gouverneur en senator. Zo'n trip moet in een maand te doen zijn geweest in die tijd.

  Maar het sterkste argument om Diederik Rave hier als aanwezige neer te zetten is de naamsverbinding aan het gebied welke dateert uit die tijd, zie ook de ruïne Ravestein bij Heenvliet, maar ook de onbekende die uit de nevelen opdook natuurlijk. Het zou in één klap de herkomst van de namen van het oude kasteel met z'n Duitse bouwmerken, de Ravenseweg, Ravense Heuvel en het Ravense Hout verklaren. 

  Familiebanden met 'het geslacht Voorne' heb ik niet kunnen vinden, maar zijn zeker niet uit te sluiten, er is geen documentatie over.. De stamboom Rave loopt verder in Münster. Mogelijk heeft híj dus de aanzet gegeven tot de bouw van de burcht, de handelsweg en een standplaats aleer hij terugreisde naar het Bisdom Münster of werd hij toch als een 'van Voorne' hier in 1228 begraven..?? Was hij één van die onbekenden'.? 

Wie was er het eerst, de Raaf of de Graaf en wat hebben zij gemeen...?

  

Saturday, September 26, 2015

Dure zorg...

  Wereldwijde verontwaardiging, ook vanuit Nederland, toen het nieuws zich verspreidde over de exorbitante prijsverhoging van een medicijn waardoor het in één klap letterlijk onbetaalbaar werd. Ik bedoel, $750,- voor een middel waar eerder 'slechts' $13,50 voor werd neergelegd, een verhoging van 55x..( als 5500% klinkt 't nog erger).  Daraprim dus. Fabrikant  Turing Farmaceuticals dacht er mee weg te komen en zo een flinke slag te slaan. Vet verdienen over de rug van patiënten die er gebruik van maken en die door de verslaving niet meer zonder kunnen. Schande werd er van gesproken. Dat is het ook. 


  Dat de verontwaardiging zo groot is lijkt dus het gevolg van de grote stap die werd gezet. De trap omhoog werd met één pas beklommen, terwijl we in Nederland gewend zijn geraakt aan een trapsgewijs verhogen van de graaistand, tree voor tree, soms twee treeën gelijk. Maar zo verschrikkelijk duidelijk laten zien dat er geen sprake is van enige zorgverlening maar dat het er alleen om gaat om er veel, heel veel aan te verdienen, is zelfs voor de gemiddelde bedrogene te veel van het kwade.  

  Behalve die twee treeën tegelijk omhoog is er in Nederland ook nog eens sprake van drie trappen náást elkaar, allemaal omhoog uiteraard. De ene trap is de constant stijgende maandpremie van de verzekeraars, de tweede is de trap van het eigen risico (die trouwens met drie treeën tegelijk wordt beklommen), en de derde is een klein geniepig keukentrapje  dat steeds wordt uitgeklapt wanneer de Apotheker erop klimt om uitleg te geven van hoe je de bijsluiter moet lezen....  En ondanks dat we met z'n allen dus veel meer 'ophoesten' krijgen we toch te maken met een vergoedings bovengrens. Als het te veel gaat kosten wordt 't niet meer vergoed...! Terwijl goedkopere alternatieven niet in aanmerking komen voor vergoeding omdat ze bv niet op 'de lijst' staan. En dat is eigenlijk de vierde trap die we krijgen, onder het achterwerk wel te verstaan


De verzekeraars bieden geen vergoeding voor
Geneesmiddelen Buiten Reglement Farmaceutische Zorg , 
niet opgenomen in het 

GeneesmiddelenVergoedingsSysteem, GVS. 
  Is het vreemd dat er taferelen ontstaan bij de Apotheker wanneer gepensioneerden en andere laagverdieners hun beklag komen doen over de overbodige 'uitleg' en de daarbij berekende kosten..? (Er loopt een petitie)
Is het vreemd dat patiënten de zorg gaan mijden omdat het eigen risico er te veel inhakt..? Is het vreemd dat de mensen gaan klagen bij de verzekeringen omdat ze geen vrije keuze hebben in medicatie en behandelend arts..??? (eveneens een petitie) Is het vreemd dat deze regering de steun verliest van heel weldenkend Nederland..?? (meerder petities online)

 Ga niet ziek achterover hangen en slik al die pillen niet voor zoete koek, laat een simpele ingreep als een oor aannaaien geen onbetaalbare operatie worden, dat kan goedkoper gedaan worden....  Maar daar moet wel iets voor gedaan worden. Bespreek een en ander met je arts, vraag naar een behandeling waar je vertrouwen in hebt of waar je goede ervaringen mee hebt. Regulier of alternatief.  Ga niet voor wéér een nieuw middel dat pas op de markt is en gepromoot moet worden. Durf het ook aan om Medicinale Marihuana te noemen (dat 'medicinale' staat er niet voor niets!!), durf te vragen naar een recept en ga daarna de confrontatie aan met de verzekeraar wanneer die niet wenst te vergoeden, kaart het aan bij de lokale politiek, ombudsman of rechtswinkel, laat van je horen..!!!Meer info bij:
1.  http://pgmcg.nl/ (patiëntengroep)

2. interview-met-het-hoofd-van-het-nederlandse-bureau-voor-medicinale-cannabis-dr-van-de-velde

3. http://www.prnewswire.com/news-releases/cannabis-science-inc-moves-forward-with-mediwiet-preparing-observational-study-in-the-netherlands-260750371.html

Tuesday, September 15, 2015

Meer over CBD olie, more about CBD oil


  Ik kan er niet omheen, de grote toenemende belangstelling voor de genezende eigenschappen van de Cannabisplant, het houdt mij dagelijks bezig. Ondanks de oppositie, met een hevige verzet van de overheid en de farmaceutische bedrijven die de helende werking van de plant bagatelliseren, ontkennen dan wel tegenspreken, begint het, mede dankzij de vele publicaties in binnen en buitenland en door getuigenverklaringen van patiënten die er baat bij zeggen te hebben, steeds meer tot de mensen door te dringen dat het hier niet gaat om zomaar een jointje roken maar dat er sprake is van een zeer effectieve werking die van de plant uitgaat. De toepassingen lijken eindeloos te zijn.. maar daar verklaar ik niets nieuws mee want dat is al eeuwenlang bekend. 

  In de 40 jaren dat ik me met andere dan de reguliere geneeswijzen heb beziggehouden, heb ik het een en ander opgestoken over minder gangbare behandelingen en ben in de gelegenheid geweest ze ook toe te passen. 

  Inmiddels kan ik me ook wel 'ervaringsdeskundige' noemen vwb de toepassing/gebruik van Cannabis . Het recreatieve gebruik had me de ogen al eerder geopend, de medicinale werking ervan heb ik nu ook de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden. Daarover heb ik al eerder gepost... De feedback op deze artikelen laat een duidelijke behoefte zien aan info over dit onderwerp. De reacties/commentaren spreken duidelijke taal, e-mails, persoonlijke berichten, forums (met allerhande gerelateerde onderwerpen) en telefoontjes, de interesse neemt toe.  Maar vooral vragen over de steeds meer gewaardeerde toepassing van CBD/THC olie.. verklaringen van patiënten, verkrijgbaarheid/recept via arts/apotheek. Vergoeding verzekering, wetgeving enz.

  Ik heb hiervoor een aantal links verzameld naar pagina's of sites die daar antwoord op geven en up to date zijn. Ned en Eng.

Hier een heel duidelijk interview dat alle aspecten belicht:

St. Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers


What is  Cannabinol.?

Stichting Mediwiet Cannabis Kliniek

Cannabis en Diabetes NL..   Orgininal article (Eng)

Terminal cancer and oil

Interview met het hoofd van het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis, dr. van de Velde (dewereldmorgenbe).

Hoe heilzaam is Cannabis (Nat. Geo.)

ALS and Cannabis.

Epilepsie en CBD olie 

International Association for Cannabinoid Medicines

National Cancer Institute  about-cancer/treatment/cannabis 

THC deficiënt, cannabinoïden. endogene cannabinoïde-system

Boycot van Cannabis

Dure zorg

Startpagina Medicinale Cannabis.
Tuesday, June 9, 2015

Alternatief of regulier..?

 Hoever mag je gaan in adviezen aan zieke mensen die op zoek zijn naar een andere dan de reguliere methode om beter te worden..?  Je kunt niet zomaar tegen iemand zeggen: 'stop met de voorgeschreven medicijnen die je nu gebruikt' . Dat is onverantwoord en het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Ook met het toepassen van een andere remedie náást de voorgeschreven medicatie moet je voorzichtig zijn ivm wisselwerkingen (elders op dit blog). Als voorbeeld: iemand met hoge bloeddruk laat zich met acupunctuur behandelen of gaat kruiden gebruiken die een zelfde verlagend effect hebben. Wanneer hij dat in combinatie doet met medicijnen kan dat te veel van het goede zijn... het is dan verstandig een arts op de hoogte te stellen die controleren en beoordelen kan of een reguliere dosis verlaagd zou kunnen worden. 


  Maar wat is nu regulier, biologisch/natuurlijk, chemisch of alternatief..? En welke keuzes moet je maken..? 

  Daar is niet zo'n scherpe grens te trekken, het één kan overgaan in het andere. En daar ontstaan ook de conflicten  tussen voor- en tegenstanders van een andere dan de 'normale' behandeling.  De eerste reguliere toepassing zou ik dan bij Medicijnmannen en Kruidenvrouwen kunnen plaatsen, die plantenextracten en bladeren gebruik(t)en om hun patiënten te behandelen. Biologisch én natuurlijk dus, maar toch ook vaak in het vakje  'alternatief' geplaatst. De farmaceuten hebben in laboratoria de werkende bestanddelen uit de natuur geëxtraheerd en die in pillen gestopt om een krachtiger en effectiever medicijn te creëren, niet zelden gepaard gaande met bijwerkingen (omdat het middel niet 'compleet' is) die weer een andere pil vereisen. Voor iedere kwaal is zogezegd een andere pil samengesteld. Dat is wat er tegenwoordig in de apotheek staat en doorgaat voor regulier. Dit is niet cynisch bedoeld. 

  Wat nu wanneer een effectief natuurlijk product heilzaam blijkt te zijn maar níet door de overheid als zodanig wordt erkend...????  De werking ervan zal worden ontkend of verzwegen, of zelfs tegengesproken. Het gewas kan verbannen worden, op een zwarte lijst worden gezet of als drugs worden betiteld.. het gebruik kan strafbaar worden gesteld. (bv papaver, cocaplant, en  cannabis
  
  Een banaan aanbevelen is 'normaal', een appel ook. Maar wanneer je aankomt met een rauwe ui tegen verkoudheid of griep worden er al wenkbrauwen gefronst,  en zo zijn er nog meer landbouwproducten met helende capaciteiten die niet of nauwelijks worden aangeprezen om hun heilzame werking. Ik heb er enkele verzameld die tegen diverse kwalen kunnen worden ingezet (rechterrijtje op dit blog) en per gewas/groente/fruit een pagina samengesteld , What's your problem..' die per aandoening verwijst naar één of meerdere ervan.

 Mensen die plotseling worden geconfronteerd met een zeer ernstige aandoening, anderen die al jarenlang medicijnen gebruiken en er niet beter van worden, terminaal zieken... dat zijn de personen die opzoek gaan naar andere opties die zij ipv een chemotherapie, amputatie of zware bestralingen kunnen overwegen. En dat is geen gemakkelijke keuze, van levensbelang zelfs..  In contact komen met mensen die ermee zijn behandeld of die het uit de eerste hand weten van familie of bij huisdieren lijkt mij verstandig. Google ook eens in andere talen, dat kan andere links opleveren. 

  Ieder moet voor zich kunnen bepalen wat voor genotsmiddelen of oppeppers hij/zij wil gebruiken, op een blaadje kauwen, er thee van zetten of er een joint van draaien. Waarom mogen we wel onbeperkt van suikers genieten, of van alcohol of nicotine..??? Dat het ongezond is weet iedereen. Waarom wordt het gebruik van bv medicinale wiet of CBD-olie, waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat 'het werkt', (700 toepassingen!!) waaronder kanker, nog steeds drugsgebruik genoemd, een overtreding, een strafbaar feit, of in sommige landen zelfs een halsmisdrijf ..? 

  Dat heeft alles te maken met farmaceutische afspraken/promoting en deals die een miljardenindustrie vertegenwoordigen, zowel in de onderwereld als daarboven.. Hun producten moeten op de markt, zoveel mogelijk. Omzet.    Wiet verbieden, daar flink aan verdienen.. Het volledig legaliseren ervan zou een ongelofelijk impact hebben, zowel in de bovenwereld als daaronder, vandaar het verzet.. Er komen echter zoveel meldingen van succesvol gebruik dat de oppositie nu toch echt wel met de rug tegen de muur staat, maar de strijd nog niet heeft opgegeven.

  Controversiëler in de strijd tegen kanker is de toepassing van Natriumbicarbonaat, zuiveringszout, wat een pH verhogende werking heeft, en medisch vnl gebruikt wordt bij maagzuurklachten. Hoe het werkt en óf het werkt is een punt van discussie. Het is een ingewikkeld proces waarbij de zuurgraad in weefsels en organen omlaag zou gaan, en dus een minder gunstig milieu voor celwoekering creëert. Hierbij kan dus sprake zijn van orale toediening of een rechtstreekse injectie in het te behandelen gebied. Onderzoek geeft aan dat er inderdaad pH veranderingen in testdieren te meten zijn. Commotie ontstond toen de voorvechter van deze behandeling beschuldigd werd van dood door schuld nadat enkele patiënten die waren behandeld niet lang daarna overleden. Blijft bij mij de vraag is dat doordat of ondanks..?? En zouden deze patiënten langer of misschien wel korter hebben geleefd na een chemokuur of bestraling..???  Mensen die het wél overleefden zeggen het volgende. Zit deze dokter fout of wordt zijn succes bewust getorpedeerd omdat een dergelijk goedkoop middel een enorme klap zou zijn voor de omzet van de medische industrie.? 

  Andersom gebeurt het ook dat wanneer een gerenommeerd specialist één van zijn 'produkten' aanprijst en wereldwijd promoot hij er mee wegkomt als blijkt dat zijn bètablokkers exact het tegenovergestelde veroorzaken dan waarvoor ze bedoeld waren. In dit geval zou er sprake zijn van enkele honderdduizenden  slachtoffers, Zembla heeft daar een uitzending aan gewijd. Een artikel is hier te lezen. Het bewust vervalsen van onderzoeken en rapporten met zóveel slachtoffers lijkt mij eerder een zaak van 'dood door schuld' dan een arts die er niet in slaagt enkele terminale patiënten met een laatste redmiddel te helpen.. Doofpot graag.

  Dat ook politici niet (altijd) de waarheid spreken hebben we deze kabinetsperiode veelvuldig kunnen constateren, en dat ze ermee wegkomen eveneens. Helaas komt dat dus ook in de medische wereld voor. De leugen regeert en het kapitaal financiert het.