"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Friday, February 9, 2018

Gebruikersverklaring Medicinale Cannabis

Artsenverklaring.

Gebruikt U Cannabis voor medicinale doeleinden en gaat Uw arts daarmee akkoord dan is dit een verklaring die van pas kan komen. NB. Laat Uw verklaring registeren bij de patiëntengroep PGMCG.

 

Sunday, December 24, 2017

Hoge bloeddruk, cafeïne, Cannabis en meer..

Door Bert E. Spoor de Rave

 Hoge bloeddruk, hypertensie, is niet alleen een lastige maar ook een gevaarlijke aandoening. Het kan veel schade aanrichten aan weefsel, bloedvaten en organen, met name de nieren en de hersenen. In de meeste gevallen wordt door een arts een bd verlagend middel voorgeschreven met het risico van vervelende bijwerkingen. Bij een extreem hoge bloeddruk, van boven de 200..., kan zo'n middel levensreddend zijn en de gevaren verminderen. Op de langere termijn is het toch aan te bevelen meer de oorzaak dan de symptomen te bestrijden en voor een natuurlijke aanpak te kiezen. Daarmee moet voorzichtig worden omgegaan ivm wisselwerkingen van de 'reguliere' medicatie en de toegepaste nieuwe aanpak.. Een te hoge bloeddruk heeft een oorzaak, vaak meerdere oorzaken, dat kan variëren van te zout eten of stress, te weinig beweging, maar ook teveel koffie of pure chocola kunnen hier aan meewerken..! Juist waar chocola wordt neergezet als bloeddrukverlager, in kleine porties wel te verstaan, kan het nuttigen van meer dan 100 gr/dag in sommige gevallen een omgekeerd effect neerzetten..! Dit door het hoge gehalte van cafeïne.. Er zijn tegenstrijdige berichten over.
  Eveneens tegenstrijdige berichten zijn gepubliceerd over het gebruik van Cannabisproducten (roken, verdampen of CBD/THC druppels). Heel verwarrend om te lezen dat het lijkt te werken waar een ander artikel dat juist tegenspreekt. Hoe kan dat zijn..? Wel, het is niet alleen in Nederland dat onderzoeksrapporten een afwijkend beeld geven van de werkelijkheid. Het gaat om aannames en veronderstellingen die op z'n zachtst gezegd in twijfel getrokken kunnen worden wegens gebrek aan bewijs of onderbouwing.. En mocht een rapport te positief oordelen over Medicinale Marihuana dan wordt dat op gezag van hogerhand aangepast en in een kwaad daglicht gesteld... Dat is fraude. Op z'n zachtst gezegd: Nepnieuws.

  Allereerst de vraag of Cannabisprodukten een hoge(re) bloeddruk kunnen veroorzaken....Ja, dat kan. 

 In de meeste gevallen lijkt Canna een prima medicijn tegen hoofdpijn en/of hypertensie te zijn, echter er zijn gevallen waar het tegenovergestelde zich voordoet en het gebruik dus juist de vermeende veroorzaker is. Hoe kan dat zijn..?

 In de eerste plaats zijn er, ook bij gebruik van 'reguliere' medicatie, altijd wel een paar uitzonderingen onder de patiënten waar het gewenste resultaat niet bereikt wordt en juist de kwaal zich verergert. De mensen zeggen géén baat te hebben of juist zieker te worden. Dat gaat ook op voor Cannabisgebruikers ..

  Een tweede factor is het moment van oogsten; worden de bloemen vroeg in de bloei geoogst, rond de 5 of 6 weken, dan is de samenstelling van de componenten verschillend van een plant die enkele weken langer heeft kunnen doorbloeien. Zoals ook een groene banaan anders zal smaken dan een rijpe bruine... Het effect is ook een andere. Bij vroege toppen is er tevens sprake van meer jong bladgroei in die fase. Indien dit jonge groen ook wordt (mee)gerookt/verdampt kan dat zeker leiden tot hoofdpijn of meer. Beter geschikt om thee van te zetten denk ik. Bij buitenkweek zijn ook de factoren 'zonneschijn, temperatuur, luchtvochtigheid, wind en neerslag' van invloed op de kwaliteit en effectiviteit. Maar ook op eventuele bijwerkingen.

 Een derde punt, en dat geldt niet alleen voor hoofdpijn/hoge bloeddruk, maar ook bij andere aandoeningen, is dat er 'gewenning' of zelfs 'resistentie' kan optreden tegen een bepaalde soort cannabis wanneer dat een langere tijd achtereen wordt gebruikt...!!!!!  Dus mochten de resultaten niet de gewenste zijn, vermijd dan iig bladgroen, rook of verdamp dat niet maar probeer ook 'ns een nieuwe soort/familie of andere zaden/stekken. De samenstelling van de oliën zal uiteraard ook afhangen van de potentie van de gebruikte planten op dat moment. Het draait niet alleen om CBD en THC.... Onderzoek.

 Daar ook de verdampers zeer in populariteit en aanzien zijn gestegen en de regelbare temperatuur zeer van invloed is op de werkzame stoffen, zullen door deze instellingen de effecten van bv Benzeen, THCV en CBC worden weggefilterd bij gebruik tot 200 C. Van de overige genoemde 'lettercombinaties' in onderstaande tabel is het dan nog de vraag in welke percentages deze in de gebruikte wiet aanwezig zijn.. 


   
Meer:

hypertension-high-blood-pressure.html(drukpunten tijdelijke behandeling)
meest-effectieve-medicijn-wordt geboycot.html 
alternatief-of-regulier.html
vrijwel-geen-legale-joint-meer-te.html

zorg-onbetaalbaar-maar-waarom-dan-wel.html

Tuesday, December 5, 2017

Allemaal boos op Rutte 3.

Heb je dat gemerkt..?? Iedereen is boos..! Allemaal op mekaar en op de anderen. Te Land, ter Zee en in de Lucht. Overal. Burgers onderling, de Leraren, in de Zorg, boze patiënten, huiseigenaren, boze binnenschippers, stakend personeel in de luchtvaart.. en ontevreden wietgebruikers. En dat allemaal omdat 't zo goed gaat in ons kleine Nederland..?? Eén van de welvarendste landen in de wereld, en een sterke economie waar iedereen er steeds maar op vooruit gaat. Waar de Nederlander behoort tot de meest tevreden burger...? Een democratie met vrijheid van meningsuiting, met stemrecht. Ja, zolang je je mond maar houdt ..! Niet aankomen met lastige petities of, nog erger, een Referendum..!! Censuur wordt dan ook niet geschuwd om dat in de kiem te smoren. Berichten of rapporten worden 'aangepast', de waarheid verdraaid naarbuiten gebracht, Nepnieuws dus. Of Liegen, zo kun je het ook interpreteren.
Dat Rijke Nederland bestaat wel, maar niet voor iedereen. Je mening verkondigen, ja dat mag ook, maar alleen als je aan de macht bent. De Stem van Het Volk doet niet ter zake en wordt ter zijde geschoven als 'Niet Referendabel'. Dat betekent dat er geen prijs wordt gesteld op Uw mening of inmenging, op welk gebied dan ook.. ! Er komt zelfs een verbod op. Petities zullen een zelfde dood gaan sterven.
En de Social Media zullen paal en perk gaan stellen aan groepen of individuen vwb de verspreiding van hun opvattingen. Onderwerpen die 'gevoelig liggen' worden onder de loupe genomen en uitvergroot. Zoals politieke opvattingen, religieuze meningen, Farmacie contra alternatieve- /klassieke/natuur-geneeswijzen, softdrugsbeleid/gebruik. En nog wel 't een en ander zoals spionage, buitenlandse inmenging of manipulatie. Zwarte Piet.
Je zal toch maar een zieke leraar zijn met een eigen huis, dan wor' je drie maal gepakt, met je eigen risico, een laag salaris en met de kwestie rond de versnelde hypotheekaflossing. 't Is om boos van te worden.. En dat worden ze ook, allemaal..! Logisch toch..? Heb je 't gemerkt..?

bron foto: Nu.nl.

Sunday, October 22, 2017

Advanced System Care start automatische incasso..

Start incasso voor verlenging automatisch.

  Via de Uninstaller van IObit heb ik me ooit laten verleiden om een versie van Advanced SystemCare te downloaden. Vanaf het begin was ik eigenlijk al niet tevreden omdat de opschoning niet volledig was (dat kon alleen met Pro..), en er veel verwijderd materiaal na de opstart gewoon weer aanwezig was. Gezien de positieve resultaten van de Uninstaller besloot ik een abonnement voor één jaar aan te gaan met ASC.  Het opschonen verbeterde niet en er ontstond een conflict met m'n antimalware-programma van Malwarebytes, ook een pro-versie, en die gebruik ik al jaren naar tevredenheid. 

  Dit conflict kon ik niet zonder veel instellingen en uitzonderingen oplossen, en na verloop van tijd heb ik dan ook ASC verwijderd. Nadat er bijna een jaar verstreken was kreeg ik deze herinnering dat Avangate !!! het contract automatisch kan verlengen. En dat doen ze dan ook, zonder toestemming. Het wemelt op het Net dan ook van de klachten...

 .. en mijn beantwoording:
  Daarna heb ik nog een mail ontvangen waarin gemeld werd dat hun correspondentie uitsluitend in het Engels werd afgehandeld.. wel, hun bericht aan mij is toch beslist in het Nederlands gesteld..! Tevens een mail om de verlenging te bevestigen, die heb ik NIET geopend of geactiveerd, en heb dus ook geen toestemming verleend voor een automatische incasso.

 TOCH werd er een incasso-opdracht bij m'n bank gedeponeerd. Ik log niet iedere dag in bij de bank en wanneer ik een internetaankoop doe dan gaat dat via iDeal en een wachtwoord en zie ik geen verdere bankgegevens, dus toeval dat ik 2 dagen vóór er een bedrag zou worden afgeschreven ik voor een overschrijving direct moest inloggen. Daar had de berichtenbox 1 melding met de mededeling dat de automatische incasso-transactie komende was.

U heeft GLOBAL COLLECT BV gemachtigd om periodiek geld van uw rekening ****************** af te schrijven. Deze afschrijving vindt op .. 2017 voor het eerst via een Europees incasso plaats.

  Nu kan zo'n incasso nog binnen een bepaald tijdvak worden teruggeboekt, maar het feit dat zo'n actie zou kunnen plaatsvinden, zonder permissie, is kwalijk..

Mocht iemand dit product gebruiken, wees dan gewaarschuwd....