"VIS MEDICATRIX NATURAE"

Tuesday, January 19, 2016

Middelharnis anders gespeld, oorspronkelijk bekend als Middelberniß..!

 Op een oude landkaart van ca 1450 viel mij een aantal zaken op, ten eerste het eiland Goeree met Outdorp dat eerder bekend was als Westvoorne, hier een geïsoleerd klein eilandje, ten tweede de naam Voorn op het eiland dat we nu als Overflakkee kennen, ten derde dat het Haringvliet hier nog 't Flackee genoemd wordt en ten vierde de schrijfwijze van Middelharnis, dat ik hier als Middelherniß las. De Eszett geeft een dubbel 's' aan en wordt vnl gebruikt na een 'lange' of verlengde klinker, in dit geval dus geen korte 'is' maar een 'isse'.
 De Bernisse was voordat het Haringvliet ontstond het belangrijkste doorvoerwater van Holland naar Zeeland. Rockanje wordt op deze kaart als Recainge/Recamge geschreven, (de 'in' zou abusievelijk als 'm' gelezen kunnen worden), de naam stamt af van Alardus de Rochainge..
  
 Uitvergroot het zuidelijke deel van eiland Voorn, nu door water afgescheiden..

  Na verder zoeken vond ik documenten waar het als Middelhernisse en Middelbernisse wordt geschreven en waar in de eerste de 'h' best een 'b' zou behoren te zijn. Het zou niet voor het eerst zijn dat er spelfouten ontstaan bij vertalingen (uit het Latijn of Duits) door de verschillende lettertypen die er werden gebruikt, van handgeschreven documenten wel te verstaan. 

Etymologie


Middelharnis
"Oorspronkelijk betrof het waarschijnlijk een gemene (d.w.z. niet private) weide waar het vee graasde onder de hoede van daartoe aangestelde herders. Voor onze plaats gaat het waarschijnlijk om 'schapenweide in schorrengebied'. De etymologie is omstreden. Voorgesteld is een samenstelling van herde 'kudde' (vergelijk het Zuidnederlandse herde 'herder') en nesse 'nes, land uitstekend in water', maar waarschijnlijk gaat het bij het tweede deel om een afleidingssuffix vergelijkbaar met (maar niet identiek aan) -nis in woorden als wildernis en duisternis."
'h' of 'b'.. Middelherdenes of Middelberniß
  Indien, zoals in de tekst hierboven gesteld, de etymologie omstreden is en de herkomst onbekend, durf ik te suggereren dat de naam is afgeleid van het water de Bernisse, in samenstelling met 'Middel' als in 'het midden van'.. Let wel dat de hierboven afgebeelde documenten gedrukte- of getypte getuigenissen zijn van een handgeschreven versie, waarbij sprake is van vertalingen van- en naar een ander schrift met afwijkende tekens. Waar de taalkundig en historisch-geografisch onderlegden al reeds de 'a' in harnis voor een 'e' accepteren, zou de stap van 'h' naar 'b' zeker geen onoverkomelijke hoeven te zijn. De Eszet geeft iig aan dat de uitspraak een fonetisch verlengde- of toegevoegde 's' laat horen, dus 'se' als in Middelbernisse, en betreft het hier geen suffix..  De voorgestelde samenstelling van 'Middel' met 'Herde' en 'nes' lijkt mij dan ook  minder waarschijnlijk. 

Bruinisse zou eveneens een verbastering van Bernisse kunnen zijn.

****
Hekelingen.
De herkomst van de naam Hekelingen is eveneens omstreden.
De eilanden (Zeeuwse en Hollandse) stonden bekend om de goede kwaliteit vlas, Hekelingen (gemeente Spijkenisse) zal zijn naam te danken hebben aan het proces 'hekelen', een term die naast het repelen en roten werd gebruikt om vlas te kammen en te wassen en waarbij veel water nodig was.. 

  Wiki:
(Na het drogen wordt het vlas gerepeld (ontdaan van zaden) en blootgesteld aan vocht om de pectine af te breken die de vezels bijeenhoudt, het zg. dauwroten. In het verleden rootte men het vlas in rivieren. In Nederland gebeurde dit onder andere in de Binnenmaas in de Hoekse Waard....). 
Hoekse Waard

 Omdat het als plaat of als eilandje iets hoger lag dan het omringende gebied, evenals de 'Beierlanden' en de platen van Piershil werd het door vissers al vóór 1300 gebruikt, daarna is het opgegaan in de bepoldering. Het gehucht aan het Spui werd al vóór de inpolderingen van 1350 bij naam genoemd, hoewel er al eerdere activiteiten in deze omgeving worden vermeld. 
 De Plaatsengids noemt: (Mogelijk datief meervoud (met locatieve functie) van Hekeling, patronymicum gevormd met suffix -ing bij de persoonsnaam Hekel, ontstaan uit Hakilo..)

****
Rockanje
Rockanje is zeer vermoedelijk vernoemd naar de persoon Alardus de Rochainge die in diverse documenten oa als getuige wordt genoemd, hij wordt ook als vader van  Hugo gekend..! ( Hugo fils d'Alard de Rochainge, en filius ejus.)
 (fonetisch: Rosjènzje. Vergelijk de Franse uitspraak met de Nederlandse, klik op de speaker icon )

Ook als Rochange gespeld. In Rodinbook.nl is de naam aan de plaats verbonden

 

****
Meer over naamgevingen op de eilanden: 

Monday, January 18, 2016

A 'Cameo' in Tough cops, and weed on the set.

  It was a surprise to learn about my appearance in a movie I didn't work for. My guess it was Pio Lee's choice, one of the producers of this film but also involved with the Firebird Conspiracy in '84. The scene Romano is watching is my exit from the Firebird, my last deadly day. This execution is Rom's motivation for action.. Revenge.

A scene from Tough Cops, 1988.

  It was the first time Pio and I burned a doobie together for celebrating my final shot... Oh, I always carried a bag of weed on me and took care of cast and crew. It took months to shoot this film and sometimes we were on the same location for weeks, now I got this weed from Baguio and it contained quite some seeds which were 'spilled' all over the places we visited.. Healthy seeds, and many sprouted....:-) Imagine.

  Of course we smoked us a couple of 'good bye joints', and while the others had a few more months to go to finish the shootings, I went home. Carrying great memories and hoping for more. And I got more.. I never knew there were so many Canna lovers and glad to learn most of them didn't do hard drugs. There was a local drug called shabu, I've seen people whom used it. Not for me...

  Our smoking habits hardly have been an issue, OK, it happened a few times we were advised to find us another location as they smelled us on the set.. hehehe. It was not appreciated by the Cannon producers and as far as I know the scent of weed was nowhere to find around the Chuck Norris' filming.

  So different it was to work for Oliver Stone. First 'Platoon' and again in 'Born on the 4th of July'. Now Oliver, an old Vietnam veteran, is a fervent user of Marijuana, he never would have survived Nam without it, he says..


Charlie gets a shotgun

Oliver and Charlie about PLATOON..


- Age of Terror

Oliver Stone - The Untold History of The US - Bush & Obama

In it,Oliver Stone and his collaborators focuses the wars in both Iraq and Afghanistan during the Bush administration.It presents how many American lives were lost as well as the torture incidents that American soldiers were involved in.As for the conspiracies involved,it also presents the personal motive of Bush was more of a personal vendetta against Saddam Hussein rather than catching the terrorist who are guilty of the September 11 attacks in New York.Added to that,it also tries to portray how the Bush administration tried to manipulate the terror warnings to the Americans to fulfill their political motives.

Monday, October 26, 2015

Gluten..

Vast weleens gehoord bij de bakker wanneer er brood gesneden moest worden, de vraag: of er een allergie voor gluten is. Het is maar zelden dat een klant aangeeft de broodmachine eerst gereinigd te willen hebben voor gebruik, ook ikzelf heb er nooit bij stilgestaan of ik daar allergisch voor zou kunnen zijn, maar na het lezen van een aantal artikelen (1, 2).over de aandoeningen die men kan oplopen na het nuttigen van dit spul ben ik er eens meer gaan letten. En het zit echt overal in, je kunt er bijna niet omheen. Het staat zelfs dikgedrukt op de verpakking vermeld met de waarschuwing voor intolerantie. Maar hoeveel mensen zijn er dan die daar op moeten letten of die er last van hebben zonder dat ze dat doorhebben..????

"Onderzoeker Kenneth Fine, gespecialiseerd in gluten, beweert dat een schrikwekkende 81 procent van de bevolking aanleg heeft voor glutenintolerantie. Dat wil zeggen dat vier op de vijf mensen gevoelig is voor negentig procent van wat in de supermarkt ligt." 

 En zijn het niet de gluten die je probeert te ontlopen dan zijn het wel de suikers, zouten, gemodificeerde ingrediënten, anti-oxidanten, kleurstoffen en een boel nummers die je naar binnenwerkt. Het is gewoon niet te vreten, maar het mag erin zitten van de overheden en van de EU regelgevers. En wanneer je er dan ziek van wordt dan is daar wel een medicijn voor te vinden...

Ik had de drievaksmaaltijd, die ik bij gelegenheid had gekocht omdat ik geen zin had uitgebreid in de keuken te staan, al in de magnetron gezet en stond het etiket door te lezen. Ik had als lekkere snack ook een paar knoflookbroden met knoflooksaus voor in de oven meegenomen. 

Er staan allemaal stoffen op die ik zelf niet aan de spinazie toevoeg om het gekleurder of dikker te maken. Het rook ook heel anders dan m'n eigen prakkie.
Ik heb even geproefd en het daarna in de vuilnisbak gegooid, ik vond het niet betrouwbaar. En vlees is ook niet gezond zegt WHO.. De stokbroden heb ik ook ongeopend weggegooid, ik wil het niet aan de vogels voeren.

Ik had geen trek meer.

Wednesday, October 7, 2015

Diederik van Voorne en Diederik Rave, waren zij één en de zelfde persoon..?

   (laatste update: 8 feb. 2016)

  Beide namen was ik al tegengekomen bij mijn speurtocht naar de lokale geschiedenis op Voorne en Putten, en naar de herkomst van de familienaam Rave in dit gebied. Niet eerder had ik de link gelegd dat het wellicht om dezelfde persoon kon gaan. Maar nu, nader tegen het licht gehouden, zijn er zoveel overeenkomsten en parallellen tussen deze twee personen dat ik deze mogelijkheid opper.

  Chronologisch kan ik beginnen met Diederik Rave, mijn stamvader van moederskant, vanwie de oudste vermelding teruggaat naar 27 mei 1220 waar hij in functie als jurist/senator een oorkonde als getuige mede- ondertekende betreffende het afstaan/schenken van onroerend goed van het Aegidiusklooster te Münster aan derden. 

  In het Latijn luidt zijn naam: Tidericus Corvus, in het Duits Dieterich Rabe en in 't Hollands: Diederik- of Dirk Rave..

  Een maand later op 29 juni 1220 wordt op het eiland 'Voorne' een document ondertekend, waarin in een oorkonde het gebied Middellant aan de abdij Ter Doest wordt geschonken. Dit zou (mede) ondertekend/geconfirmeerd zijn door ene Diederik 'van Voorne'  Ook wel Dirk 'van Holland' genaamd (of was dat niet dezelfde..?).. hij zou zomaar ook graaf von Ravensberg geweest kunnen zijn, of voogd van Corvey.. of had wellicht een (familie)wapen met een Raaf erop.

  Deze en andere transacties waren het directe gevolg van een Giftbrief van Koning Frederik II  dd. 26 april 1220 . De oorkondenboeken maken ook gewag van een groot aantal wetswijzigingen en verleende gunsten direct na die publicatie, dit alles met het oog op zijn aanstaande kroning tot keizer van het Rooms-Duitse rijk op 22 november van datzelfde jaar. De gevolgen waren merkbaar in geheel het invloedsgebied van Münster/Corvey, met name in Westfalen en Saksen, van waaruit de 'heerschappij' zich over de lage landen had verspreid middels huwelijken tussen de hogere adel. (zie hieronder bij de update)

****          
'Vanuit de nevel duiken zij 'plotseling op. Hun afkomst is nog steeds onbekend...' Was Dirk een 'vroegere vazal van de kerk'..?
  'Heenvliet Nieuwesluis', pgn.16,20,21 
........

  Oorkonden in die tijd waren zeer belangrijke documenten die door een aantal prominente getuigen werden getekend en door een bestuurder bezegeld. Het belang blijkt ook uit de kopieën die ervan werden vervaardigd (5 of 6 was geen uitzondering) om in andere archieven op te slaan. Niet altijd was zo'n kopie op dezelfde datum bezegeld maar betrof het een later (hand)schrift dat door de administrateur werd overgeschreven (met de nodige errata) en kon aanvullingen bevatten of in een andere taal gesteld. Meestal Latijn naast Duits, Hollands en Frans. 

******
Voorne,
 (land)heren en (burg)graven

In de oorkondenboeken van de diverse bisdommen wordt het gebied in het Latijn als Voren en als Vorren geschreven.

Archief de heren van Voorne (pgn 8/10)
"Een vertroebeld beeld"  
'De tussenliggende jaren zijn dankbaar door dwalende genealogen benut om luister van de heren van Voorne extra kracht bij te zetten..'

 Eén van de genoemde Hugo's uit die tijd is de zoon van Alardus de Rochainge, ( Hugo fils d'Alard de Rochainge ) de plaats Rockanje werd naar hen vernoemd.
https://books.google.nl/books?id=PGFAAAAAcAAJ&pg=PA102&lpg=PA102&dq=rochainge&source=bl&ots=HCyJ6JK1ZS&sig=24_T65bV-dci24tCCg6CSltu2J8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi3h4Lq48TKAhVBthQKHTxkCdAQ6AEISzAH#v=onepage&q=rochainge&f=false

  Van Alardus de Rochange wordt in een oorkonde uit 1220 gezegd dat hij 6 jaren in het gebied verbleef, (gespeld als Rocliange).... Uac enim libcrtatc et conditione concessa spcravimus reliquam terram nostram facilius con- servandara et recuparandam scilicet, Hellevoet, Cothsouwe, Rocliange, que sex annis per illam terram, Middellant vidclicet...

  Hugo 'van Rockanje' (7) wordt hier samen met zijn vader Alardus (6) als getuige genoemd. Hugo van Naaldwijk (1) en zijn broer Bartholomeus (2) staan hier te boek als neven van Voorne.. cognati domini de Voren.

(uit: voorouders van .. Dirk van Voorne..)
NB.  Het viel mij op dat deze informatie, kort na mijn update eerder die maand, op 27 januari 2016 is verwijderd...(?) De status van de personen in deze notitie zou verwijzen naar een militaire aangelegenheid, daar 'testes milites', Latijn voor 'getuigenis van militair/soldaat', hen als zodanig voorstelt.
  Met de 5e Kruistocht (1215 - 1221) op de 'voorpagina's' in die dagen, betreft dit mogelijk getuigenissen over een aanstaande Kruisvaart, dan wel een evaluatie van een recente terugkeer uit het Heilige land, activiteiten en voorbereidingen waarover in de diverse oorkonden regelmatig melding wordt gemaakt. Een conflict met de Friezen ligt niet zo voor de hand gezien de verbeterde relatie tijdens de regeerperiode Floris IV die in 1234 tijdens een steek'spel' overleed in Corbie, (uitgebreidere Franse editie). Hier ligt de oudst bekende oorsprong van de Raaf...!! Hij ligt daar overigens niet begraven.
  Iedere plaats leek zo z'n eigen Hugo te hebben... Hugo van Naaldwijk, Hugo 1 en 2 van (Oost)Voorne, Hugo van Rockanje, van Heenvliet (meerderen), van Cruiningen, van Strijen, van Arkel, van Rhenen, in de Waard hadden ze ook een Heer Hugo. In Luik was Hugo zelfs bisschop.. om er maar een paar te noemen. Het zal toch wel zo zijn dat één Hugo de heer of graaf was van méérdere domeinen..?? Alhoewel, uitgaande van ene Hugo die 3 zonen krijgt waarvan er één ook Hugo heet.. deze 3 zonen noemen één van hun kids ook naar opa Hugo, en dat zijn er dan al 5 na twee generaties, vaak genummerd na de eerste.. tja, 't kan wel. Zwiebel komt daar ook mee aan.

 Ze zullen in elk domein een residentie hebben gehad en er met tijden- en tussenpozen hebben vertoefd voor officiële optredens of om zich te vermaken met jacht en spelen, en met wellicht op iedere locatie een bijvrouw of vriendin met bijbehorende bastaardkinderen (van wie er beslist wel een paar Hugo heetten, of Dirk natuurlijk) ...;-)
want:

    "Een broer(?) van Floris, genaamd Dirk, wordt nu heer van Voorne. Er is niets van hem bekend".!! Maar is Voorne dan nu ineens zijn familienaam..?
 Er is niet veel bekend uit deze periode op het eiland, het zijn veelal speculaties en aannames naast legendes. Er zijn verscheidene 'stambomen' die een afkomst naar oa Hugo I, Hugo II, Hugo III of ene Dirk suggereren, maar dat wordt later ook weer weerlegd... dat kan ik me voorstellen met zoveel Hugo's, er kan een correcte lijn zijn maar wellicht is er toch sprake van een persoonsverwisseling.?  De conclusies die eerdere onderzoekers hebben getrokken, en daarbij de invulling van hún visie met de informatie die op dat moment voorhanden was, maakt het geheel nog complexer.

  En om 't nog ingewikkelder te maken is er ook nog een Diederik I von Sayn
stamvader van het geslacht van Renesse, hij was gehuwd met N.N. van Voorne, van Renesse, van Haamstede, van Naaldwijk???, hij krijgt met deze onbekende vrouw(en) twee zonen: 1. Diederik van Renesse aka (Dirk II von Sayn), en 2. Floris van Voorne, 

 Ik kan me dus ook niet onttrekken aan het idee dat deze Diederik I von Sayn meerdere gemalinnen kan hebben gehad daar de zonen niet beiden dezelfde titels overerfden en er 'naamsverschil' tussen de (half ?)broers is ontstaan, Renesse en Voorne.  In dit schema is Dirk ,Heer van VOORNEBurggraaf van Zeeland en ridderde zóón van Floris.. en dat wijkt af van andere aannames die hem als broer neerzetten.

  Wat mij opvalt is de verwijzing direct onder de stamboom van Dirk van Voorne* ca 1170 - dec. 1228.. zijnde de zoon van Dirk I, waar hierboven Dirk de zoon van Floris wordt genoemd. Zijn echtgenote Alveradis van Cuijk was eerder gehuwd geweest met Hendrik van Kessel. (Die misschien ook wel Dirk genoemd werd..) Indien de opvolger toch Diederik de bróér van Floris was dan zou de notatie, dat hij de zoon van Dirk I zou zijn, verwijzen naar Dirk I von Sayn en was híj wellicht degene die met een dochter uit het huis van Naaldwijk was gehuwd... ??!!

  De volgende stamboom suggereert ook dat Dirk II (1170-1228) de zoon zou zijn van Dirk I (1135-1183) die afstamt van Hugo III,(Wiki)(ca. 1110 - na 1157), die was getrouwd met Hadewich een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland..


  Er is sprake van 2 gevallen waarbij ene Dirk zijn overleden broer opvolgt, het kan zo zijn dat genealogen, die in het verleden niet over de informatie beschikten zoals wij dat nu op het Net hebben, één zo'n voorval van opvolging en verwantschap hebben gemist of er naar moesten gissen, waarvan de vele 'suggesties' en termen als: 'mogelijk', vermoedelijk', 'sprake van verwarring' en 'waarschijnlijk' doen getuigen. 


  Dit vraagt om opheldering. Het lijkt me dat de vele Dirken, hun bijbehorende titels en nummers, en onbekende verwantschap voor verwarring hebben gezorgd. Dat ook Wiki worstelt met identiteiten blijkt:


"Hugo III was waarschijnlijk Heer van Voorne en leenman van de bisschop."


Minimale bronnen[bewerken]


Mogelijk zijn er verschillende graven met de naam Dirk samengevoegd tot Dirk I. Dit is goed mogelijk, omdat men in die tijd nooit over een Dirk de zoveelste sprak, maar gewoon over Graaf Dirk. De geschiedenis rond de eerste graven van Holland is pas rond 1290 voor het eerst door Melis Stoke opgeschreven.
en:
  De eerste keer in dit schema is het Dirk I die zijn broer Floris zou opvolgen en de titel van 'van Voorne' erft. De tweede keer is het Dirk II die zijn broer Hugo II opvolgt en een 'Heer' van Voorne wordt.. 


  NB. de jaartallen geven vermeldingen aan, géén geboortejaar.

Heren & vrouwen van Voorne

Heer (of vrouwe) Leven Notities
Hugo van Voorne vermeld in 1108 wordt vaak als Hugo III aangeduid, maar is zeer waarschijnlijk de eerste heerser van Voorne.
Floris van Voorne -1174 zoon van Hugo
Dirk I van Voorne -1189 broer van Floris
Hugo II van Voorne -1213 zoon van Dirk I
Dirk II van Voorne -1228 zoon van Dirk I
Hendrik van Voorne -1259 zoon van Dirk II
Albert of Albrecht van Voorne -1287 zoon van Hendrik
Catharina van Durbuy -1300 vrouw van Albert, 2jr regentes voor de jonge Gerard
Gerard van Voorne -1337 zoon van Albrecht
Machteld van Voorne -1372 dochter van Gerard, laatste telg, huwt Dirk IV van Valkenburg


 ..... Interessant is toch wel een vermelding hieronder dat het wapen van Voorne (en dat van Haamstede..) overeenkomsten zou vertonen met dat van dit geslacht Sayn (uit Westfalen, tegen Keulen aan). Ik vraag mij af waar de stellige ontkenning van familieverhoudingen op gebaseerd is, en met welk doel er meer Graven aan de heren van Voorne moesten worden verbonden..???? 
Wapen van Voorne 
(diverse schilden, in deze versie verschilt alleen de staart)

Sayn und Wittgenstein

*****

" De 'Voornes' worden in het begin van de dertiende eeuw onder de nobiles gerekend, een schaars artikel in de vroege geschiedenis van Holland en Zeeland, zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat in de vroege dertiende eeuw, afgezien van de aan de Voornes verwante geslachten Van der Woerd en Van Naaldwijk, alleen het geslacht Van Teilingen voor dit predicaat in aanmerking komt. De plaats die door de Voornes in de (grafelijke) getuigenlijsten wordt ingenomen, lijkt in overeenstemming te zijn met hun adellijke afkomst. Zo prijkt Hugo van Voorne in 1108 in een door bisschop Burchard van Utrecht uitgevaardigde oorkonde te midden van de principes. Hij volgt onmiddellijk na Floris II van Holland en Gerard van Wassenberg, stamvader van het Gelderse gravengeslacht. Ook in de grafelijke getuigenlijsten vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw worden de heren van Voorne voortdurend aangetroffen in de voorste gelederen. Ook de huwelijksbanden van het geslacht Van Voorne vertonen een adellijk patroon. 

  Uit de vroege dertiende eeuw zijn huwelijken bekend met andere voorname adellijke geslachten, waaronder Van Cuyk en Van Cysoing. Deze traditie wordt in de tweede helft van de dertiende en in het begin van de veertiende eeuw voortgezet. 


 Met name deze in het Hollandse en Zeeuwse kustgebied exclusieve adellijke titel in de vroege dertiende eeuw doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een bijzonder illuster geslacht, waarvan de oorsprong mogelijk gezocht dient te worden in het grafelijke huis van Holland. Opvallend is in dit verband dat Dirk van Voorne in 1220 graaf Willem I cognatus (neef) noemt."


  De voornaam Diederik/Dirk is héél veelvoorkomend en bewijst niets. Met het jaartal 1220 ernaast en een tijdsspanne van een maand tussen beide handelingen, het onderwerp van overdracht van/naar een klooster, maar vooral de ondertekening in een zelfde ambt maakt de link naar Corvus een reële. Van Münster naar Holland reizen om daar een dergelijke officiële handeling te verrichten uit naam van een bisdom of klooster paste bij zijn positie als gezant, jurist, gouverneur en senator. Zo'n trip moet in een maand te doen zijn geweest in die tijd.

  Maar het sterkste argument om Diederik Rave hier als aanwezige neer te zetten is de naamsverbinding aan het gebied welke dateert uit die tijd of iets later, zie ook de ruïne Ravestein bij Heenvliet, maar VOORAL  de onbekende die uit de  nevelen opdook natuurlijk. Het zou in één klap de herkomst van de namen van het oude kasteel met z'n Duitse/Westfaalse bouwmerken, de Ravenseweg, Ravense Heuvel en het Ravense Hout verklaren.

  Familiebanden met 'het geslacht Voorne' heb ik niet kunnen vinden, maar zijn zeker niet uit te sluiten, er is geen documentatie over.. Het lijkt eerder dat hij in Holland bekend kon worden in een functie/titel als Heer/heerser van Voorne en niet onder zijn familienaam bekendheid kreeg. 'Van Voorne' zou in dit geval dan ook geen familienaam zijn. Bloedverwantschap uit de vrouwelijke lijn zou eventueel het verdwijnen/uitsterven van de naam Rave kunnen verklaren. Misschien is er rond die tijd een belangrijk huwelijk gesloten..?

 Mocht dit alles toch anders in elkaar steken en Diederik Rave/Corvus hier niet aanwezig zijn geweest, dan val ik terug op mijn eerdere aanname dat de naam Rave via de Hanseroute, maar eveneens vanuit Münster/Corvey, is aangeland. Dié banden zijn duidelijk aangetoond, de datering zou ongeveer dezelfde blijven en op ca 1228 uitkomen..
****
  Hieronder het invloedsgebied van de oude Raaf, met bezittingen vanaf de 9e eeuw... Hoewel niet vernoemd in Wiki lijkt het mij waarschijnlijk dat de Villikation Gröningen, (een hofverband met het bisdom Halberstadt binnen het 'Grundherrschaft Corvey' ), de naamlegger is voor het latere Groningen in NL dat pas in 1040 wordt genoemd, waar Gröningen al in 934, ruim 100 jaar eerder dus, gedocumenteerd is...

Wiki:
. Als Hanzestad maakte (het Nederlandse) Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum.

  De invloed vanuit Nordrhein-Westfalen was aan de oostgrens van 'Nederland' dus merkbaar in Groningen, maar vooral toch via Gelderland en Brabant, in eerste instantie langs de rivieren waar nederzettingen, burchten, graafschappen en bisdommen werden opgericht. De bisdommen Aken en Keulen onderhielden meer contacten met de bisdommen Limburg, Luik en Trier, hoewel regie vanuit Münster/Corvey voor de hand ligt...

 Met in de 12e en 13e eeuw expansie naar de Noordzee, Scandinavië en de Oostzeehavens middels de Hanseroute.. Daarover meer in Raven in Münsterland.
 

Eind 15e eeuw het invloedsgebied van Münster waartoe ook Utrecht behoorde.


****
 
 Update 20 jan. 2016

   In diverse documenten die ik ben tegengekomen wordt al verwezen naar het Bisdom Utrecht dat mogelijkerwijs van grote invloed kan zijn geweest bij de ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse eilanden. Rond die tijd was het een Niemandsland met weinig lokale bevolking, regelmatig verzwolgen door de golven.. De enigen die zich investeringen voor een bepoldering/bebouwing konden veroorloven, waren de Adel, de Handelaren (Hanse) en de Kerkelijkheid. Elk 'toegeëigend' stuk grond, van welke omvang dan ook, moest beHeerd worden, daar moest iemand de scepter zwaaien. Vanuit het Bisdom werden Graven of Burggraven aangesteld om een Graafschap of Heerlijkheid onder gezag te houden, te exploiteren en te beschermen tegen veroveraars en plunderaars. Vrijwel altijd waren dat familieleden of goede vrienden die de eer ten beurt viel..  Ik kan me dan de verwarring voorstellen bij de naamgeving van de hoofdpersonen waarbij een Graaf, diens zoon of neef ineens 'Heer' wordt genoemd. Een juiste benaming zou dan zijn 'Graaf Heer van..' In zo'n context kan een Graaf van Holland eveneens Heer van Voorne zijn, of Ruwaard van Putten (ruwaard=voogd/regent/bestuurder). De titel Heer lijkt me veredeld tot adel terwijl het eigenlijk op het beroep van Beheerder duidt..!

  Hieronder een voorbeeld van naams- gebiedsverstrengeling, een interessante stamboomnaam, Billung, die begint met Billung von Stubenskorn duc de Saxe, comte de Lunébourg . De naam Billung wordt nog aan zijn zoon Herman en kleinzoon Liudger (de eerste op deze grafiek) doorgegeven. Zijn achterkleinzoon wordt echter Herman von Nifterlake II, graaf van Westfalen genoemd. Diens zoon raakt bekend als Gottschalk von Twente (graf von Agradingau, Emsgau, Hettergau, von Twente, graf von Hetter, vogt von Utrecht en Zütphen, graf im nördlichen Hamaland mit der Hauptstadt Zutphen).  De zoon van Gottschalk wordt aangesproken met  Otto von Zütphen II (vogt von Corvey, herr von Zütphen, graf von Zütphen) titels die hij erft van zijn moeder Adelheid.

 Billing is een afstammeling van de  koningen der Saksen. Deze oude stamboom gaat terug tot het begin van de jaartelling. 
*****
  De kaart hieronder laat zien dat het oorspronkelijk Voorn door het water de Flackee verdeeld werd in een (Noord)Oostelijk deel, Voorne en Putten, een Westelijk deel, Goeree en het zuidelijkste deel, tegenwoordig bekend als Overflakkee. Daarmee was het gebied van de Heeren van Voorne veel groter dan alleen eiland dat we nu als (Oost)Voorne kennen. Poortvliet dat, net ten westen van het Brabantse Steenbergen, buiten deze kaart valt, was ook een domein van de Hollandse graven en Voornse Heeren..! 

 De verdeling van de Bisdommen, Prins-bisdommen, Graafschappen en Hertogdommen in de 13/14e eeuw, met Utrecht paars centraal.

Hoge Middeleeuwen (Wiki)

Gedurende de Middeleeuwen werden de hertogen van Brabant en Gelre en de graven van Holland en van Vlaanderen heersers over de meeste gebieden van de Lage Landen. Door veroveringen en vooral door huwelijkspolitiek vond schaalvergroting plaats. Zo kwam Holland onder de invloedssfeer van de graven van Henegouwen, en beiden samen onder invloed van het Huis Wittelsbach van Beieren. Er kwam ook weer beweging in de samenleving, zodat deze na tweehonderd jaar voor iemand die rond 1050 had geleefd niet meer te herkennen was, wat ook wel de Renaissance van de 12e eeuw genoemd. Een van de kenmerken was de enorme toename van de ontginningen van nieuw land. 

...Voor de Grote Ontginning waren de grenzen tussen het machtsgebied van de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht niet duidelijk te tekenen en bestond er tussen beide een feitelijk niemandsland. Gedurende de ontginningen wisten de graven van Holland echter hun invloed uit te breiden ten koste van (bisdom)Utrecht. Zo ging Amstelland in 1279 over van Utrecht naar Holland. Waterland werd door Jan van Persijn in 1281 of 1283 verkocht aan graaf Floris V, West-Friesland werd na een eeuwenlange strijd in 1297 definitief onderworpen.


  Met dank aan het Utrechts Archief dat mij desgevraagd informatie heeft toegestuurd, toentertijd bijgehouden door het Bisdom Utrecht, over een periode vanaf het jaar 1025. Hieruit blijkt een nauwe samenwerking met andere Bisdommen en Graafschappen, niet alleen in de Lage Landen, maar ook met die in o.a. Keulen, Münster/Corvey, Ravensberg en Minden in Duitsland, en vooral ter Doest in Vlaanderen. Regelmatig wordt er melding gemaakt van: ruilovereenkomsten, verkoopcontracten, schenkingen en 'aktes van afstand'. Maar ook van arbitrale uitspraken, bevelen en verzoeningen. Naast Hollandse, Rijnsche en Arnhemse Guldens werden er ook 'nieuwe' Münsterse Marken en pfenningen als betaalmiddel gebruikt..!!

 De Abdij Corvey, in persoon van abt Wale, wordt al genoemd direct na het overlijden van Karel de Grote (814) wanneer zijn minder gezaghebbende zoon Lodewijk, het rijk een aantal jaren later uiteen laat vallen. De abdij van Corvey groeit vanaf 823 uit tot één van de invloedrijkste in Europa.. en wordt met regelmaat inde oorkonden vernoemd.


96. Ruilovereenkomst Everhard, bisschop van Münster
97. Verkoopcontract Domkapittel van Münster.... 

508.  Florens van Wevelinchoven 1379, vroeger bisschop van Münster, thans van Utrecht..!


414. Hieronder wordt gesproken over Diderik Graaf van Hollant 1204.
415. ..en een bisschop Diederik eveneens 1204.

 Rond die tijd was er ook sprake van een Dirk Heer van Voorne een Diederik van Renesse en aan dit rijtje voeg ik Diederik Rave toe... 

   Rond 1220 blijken er nog al wat klachten van de diverse bisdommen/regeringen bij Keizer Frederik aan te komen, vnl over tolgelden en belastingheffingen, in een bijzondere bijeengeroepen Ryksvergadering te Frankfort, verzochten 'Afgezondenen' de keizer om in te grijpen.. Deze had plannen om een zoon van hem (Henrik of Koenraad, of beiden..) tot Roomsch Koning te laten kiezen, en om de bisschoppen en graven tevreden te stellen en te kalmeren, verleende hij vele privileges (vryheden en voorregten) in een openlijke Giftbrief van 26 april 1220. Het gevolg was een groot aantal wetswijzigingen maar vooral ook het van eigenaar wisselen van onroerende zaken..!! Het is niet onmogelijk dat Diederik Rave als afgevaardigde/getuige namens het Bisdom Münster diverse gebieden heeft bezocht om documenten te ondertekenen..

 Over ter Doest en met name het Vlaamse Cisterciënzer-klooster:

Overeenkomst met alle Duitse kooplieden.. 
..en de bescherming die zij later genieten.

  Opvallend is het grote aantal oorlogen, twisten, onlusten, ruzies, verzoeningen, bastaardkinderen, uithuwelijken, moord, doodslag en verraad. En het voortdurend wisselen van 'eigenaar' van hoeven, landerijen, steden, provincies en ander vast- en losgoed. Dat de namen, Dirk (Diederik, Hendrik, Frederik), Willem, Otto, Hugo en Florus wel erg populair waren en van nummers voorzien... 

  Dat de Vlamingen niet altijd de baas waren over Vlaanderen/Zeeland komt hieronder mooi naar voren waar Jan (van Avesnes) een gedeelte van Vlaanderen opeist dat in handen was van het Duitse rijk..1247. Het wordt hem geschonken door zijn zwager Willem 2 die zich 'Graaf van Holland en Zeeland was gaan noemen'..!! (101/533)
Voorlopige conclusie
Tot dusver heb ik nog geen bewijs of duidelijke aanwijzing gevonden voor mijn stelling dat Diederik Rave inderdaad in 1220 als ondertekenaar aanwezig zou zijn geweest. In de decennia ervoor, evenmin als in die erna, ben ik de naam Rave of Corvus tegengekomen in de oorkondenboeken, wel worden er transacties met de abdij Corvey en met het graafschap Ravensberg vermeld. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de naam Rave op die manier op de eilanden terecht is gekomen; door de contacten met Münster, zowel met de bisdommen in de omstreken als met de abdij, lijkt het verspreiden van de naam zich via de handelsroutes te hebben voorgedaan. Mogelijk dat de Raven de burcht Ravestein later als handelspost hebben gebruikt en er hun naam aan hebben verbonden, dat de Ravenseweg een handelsweg was moge duidelijk zijn. Neemt niet weg dat ik toch nog wat vraagtekens heb staan bij de invulling en oorsprong van de verschillende stambomen van de betreffende heren van Voorne en hun nakomelingen in de beschikbare literatuur. Maar vooral omdat de naam Voorn/Voirn/Voren/Vorren m.i. geen familienaam zou zijn, maar eerder een gebiedsaanduiding. En dat gaat voor veel namen op.

*****

Verder onderzoek is lopende..

Iedere suggestie, aanvulling of correctie is van harte welkom.