"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Wednesday, March 3, 2021

Open brief mr. Ghislen Nysten "oud VVD-fractievoorzitter oud VVD-lid"

 Open brief aan Mark Rutte.

22 februari 2021

Bron: mr. Ghislen Nysten

"Geachte minister-president, beste Mark,

Het is het mij niet meer waard. 
Hiermee duid ik op mijn fractievoorzitterschap van de VVD in de gemeente Beek. Gezien de beangstigende ontwikkelingen kan ik mijzelf niet langer met een zuiver geweten in de spiegel aankijken, wetende dat mijn partij – de VVD – grotendeels verantwoordelijk is voor de ontmenselijking die momenteel plaatsvindt.

Ik kan dan ook niet langer namens de VVD de stem van het volk vertegenwoordigen. Niet langer wil ik een beleid steunen dat een kakkerlak probeert te doden met een atoombom. Zeker niet wanneer deze bom alles kapot maakt dat het leven waard maakt — de kleine, maar grote dingen:

Het bijwonen van de balletopvoering van je dochter en haar na afloop met tranen in je ogen vertellen hoe goed ze haar best deed. Het bestellen van een biertje in de stamkroeg om daarna luidkeels met vrienden je week door te nemen. Het omhelzen van je collega bij wie het even tegenzit. Het spontaan binnenvallen bij je favoriete oudoom of zijn uitvaart bijwonen, enkele maanden later. Kortom: het “mens zijn”.

Dat kan niet meer. Niet door het virus, maar door het allesvernietigende coronabeleid. De kleine alledaagse dingen die ons hoop geven, die ons mens maken, worden kapot gemaakt. Juist wanneer we hoop en menselijkheid zo hard nodig hebben. Is het dat waard, Mark?

Mij niet. En ook bij anderen begint dat inzicht te groeien. Je hierover uitspreken kan alleen niet. Wij als samenleving moeten maar accepteren dat de meest alledaagse zaken als crimineel gedrag worden bestempeld; van het maken van een avondwandeling tot samenkomen van een groep vrienden. Gedrag dat eerst normaal – en zelfs gezond – was, maar nu uitnodigt tot een huisbezoek van de politie met het stempel “opruiing”.

En dat enkel op basis van een ongerechtvaardigde angst voor een – voor het overgrote deel van de mensen – ongevaarlijk virus. En hoewel het doel vaak de middelen rechtvaardigt, hebben we nu een punt bereikt waarop dit niet meer het geval is. Het punt waarop jongeren zonder perspectief thuis zitten en waarop ouderen alleen en op afstand hun laatste levensjaar doorbrengen. Is het dat waard, Mark?

Mij niet. Het zijn juist onze grondrechten die ons, de hardwerkende nuchtere Nederlander, moeten garanderen dat we invulling kunnen geven aan ons eigen leven; grondrechten die nu door jou aan je laars worden gelapt; grondrechten die nota bene zijn toe te schrijven aan grote liberale denkers zoals, jouw eigen grote voorbeeld, Thorbecke. Is het opgeven van deze grondrechten het je waard, Mark?

Mij niet. En ik kan me als VVD-er niet inbeelden waarom jij, als je ook maar enig belang hecht aan vrijheid en democratie, dit beleid ten uitvoer brengt. Jij en andere leden van het kabinet doen alsof jullie neuzen bloeden. Wetenschappers, en zelfs rechters, die het beleid in twijfel trekken worden terzijde geschoven, vreedzame protesten worden met grof politiegeweld uit elkaar geslagen en hardwerkende mensen worden in hun eigen woonkamer beschuldigd van opruiing. Sinds wanneer staat de VVD voor willekeur en dubbele standaarden? Is het opgeven van de moraliteit van de partij het je waard, Mark?

Mij niet. En nu hoor ik anderen denken ‘het is makkelijk praten als je niet tot de risicogroep behoort’, maar het is ook zeker niet de bedoeling kwetsbaren onder de bus te gooien. Integendeel: laten we deze groep beschermen. Dat beschermen moet daarentegen niet betekenen dat er gigantische nevenschade ontstaat. Dat beamen de 1,2 miljoen kinderen wereldwijd die vanwege de corona crisis honger lijden. Dat beamen de 40.000 kinderen die vanwege de lockdown worden blootgesteld aan kindermishandeling. Dat beamen de jongeren die worden bestempeld als een ‘verloren generatie’. Is die nevenschade het je waard, Mark?

Vanuit mijn laatste pleidooi als VVD-lid vraag ik je dan ook de lockdown onmiddellijk op te heffen. Kies voor een ander, humaner, alternatief. Bescherm de kwetsbaren, wijs hen op de risico’s, maar ontneem – zoals een liberaal betaamt – een ander de vrijheid niet. Wetenschappers aan topuniversiteiten zoals Harvard, Stanford en Oxford leggen in de ‘Great Barrington Declaration’ uit hoe dat mogelijk kan worden gemaakt. Ook het Nederlandse Artsen Collectief en Herstel NL hebben menswaardige alternatieven. Leg je atoombom opzij, en kijk daar eens naar. Een gezond leven is immers méér dan de afwezigheid van het virus.

Daarom zeg ik je, beste Mark, dat volksvertegenwoordiger zijn uit de naam van de VVD het mij niet meer waard is. Ikzelf leg bij deze dan ook mijn VVD-fractievoorzitterschap neer en ga naar buiten om te leven, wetende dat ik het risico loop besmet te raken. Het leven is niet maakbaar, maar ik kan er wel het beste van proberen te maken. Dat is het mij waard.

mr. Ghislen Nysten 
oud VVD-fractievoorzitter 
oud VVD-lid"

Thursday, October 22, 2020

De Groeten, het Groeten...

 Door Bert E. Spoor de Rave

Iemand groeten heeft nogal wat om het lijf, het is een universele lichaamstaal en wordt overal begrepen en verstaan. Het kan een beschaafd knikje van het hoofd zijn, een kleine buiging of een handgebaar met wuiven of zwaaien. Een toegevoegd 'Hoe gaat 't met U', maakt 't al persoonlijker. In de kennissen- en vriendenkring wordt de groet al intiemer door het lichamelijke contact bij de handdruk of 'boks'. Met zulk 'Handelen' behoor je per definitie tot een contactgroep.. en door dit lichamelijke contact deel je meer met elkaar dan je in eerste instantie zou verwachten. Met een handdruk bezegel je eigenlijk een invloedsfeer van vriendschap of genegenheid, of pure beleefdheid, je ontmoet en kent/herkent elkaar. Je gaat met elkaar om. ..Maar die handdruk heeft meer om het lijf, letterlijk. Ons lichaam is van binnen en van buiten bezaaid met bacteriën. En die horen daar, vanbinnen helpen ze met de spijsvertering, vanbuiten vormen ze een beschermlaag tegen mogelijke 'indringers'. Op die handen zouden zelfs meer dan 100 verschillende soorten!! bacteriën actief zijn. (op vochtige plekken zitten er meer..)   Bij iedere handdruk krijgen deze miljoenen bacteriën de gelegenheid 'gegevens uit te wisselen' en van de ene hand naar de andere te verhuizen..!  Intiemer wordt 't al wanneer bij de handdruk de schouders even tegen elkaar stoten en er ook op de rug wordt geklopt. Koppen naast elkaar... een knuffel, zo close worden er vast veel meer gegevens uitgewisseld. 't Zit in ieder geval ver binnen die gevaarlijke 1,5 meter'. 

  Wat te denken van een galante kus op de hand. Het lijkt me tijdens de huidige ontsmettingswoede geen verstandig idee om je lippen bloot te stellen aan chemische reinigingsmiddelen waarmee sommige handen zijn 'schoongewassen'. 

  Een groepsgroet, een vrienden/collega-groet en een familiegroet dragen op verschillende niveaus bij aan de vorming van Groepsimmuniteit. Je bouwt per groep weerstand op tegen kwaaltjes in de diverse milieus. Juist daardoor kun je met elkaar samenleven.  

  De meest gangbare groet- en bezegeling in de westerse samenleving is toch wel de handdruk, een natuurlijk proces om 'besmettingen' op te lopen waar het lichaam onder normale omstandigheden wel raad mee weet. Van de meeste besmettingen merk je meestal weinig tot niets met niet meer dan een lichte verkoudheid.  Influenza-virussen verspreiden zich vaak zo snel dat wel 10 tot 20 % van de bevolking tegelijkertijd besmet is.. maar niet ziek, wel drager en opbouwer van een immuniteitsmuur. 

 Is Covid-19 dan een uitzondering..??  Nee. Het is één van de vele Corona-varianten die niet op de A-lijst thuishoort. Het treft, net als de seizoens-griepen, met name de al wat oudere burgers van 75+ met co-morbide aandoeningen. Dus zeker niet fataler dan een gemiddelde influenza-uitbraak.  Met een juiste testmethode zouden er tijdens een epidemie misschien wel 3 miljoen besmettingen in Nederland kunnen worden vastgesteld van mensen die er niet ziek van zijn. Van het aantal patiënten dat zich niet goed voelt en die verhoging heeft, herstelt ruim 99%.  Influenza en de vele Coronavarianten eisen jaarlijks enkele duizenden slachtoffers, tijdens een stevige epidemie zijn 10.000 overlijdens (inclusief onderliggende aandoeningen) geen alarmerende aantallen.. Op 17 000 000 inwoners is dat 1 op de 1700, oftewel 0,06 %.... Van de PCR-tests werd al vastgesteld dat uitslagen een vals positief kunnen geven omdat de gebruikte methode ook reageert op andere RNA-virussen (dus ook op 'de griep' en het Rhino-virus)... 

 De zogenaamde 'Coronamaatregelen' zijn funest voor de opbouw van groepsimmuniteit; het 'niet handen schudden', de 1,5 meterregel en de (komende) mond/neuskap verplichting dragen niet bij aan de volksgezondheid, integendeel. Het mondkapje kan zelfs leiden tot een zuurstofopname-verstoring (hypoxie) en verhoogde CO-2 concentraties achter het masker. Vooral mensen met een oppervlakkige- en snellere ademhaling zullen hiermee te maken krijgen. Sporters die dieper en langzamer ademen zullen vrijwel geen klachten ondervinden. Afhankelijk van de luchtkwaliteit en vervuiling zal zo'n kapje ook stofdeeltjes en bacteriën opvangen waar dan de ingeademde lucht weer langs stroomt.  Het middel is erger dan de kwaal. Daarbij is het filter van de meeste geteste kapjes te grofmazig om virale transmissies tegen te gaanDiverse tests o.a. door TU-Delft, hebben dit aangetoond. 

 Gezonde mensen afzonderen in isolement en ze een quarantaineverplichting opleggen heeft een averecht effect op de opbouw van groepsimmuniteit. Juist een snellere verspreiding zal voor een kortere 'golf' zorgen. Nu blijft het deinen.. 

  De horeca en sportclubs de schuld geven, een spertijd en avondklok instellen, verdere groepsbeperking- en bezoekregeling opleggen, vaccinatieplicht, gewoon 'je bek houden en op de bank gaan zitten als dat gezegd wordt'... dat heeft niets te maken met een 'intelligente aanpak' maar alles met gedragsbeïnvloeding, crowd control (meer dan 2 personen is verboden), intimidatie en strafoplegging, dwang, angstzaaien. En geweld.

 Het verlamt de maatschappij, het ontregelt de samenleving met een doorgedrukte noodwet, de Grondwet beschermt ons niet meer want die kan op elk gewenst moment worden 'overruled' en aangepast zodra er ergens iemand een koutje vat. 

 Geef mij maar een weerstand-versterkende en hartverwarmende handdruk, geen ziekelijk 'elleboogstootje'. Een elleboog waar in de binnenkant zojuist wellicht is gerocheld, gekucht of geniest. Zou daar een elleboogkapje iets zijn..? 

Normaal doen, hoe was dat ook al weer..?


 Ik wenst U gezondheid..

Thursday, May 21, 2020

Een Kruitvat met een brandende lont..

  Wanneer in een democratie een dictator de macht overneemt gaat dat gepaard met rigoureuze wijzigingen in het uitoefenen van de macht. De wet wordt aangepast aan de behoefte van het regime, dat houdt in dat de burgers beperkingen worden opgelegd zoals vrijheid van meningsuiting of het uitspreken in een referendum. Censuur wordt ingezet, berichten op social media worden verwijderd of worden gebruikers voor langere tijd geblokkeerd. De financiële draagkracht wordt ondermijnd middels hogere prijzen, hogere belastingen en weinig tot geen rente meer, ja, zelfs negatieve rente wordt ons voorgeschoteld. Zorg en welzijn is onbetaalbaar, huren rijzen de pan uit, terwijl lonen en uitkeringen worden bevroren of gekort. Het volk wordt voorgelogen met valse beloften en afspraken die nooit worden nagekomen. Een dictator trekt steeds meer macht naar zich toe, hij/zij zal daarvoor letterlijk over lijken gaan en geen middel schuwen om de greep te versterken. De door hem ingevoerde wetswijzigingen, maar vooral de handhaving daarvan door justitie, politie en krijgsmacht maken de burger tot een willoos slachtoffer dat naar de slachtbank wordt geleid... en daar zijn zelfs hun organen niet veilig meer.  Een eenmaal gevestigde dictatuur krijg je niet zomaar weg, het heeft een diepgewortelde greep op alle uitvoerende instanties en organisaties, denk aan rechtspraak, pensioenfondsen, zorgverzekeringen, banken, belastingdienst, onderwijs... teveel om allemaal op te noemen. Verkiezingen zijn een farce, een schijnvertoning en niet bedoeld om het volk te laten spreken. Het kan niet gedaan worden zonder omkoop(schandalen), stemfraude in- om en na de kieshokjes, manipulatie en bedreiging. 'Rechtschapen' informateurs zullen de gewenste coalitie smeden tot tevredenheid van de heerser. Opstandelingen tegen het regime worden hard aangepakt en geneutraliseerd middels hechtenis of zelfs liquidatie.  Het regime van een dictator is dus niets anders dan een georganiseerde criminele beweging die onderdrukt en de macht misbruikt. Een dictatuur is ook te herkennen aan hoe het haar leden, die een 'misstap' hebben begaan, weer in het zadel helpt. Een frauderende staatssecretaris of een minister die de kamer onjuist informeert hoeven niet op wachtgeld (dat ze overigens toch graag innen..) maar kunnen rekenen op een riante positie als burgemeester of als CEO van een multinational.. Medewerkers van de belastingdienst die 'geblunderd' hebben wacht trouwens eenzelfde behandeling. Ze zorgen goed voor hun eigen personeel, hoe corrupter hoe beter, die zijn met hun expertise  weer inzetbaar. Politieke tegenstanders worden om het minste of geringste (maar ook om 'minder'...) onder druk gezet... Er zijn landen waar politici die zich tegen een corrupt regime keren worden geliquideerd.(..)
  
 Onderdrukking leidt tot wetteloosheid. En daar hebben we een boel van in Nederland. Heeft Nederland dan wellicht een dictatoriaal bewind..? Wel, trek zelf je conclusie.

  In een democratie wordt er geluisterd naar de Stem des Volks en staat de burger op de eerste plaats. In een democratie kan de burger zich uitspreken in referenda en 'meebepalen'. In een democratie is de politie je beste vriend die je wietplantjes niet meeneemt..  In een democratie mag je van politici, die 'beloven' , of op de bijbel 'zweren' dat ze de waarheid spreken, verwachten dat ze dat ook doen. 

  Op z'n minst kan toch gesteld worden dat Nederland niet bepaald het profiel van een democratie heeft.  Liegen, bedriegen of onwaarheid spreken mag dan tot 'onjuist informeren' worden genuanceerd, het blijft liegen en bedriegen.  

  Maar er is hoop. De geschiedenis leert ons dat dictators vroeg of laat aan hun eigen succes bezwijken doordat ze de opstand en de macht van het volk onderschatten. Er komt een punt, een keerpunt, dat de massa het niet meer slikt en overgaat tot grootschalig demonstratiegedrag. De gele hesjes in Frankrijk zijn daar een voorbode van.. het is het begin van iets groters. In Nederland is het ook gaande met acties van boeren, stakingen van leerkrachten, medisch personeel en zorgverlening. Het is de proloog van méér. De actiebereidheid is hoog. 

 Vaak ontstaat de climax wanneer het gepeupel té kaal is geplukt en zij letterlijk niets meer te verliezen hebben, dán willen ze koppen zien rollen. En dán schrijft de geschiedenis over een Burgeroorlog, een Revolutie of een Volksopstand.., gevolgd door vrije verkiezingen ná de val.. 

  En toen werd er een virus in de strijd geroepen..!!!!  en 5 G.... en vaccins en afstand houden, een 'Lockdown', quarantaine van gezonde mensen, faillissementen, angst.

  Indien dit alles met opzet is geschied dan zal het effect menigeen's verwachtingen hebben overtroffen.  Hoever is Nederland, hoever is Europa..? Hoever is de rest van de wereld..? Hoe sterk is de burger..?  Wel, het kruitvat staat klaar, het is wachten op een brandend lontje, dat nu 1,5 m lang is.  Kom tot bezinning.! Laten we normaal doen.


Friday, January 31, 2020

Ninja's Force 1984

A Pinoy movie, directed by  Romano Kristoff and Teddy Page..1984.

   My first appearance is short, very short but I remember this scene where I am a customer in a Scuba shop. I leave the shop with my fishing rod as Romano enters. . The dialogue we had must've been cut in the editing... My appearance was not planned, I just happend to be on the set when I was asked to play a customer. A few days later I was asked to do one of the many Ninja's, which I did.. 

After a dangerous top-secret formula is stolen, a government agent traces the thieves back to a mysterious island and a secret-society of Ninja's.

Full Movie.. (1:28:45)