"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Saturday, April 21, 2012

Graafschap Ravensberg, Bielefeld.

Burcht Ravensberg 
 Staalgravure 1872 met de hand ingekleurd (C. Mayer)  10,5 x 15 cm.
 Hoe zijn de Raven in Münsterland  terechtgekomen....? 

Zij stammen af van de school Corvey, evenals 'Corvus/Corvin' is dat een benaming voor de Raaf die vooral ook in het Graafschap Ravensberg voorkwam, het bergachtige gebied ten noorden van Bielefeld, (50 - 60 km ten oosten van Münster. Hier ontsprongen allerlei kleinere riviertjes in het, toen nog onontgonnen gebied, en voedden de Eems, een deel van het Teutoburger Wald. Een zeer bosrijk gebied...De naam is afkomstig van de zeer invloedrijke abdij 'Corvey' bij Höxter, waar het allemaal begon rond 820 ...

Het invloedsgebied van de Abt
Van Münster naar Halberstadt is het zo'n 250 km..

***

  Het Graafschap Calvelage, vanaf het einde van de 11e eeuw tot halverwege de 12 eeuw onder deze naam bekend in het gebied rond Vechta (ten noorden van Osnabrück). Het werd voor het eerst vermeld rond 1070. Ook over Bersenbrück  zwaaiden de Graven hun scepter. Toen zij zich rond 1100 een gebied in het Teutoburger Wald ten NW van Halle verwierven, maakten ze daar in 1140 van de nieuw gebouwde burcht op de Ravensberg hun hoofdkwartier, En noemden zich vanaf toen: Grafen von Ravensberg.

Maar ze werden daarmee geen directe verwanten of leerlingen  
 van de stroming van Corvey.

Het gebied werd in 1252 aan het  Fürstbistum Münster verkocht.
***

Chroniek der Heerschappij  over het gebied:

Haus Calvelage-Ravensberg

 geht aus den Grafen von Calvelage hervor und hält bis 1252 deren Besitz

 • De 'Corvey Abt' heeft zijn invloed vanaf ca 820 tot in de 16e eeuw.
 • Otto I. Graf von Ravensberg , *  (1120 - †1170),  Graf von Calvelage vanaf 1138-  en van Ravensberg van 1141 tot 1170.
    ****
    Bielefeld
    Gesticht in 1215 door Graf Hermann IV von Ravensberg om een doorgang in het Teutoburger Wald, te beschermen, Bielefeld was de " linnenstad" en lid van de Hanzebond.

   Wapen Bielefeld

   Een zegelafdruk van Heinrich Rave als rechter (van 1377-92) te Bielefeld bevestigt zijn aanwezigheid, zijn zoon Johann woonde en werkte er ook en was tevens Hanse-kaufman (1393-1404) te Lübeck (ten noorden van Hamburg). Diens dochter Aleken was met G. Rintelen getrouwd in Herford. 

   Heinrich Rave, (oom van Graf Friedrich von Canstein Rave),
   rechter te Bielefeld
    
   Bielefeld rond 1895. Zwaar gebombardeerd in WW2.   Eerdere nazaten van Gottfried (1290), Tiedeman en Diethard, hadden zich ook al in Lübeck gevestigd rond 1358. Terwijl Henniken Rave (van dezelfde familietak) al voor 1345 in Danzig (Polen) opdook. Ook andere Hanzesteden hadden ingeburgerde Raven...

   Het verhoogde reliëf, tot zo'n 500 meter is duidelijk op de oude kaart van (ca) 1645 terug te zien, hier alles te voet of te paard... Canstein en Höxter vallen ten oosten van Paderborn en Kleinenberg net buiten de kaart.
   .


   De verschillende spelling van de plaatsen is te vergelijken met plaatsnamen in België die ook nogal verschillen (Luik-Liege, Antwerpen-Anvers, ect). 

   Kaart van rond 1710/30.
    Grafschaft Ravensberg, Ausschnitt aus: Karte des Reichskreises Westfalen - "Tabula Nova Atque Exacta Westphaliae Finitimas quoque Ditiones Prafecturas et Satrapias Eleganter Comprehendens" / [Eine neue und genaue Karte von Westfalen, welche auch die benachbarten Herrschaftsgebiete, Grafschaften und Fürstentümer korrekt enthält] | 1710 / 1730


    (1798)
   .
   Het Graafschap  was meer dan alleen 'De Berg', waar het Amt/Hoofdbestuur en de Adel zetelde


   De breedtegraad ter hoogte van Bielefeld meet ca 50 km. Van Friedrichdorf tot Levern zal zo'n 70 km zijn.


   De Sparren of Chevrons op het Landswapen van Ravensberg verwijzen naar militaire activiteiten, het Graafschap was dan ook de 'leverancier' van de Cavalerie en andere troepen. Regelmatig kregen de Raven blijken van waardering voor 'bewezen diensten' in de vorm van vastgoed, een titel of benoeming....

   Regionaal wapen Graafschap Ravensbergen.

    Op het Provinciewapen van Westfalen en ook op dat van de Saksen staat een paard afgebeeld, over de oorsprong gaan diverse verhalen. Ik hou het er maar op dat het paard symbool staat voor het sterke Westfaalse/Friese ras dat gebruikt werd om ten strijde te trekken....(Tot het bisdom Münster behoorden oorspronkelijk ook een deel van de gebieden waar Lüdger heeft gepredikt. In Nederland betrof dat het noordelijke deel van de provincie Groningen en een klein deel van de provincie Friesland.)

   ..en Hoefijzers komen dan ook regelmatig voor op diverse schilden.

   1645   Burcht Ravensberg (1088)

    


   Teutoburger Wald


   Zie GoogleEarth voor lokatie..., 
   (klik rode vlag op map om te openen)

   **

    Maar het Groot Roomse Rijk reikte in die tijd tot zelfs voorbij de Roemeense landsgrenzen... en dat geldt ook voor de Raaf..

    Sigismund van Luxemburg gaf dit kasteel in Hunedoara, Roemenië, als dank cadeau aan Vlachi Duke Sorb van de Corvin familie in 1409. Zijn beloning voor goede diensten zorgde er in 1415 oa ook voor dat Friedrich Rave in Münster tot rechter werd benoemd en in de adelstand verheven tot 'Friedrich Rave von Canstein', zie Rave in Münsterland

   .
   This very impressive castle of Hunedoara, Romania, was first built by the Anjou family in 1320 atop much older Roman fortifications on the bank of the River Zlasti. In 1409 Emperor Sigismund of Luxemburg gave the castle to the Vlachi Duke Sorb of the Corvin family as reward for military services. Sorb passed the castle on the his son Vajk Corvin. Vajk's son Iancu Corvin [1387-1456](aka Johannes Corvin de Hunyad; Iancu de Hunedoara) extensively remodeled the castle, adding 4 circular and 3 rectangular protective towers between 1441-6. From 1446 to 1453 Iancu also added the Chapel and the Knight's Hall, its roof and graceful ribbed vaults supported by five marble columns. 

   As Regent of Hungary, Iancu de Hunedoara fought aggressively against the Ottoman Turks, alongside his ally Vlad Dracul, who ascended to the throne of Wallachia in 1456. Constantinople fell to the Turks in 1455 after a long seige.  

    Ook hier was de Raaf in het familiewapen opgenomen, mét het hoefijzer (Cavalerie, ruiterij, soldaten), maar een directe familieband lijkt er niet te zijn naar Ravensberg..al weet je het maar nooit, maar met Graaf Dracula aan het verhaal toegevoegd is het wel een leuke gedachte...:-)

   Dan zijn er nog de Abdijen Corvey en Corbie.......

   ***

   ..

   No comments: