"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Tuesday, March 1, 2016

Saturnus oorsprong der Mythen..??

Door Bert E. Spoor de Rave

  Hoe waarschijnlijk is het dat verhalen uit de oudheid, overleveringen, legendes sagen en mythen, maar vooral ook de onbekende herkomst en betekenis van bouwwerken zoals de Piramides op diverse continenten, Stonehenge, Paaseiland, de Nazka-lijnen en tekeningen in Peru, Hiërogliefen, Runen en Rots-tekeningen om er maar een paar te noemen, verwijzen naar een beschaving die van buiten onze Aarde afkomstig zou kunnen zijn..?

  Baanbreker was toch wel Erich von Däniken die met zijn bestseller 'Waren de Goden Kosmonauten' menigeen de ogen heeft geopend. En Robert Bauval (The Orion Mystery) heeft de correlatie aangetoond van de 3 piramiden van Gizeh met de 'gordel van Orion', met de ster Sirius in het sterrenbeeld Hond en de blik van de Sphinx die gericht was op het sterrenbeeld Leeuw.. en daarmee een datering neergezet waarmee duidelijk wordt dat er op Aarde een boodschap is geschreven die verwijst naar de 'hemel'. Het oorspronkelijke monument van de Sphinx had op het lichaam dan ook een leeuwenkop en niét het hoofd van een véél recentere Pharao die ook niet de bouwer/ontwerper van de piramides was. Er zijn overigens wel degelijk pogingen gedaan door de Egyptenaren om piramides te bouwen, dit bleken in de meeste gevallen graftomben te zijn, in een poging het leven hierin weer op te wekken. Wanneer je de overblijfselen van de Sphinx goed aanschouwt valt direct op dat het hoofd niet in verhouding is met het lichaam dat, gezien de bouw met grove voorpoten, eerder de basis lijkt voor een stevige katachtige.. Maar wie waren die deskundige ontwerpers en bouwers..??  Vast geen holbewoners. Bolbewoners misschien......?

  Rond 10.500 voor Chr. was de ster Sirius in Egypte voor het eerst sinds duizenden jaren weer boven de horizon in het zuiden te zien, te middernacht. Tegelijk verscheen ook het sterrenbeeld "Leeuw" in het oosten, bij zonsondergang. Hiermee zou een datering van dát moment rond 12.500 jaar geleden kunnen zijn bedoeld. Deze datering hoeft dus niet per sé de bouwperiode aan te duiden, hoewel dat natuurlijk zeer goed mogelijk is, maar kan ook voor een belangrijke gebeurtenis staan. Door de schommeling van de aardas ontstaat er een precessie die 25.800 jaar duurt, daardoor lijken de sterrenbeelden aan de hemel te verschuiven, een zelfde stand, tov elkaar en de Aarde, komt echter pas weer na een volledige precessie, Sirius ging door dit gebeuren lange tijd achter de horizon schuil.. In theorie zou de boodschap ook naar 38.300 jaar terug kunnen duiden of 64.100.. of nog héél veel ouder.

 Update Sphinx, 3 oktober 2017: 
Ouderdom Sphinx(en) mogelijk 12.500 jaar.!!

 De (afgesloten) schachten/kanalen in het inwendige van de Grote piramide zijn aan één zijde op dat tijdstip exact gericht naar het sterrenbeeld Orion en naar Sirius en aan de andere kant naar de Grote- en Kleine Beer (Poolster). De preciezie, de bouwkunst en kennis zijn tot op heden nog steeds ongeëvenaard en de boodschap niet begrepen. Wat willen ze ons vertellen ? Zijn het alleen coördinaten of is daar meer te vinden ?

  Hier een pagina met een aantal cijfers. Ik herinner me nog dat, naast de 'toepassing' van Pi (3,14..), en de uitleg, waarbij uit de basisomtrek van de piramide, de omlooptijd van de Aarde om de zon in 3 waarden blijkt te zijn uitgemeten: het Zonnejaar, het Sterrenjaar en het Anomalistisch jaar, ook het verband tussen de hoogte van de Grote piramide en de afstand van de Aarde naar de zon het getal 147,8 (respectievelijk in meters en miljoenen km's), indruk op me maakte.
  Het huidige perihelium,(in een ellips het dichtst bij de zon) 125 eeuwen later dus, is berekend op ca 147,1, begin januari. Het verste punt van de zon, ap-helium, ligt op 152,1 miljoen km. Het betreft dus een 'punt' vóór of ná het perihelium wanneer de Aarde op die 147,8 miljoen km afstand staat, en wanneer al die maten kloppen zou dat een zeer nauwkeurige datering zijn !!! (de ellips van de Aarde zal in die tussentijd ook iets verschoven zijn..) Wie heeft dat zo berekend..??
 De Steenen Spreken van 'van der Vecht' (uitgaven 1939-1950) komt met zeer onthullende cijfers..! 
****
Het  Inwendige Leven.
 Rotstekeningen zijn eigenlijk nog moeilijker te ontrafelen omdat ze een derde dimensie missen zoals de piramide die kan weergeven, maar eenmaal ontcijferd lijkt ook daar verwezen te worden naar 'een geschiedenis' in het heelal. Veel van die tekeningen komen met concentrisch getekende ringen met verhalen en afbeeldingen over 'hemelvaartstochten' van de goden en hun terugkomst.. over reizen naar de Bovenwereld- en naar de Onderwereld (uitgaande van een Middenwereld), van een Hel, een Centrale Zon (!!) en een Hemeldak (overkapping/plafond) binnen een 'Heelal', vluchten op/met een zilveren vogel', Goden met maskers op. Dwergen en Reuzen, enorme rampen, creaties/scheppingen. Zijn het Mythen, zijn het Verzinsels..? Waar valt dat te plaatsen.?? Op 'onze planeet', op een andere planeet of ergens bij één van die verre sterrenstelsels..?

  Walter Papst heeft zich in deze materie verdiept en 'Der Götterbaum' geschreven, het boek is in het Nederlands als 'Erfenis van de Goden' bekend. Enkele afbeeldingen heb ik aan dit boek ontleend. 

  Vrijwel alle (Mythologische)onderzoekers hebben vraagtekens bij het lokaliseren van deze Goden- of 'wereld-es' zoals ie in de mythen genoemd wordt, die uit diverse 'sferen' zou moeten bestaan, een aantal bollen in elkaar met atmosferen er tussenin, geringd als een ui, met een centrale as/stam aan elkaar gehecht die door de verschillende rotatiesnelheden van de bollen/schillen tot een soort wenteltrap vervormde en op den duur zelfs afgesloten/dichtgedraaid werd..... En er kon gereisd worden van de ene 'wereld' naar de andere, dat was niet makkelijk, maar het kon. De Aarde komt qua voorstelling en afmetingen niet in aanmerking alhoewel toch vaak wordt vastgehouden aan de gedachte dat die oude sagen en legenden zich hier hebben afgespeeld. Natuurlijk is er naar een ander geschikt hemellichaam gezocht waar bewoning mogelijk zou kunnen zijn, of zijn geweest. Zelfs of er uit de brokstukken die in ons zonnestelsel als een gordel rondrazen een dergelijk grote planeet zou kunnen worden gereconstrueerd, maar dat is te weinig massa. De afstand naar de genoemde sterren(groepen) lijkt om te 'forenzen' te ver. Zelfs een reis binnen ons eigen Zonnestelsel naar bv Saturnus vergt al enkele jaren, met de ons nu bekende middelen wel te verstaan, de technologie om véél sneller te reizen is ons (nog)niet bekend, maar onze voorouders beschikten over kennis die ons nog niet is toegewaaid, laten we daar maar vanuit gaan..... De afstand naar de genoemde sterrenbeelden is niet alleen fysiek voor ons onbereikbaar, maar ook bij eventuele communicatie zouden jaren gemoeid zijn aleer een bericht, met de snelheid van het licht, is aangekomen. Een reactie Sirius-Aarde (8,5 lichtjaar) zou dan zo'n 17 jaar op zich laten wachten, zeker niet onoverkoombaar..! Een 'mailtje' naar de gordel van Orion zou er 825 jaar over doen eer het aankomt, en duurt het dus 1650 jaar voordat je antwoord kunt terug verwachten, dat is toch wel wat op de langere termijn...

  De tekeningen hieronder werden door wetenschappers in eerste instantie geïnterpreteerd als zijnde een zonnestelsel met een centrale zon en planeten in hun baan eromheen. Onverklaard bleef echter de 'uitgang' en de verbinding naar het midden, zoals het steeltje van een vrucht aan het klokhuis vastzit.. De ui is een mooi voorbeeld van een dergelijke schil-opbouw in de natuur. Plato's interpretatie van Atlantis (nr. 2 op afb. hieronder) past ook mooi in een 'schillenwereld'..! 

(Papst)

Ander perspectief:
  Cijfers.

  De wetenschappers houden zich niet met mythologie bezig en zijn er meestal wars van. Maar onlangs konden ze niet heen om de ontdekking van de oorsprong van een gigantisch hexagoon op Saturnus, een figuur dat in de oudheid al vaker genoemd werd, maar vooral de conclusie die wordt bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek, dat een dergelijk patroon gevormd kan worden indien er sprake is van 2 (of meerdere) met verschillende snelheid om elkaar heen roterende 'schillen'... 

  Daar er aan de oppervlakte van de planeet verschillende rotatiesnelheden worden gemeten zou er daar sprake kunnen zijn van schijven i.p.v. bollen. Dat stel ik me zo voor als een berenklauw, de snack wel te verstaan. Dat zou een iets ander verhaal worden..
 Eerst even wat meer over de planeet Saturnus die:

..... op zo'n 1,425 miljard km van de zon draait, (iets minder dan 10x de afstand van Aarde-Zon, met gemiddeld 149 miljoen km), 

..... een doorsnede heeft die verschilt van 108.000 km tussen de polen, tot 120.500 km op de evenaar. (iets minder dan 10x de diameter van de Aarde van 12.700 km),

..... een omtrek heeft (evenaar) van ca 380.000 km, (iets minder dan 10x de omtrek van de Aarde met 40.000 km),

..... verschillende rotatietijden heeft van 10 uur en 40 minuten ter hoogte van de evenaar tot 10 uur en 15 minuten op andere breedtegraden, en dat is ruim 2x sneller dan onze Aardse dag van 24 uur. Waar de rotatiesnelheid op onze evenaar 1666 km/h bedraagt is dat op Saturnus maar liefst ruim 36000 km/h..!!

..... een Revolutie, omlooptijd om de zon, heeft van ruim 29 jaar en daarbij in het heelal een afstand aflegt van ca 9 miljard km, waar de Aarde in 1 jaar 0,9 miljard km aflegt. Respectievelijk met een snelheid door de ruimte van 35.000 km/h voor Saturnus en een veel snellere 100.000 km/h voor de Aarde..!

..... met 0,6 een lager soortelijk gewicht heeft dan water en 'zou blijven drijven.' Dat zou kunnen duiden op 'luchtlagen' of kussens die tussen de schillen circuleren en de dichtheid verlagen..

..... ruim 2x meer warmte uitstraalt dan er wordt opgenomen en er dus sprake is van een inwendige energiebron. Saturnus werd ooit vergeleken met de Zon, er werd gesproken over een 2e zon, maar ook over een stervende zon...

..... synchroon met de omlooptijd een periodieke uitbarsting heeft die om de 28 - 30 jaar voorkomt en waarbij zoveel energie vrijkomt dat er materie in een baan (ringen) om de planeet wordt uitgestort en zoals hieronder gemeld, gaat dat gepaard met veel radioactiviteit. Niet uit 't hexagoon op de 'noordpool' maar van een breedtegraad ten noorden van de evenaar. 'De Storm'.

http://www.sciencealert.com/saturn-s-mysterious-hexagon-has-changed-from-blue-to-gold-and-no-one-knows-why


 Dit gebeuren veroorzaakt een enorme pluim die vanaf Aarde is waar te nemen. Een flinke eruptie ooit moet de 'lancering' van de maan Titan zijn geweest, met zijn diameter van 5100 km verreweg de grootste, op een afstand van 1,2 miljoen km.. Een andere 'ejaculatie', met veel energie, heeft de 'maan' Phoebe in een baan om de planeet gebracht op een afstand van bijna 13 miljoen km.!!! Als een kurk van de champagnefles is er toen een projectiel van 200 x400 km de ruimte ingeslingerd, bij dit soort uitspattingen lijkt veel water vrij te komen, dat direct bevriest en zich als een ring toevoegt aan de anderen. Als jaarringen. Die cyclus van 29-30 past ook bij Anubis die met dezelfde regelmaat een verre trip maakte, en dat zou geweest zijn naar/van de planeet Aarde...??!! 

 De zichtbaarheid van de ringen varieert overigens met de hoek waaronder wij ze vanaf de aarde zien. Als de aarde precies in het vlak van de ringen staat kijken we precies op de rand en zijn ze vrijwel onzichtbaar. Dit was het geval op 11 augustus 2009, dit doet zich om de ca 15 jaar voor, 2x per omloop.

  De wetenschappers, en alle anderen, zijn het er over eens dat de oppervlakte niet bewoonbaar is en kan zijn, een inwendig bollen/schillen-systeem lijkt niet overwogen, laat staan enig leven dat tussen deze (atmo)spheren zou kunnen (hebben) bestaan. 

Bollen in elkaar.
  Dat vraagt om een groot voorstellingsvermogen om een inwendige wereld te zien die is opgebouwd uit concentrische bollen die op diverse niveaus een ander soort leven huisvesten, onderling verbonden met een soort schacht/as die door torsie (en het 'omvallen' van de wereldboom) later in elkaar was gedraaid, waardoor er ook geen licht meer naar beneden werd gereflecteerd.. Dante heeft één en ander proberen te omschrijven, een wereld die we hier niet kennen.
(Papst)
Deze voorstelling moet je in de juiste verhoudingen zien. Wanneer je op een radius van 60.000 km bv 6 schillen projecteert dan heb je 10.000 km per schil, inclusief de atmosfeer die er tussen zit. Geef de 'mensen' een stevige bodem onder de voeten met pakweg de helft daarvan, dan is de afstand naar de onderkant van de volgende schil, het hemelgewelf, altijd nog 5000 km. Daarbij is de Mt. Everest met nog geen 9 km een pukkel. 
Naar de binnenkern van onze Aarde is trouwens een vergelijkbare afstand.

  Dat er op de verschillende afstanden van de kern ook andere zwaartekrachten 'van kracht zijn' spreekt voor zich. Meer naar binnen toe zal zich door deze grotere gravitatie- en druk een dwerggroei hebben kunnen ontwikkelen, een middengebied met meer 'aardse' overeenkomsten zal een aangepast postuur hebben gevraagd, met een gebied verder naar buiten waar juist reuzengroei zou kunnen vóórkomen. Aan de binnenkant van de buitenste bol een 'vegetatie' die door het middelpuntvliedend effect mogelijk tegen het 'hemeldak' was geslingerd. En ergens een gebied daar tussenin waar gezweefd kon worden.. In een dergelijk systeem geprojecteerd zijn deze toestanden te verklaren en ook te begrijpen, dit valt niet te situeren en te rijmen op aarde.

 Een 'schoorsteen', (een tot op heden nog steeds actief gebied gevormd door het Hexagoon op de Noordpool van Saturnus,) ontluchtte de verhoogde atmosferische druk in het binnenste door het naar buiten te 'ventileren'. Dat was letterlijk een verademing. Dat moet een flinke opening geweest zijn, enkele duizenden km in doorsnede, waardoor de schoongeblazen schacht, met kristallen aan alle zijden, het weinige licht van buiten tot in het diepste liet weerkaatsen. Het staat voor nieuw leven, een nieuwe geboorte. Deze 'Hemelpoort' lijkt me zomaar een mooi plekje om de troon van Petrus neer te zetten... 

Maar deze schoorsteen werd de strot dichtgeknepen, door rotatieverschillen...


(Papst)

 Waar kun je een verhaal plaatsen waar 'Hades uit/naar de onderwereld komt gevlogen op zijn 4 angstaanjagende paarden' ? En Cerberus is zijn '3 koppige hond'..!  In een 'bollenwereld' is zoiets te visualiseren, een vliegtoestel met een boel paardenkrachten ligt ook binnen het bevattingsvermogen; vuurspuwende draken of meerkoppige slangen en honden met vurige monden lijken te duiden op een voortstuwing zoals we die kennen bij straalaandrijving. (Het geeft ineens een nuchter perspectief wanneer je zo'n 'god' laat landen in een 4 motorige Air Force One..  Binnenin deze multi-wereld lijkt zich een enorme ramp te gaan voltrekken, het wordt omschreven als de val, kanteling en mogelijke ondergang van de 'wereldboom', met werelden die botsten (omdat ze niet meer vast zitten aan de centrale schacht), 'aard'bevingen, heftig gedonder en gebliksem, gepaardgaande met hevige neerslag en overstromingen (zondvloed..??). Het hemeldak scheurde open..  De Götterdämmerung'.......

 Was dit het moment waar de inwendige energiebron een kritiek punt passeerde en een onbalans veroorzaakte ? De Bollen verloren hun grip en slingerden als een verkeerd geladen centrifuge letterlijk uit hun voegen, dat zal zware schade hebben veroorzaakt en mogelijk vernietiging van één of meerdere habitats/sferen.  

  Maar als dit zich afspeelde op een verre planeet, hoe komen al die verhalen dan hier..????? Zijn er mensen/goden vanuit die holle bol naar de Aarde gereisd, en waarom..? Persephone werd verondersteld van 'een Aarde' te komen en zij wilde ook weer terugkeren tesamen met Hermes, dan moet zij zich dus elders hebben bevonden. In een paradijs waar zij van een verboden vrucht (granaatappel) snoepte en de zaden doorslikte. (..) ????

DE MYTHE VAN PERSEPHONE

Op een zomerdag was Persephone, de Godin van de Lente, bloemen aan het plukken met haar vriendinnen. Tussen de vele bloemen stond één bloem die anders was dan de rest, en al gauw was Persephone’s aandacht getrokken. Wat ze echter niet wist was dat Hades, de god van de Onderwereld, deze bloem had gecreëerd om Persephone naar de onderwereld te halen. Hij was namelijk radeloos verliefd op Persephone, maar wist dat zo’n lief en onschuldig meisje nooit vrijwillig mee zou afrijzen naar de duistere onderwereld. De bloem was zó onweerstaanbaar mooi, dat Persephone zich niet in kon houden en zich uitstrekte om de bloem te plukken voor haar moeder Demeter. Op dat moment spleet de aarde onder haar voeten open. In een fractie van een seconde kwam Hades te voren, en met een ruk trok hij Persephone op zijn span met zwarte paarden. De spleet in de aarde sloot weer, en niets wees erop dat Persephone daar ontvoerd was.

Demeter begon verwoed naar haar dochter te zoeken. Ze was intens verdrietig en weigerde haar taken als godin van de Vruchtbaarheid, en daarmee van de Groei en Vruchtbaarheid, uit te voeren. De aarde verdorde, en voor het eerst werd het winter.
De mensen konden hun graan niet meer oogsten, hun voorraadschuren raakten leeg en al snel brak er paniek uit. Zeus, de oppergod en vader van Persephone, kon het leed op aarde niet langer aanzien en spoedde zich naar Demeter om te proberen haar verantwoordelijkheden als godin duidelijk te maken. Maar de waanzinnige Demeter was voor geen rede vatbaar en dus zat er voor Zeus niks anders op om zijn machtige broer Hades op het matje te roepen.
Hades vertelde Zeus dat de ontvoering niet meer ongedaan gemaakt kon worden. 

 Hij had Persephone namelijk een hap van een granaatappel laten eten. De pitten van deze granaatappel bevatten de kracht om de geheimen van de onderwereld kenbaar te maken aan Persephone, en dienden tegelijkertijd tot bevestiging van het huwelijk tussen Hades en Persephone. Het zou dus onmogelijk zijn voor de arme Persephone om de onderwereld voorgoed te verlaten.

Zeus liet het hier niet bij zitten, en dwong Hades tot een compromis. Persephone mocht voortaan in de lente en zomerperiode terugkeren naar het rijk van haar moeder, zodat ze er zorg voor kon dragen dat het koren weer kon groeien en de oogst werd binnengehaald. Maar als de schuren waren gevuld, keerde ze terug naar de onderwereld waar ze zich verenigde met haar man. Zo groeide ze zowel in haar rol van godin van de Lente én godin van de Onderwereld en begon ze steeds meer te middelen in zaken van leven en dood.
Gedurende de tijd dat Persephone bij haar moeder is, bloeit de aarde als nooit tevoren. Maar zodra Persephone afzakt naar de onderwereld, is haar moeder vol van verdriet en verdort de aarde weer. Dit fenomeen kennen wij in onze tijd nog als onze seizoenen.

Reizen.
   Maar geplaatst in een bollenwereld zou zij 'slechts' naar een volgende schil hoeven te reizen en niet helemaal naar 'onze' planeet. In dit licht bezien zijn er meerdere mythen die het goed zouden doen in zo'n hemellichaam. Op Aarde gingen er verhalen dat er ooit goden uit de hemel zijn geland die de planeet hebben 'gecreëerd' en bevolkt, die de 'eerste mens' hebben geschapen, naar hun evenbeeld(..) Was dat nodig omdat hun eigen leefomgeving letterlijk op instorten stond ?? Dan zijn ze zich er van bewust geweest dat het aanstaande was en hebben ruim van te voren al maatregelen genomen. 

 Wat zouden 'wij' doen indien het einde van de Aarde inderdaad onvermijdelijk aanstaande is ? Enkele uitverkorenen zullen met zoveel mogelijk 'bagage', en andere zaken om te kunnen overleven, naar een veiliger oord worden gezonden, desnoods naar een andere planeet.. om daar het voortbestaan van de soort in stand te houden. En van meerdere soorten.., als we de ark van Noach hier positioneren. Zouden wij nú een oude man opdragen om van alle dieren een paar te vangen en ze op een grote boot, die hij zelf moet maken, samen te drijven, en ook te verzorgen neem ik aan, totdat de Grote Vloed zijn waters heeft laten zakken..? Zou dat niet handiger kunnen met een genetische databank, met bevruchte embryo's in de vriezer..? 

  Voor die tijd moest er natuurlijk wel een geschikt plekje worden gevonden en eventueel aangepast om 'nieuw leven' te creëren, maar of dat in 7 dagen is gebeurd ?? En hoe kwamen ze daar..?

  Om van Saturnus naar de Aarde te reizen zou in een rechte lijn neerkomen op zo'n 1,25 miljard km bij de gunstigste stand. Maar de ruimtevaart leert ons dat dat in cirkels, ellipsen of lussen moet gebeuren, waarschijnlijk dus dat een ruimteschip eerst een lus om de Zon maakte en daarna in een baan naar de Aarde toescheerde. Dat zij vele malen sneller konden reizen dan de huidige astronauten mag aangenomen worden. Een Voyager heeft bewezen onder gunstige omstandigheden en met een duwtje van Jupiter zo'n trip in pakweg 3 of 4 jaar te kunnen maken..! Misschien konden de bolbewoners het wel binnen een maand, of nog sneller, met hun technologie.

  Een planeet creëren/aanpassen doe je niet in 7 dagen (of zelfs 7 jaren, zonder enig 'goddelijk' ingrijpen wel te verstaan..), met '7 omgangen' kan het ook gelezen worden als 7x de cyclus van Saturnus van 29 jaar, en er dus sprake zou kunnen zijn van 2 eeuwen voorbereiding... Dan kan wat je er gezaaid hebt ontsproten en gegroeid zijn. En aangepast aan de nieuwe omgeving. Petrus stelt de verhoudingen even anders voor door een dag gelijk te stellen aan 1000 jaar. Maar dat was bij de goden, niet op Saturnus, of toch wel..?? De 'mensen' daar konden 950+ jaren oud worden, en dat is iets minder dan 10x de 100+ die we hier halen...

 2 Petrus 3:8: Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
  
  Nu schijnt het dat die bolbewoners dusdanig goed konden cijferen en andere 'wonderen verrichten' dat zij het overdrukventiel van de buitenschijf op het juiste moment een handje konden helpen. Met de bedoeling om met de uitstoot mee naar buiten gezogen te worden en die startsnelheid kunstmatig op te voeren naar een ontsnappingssnelheid. (Niet vanuit de 'ventilatiekoker', het hexagon, dat zou verstopt geraakt kunnen zijn (?), maar vanuit een opening die op een breedtegraad ten noorden van de evenaar zou liggen.) 
Die slinger moest natuurlijk wel in de goede richting wegschieten, dat moment wordt bepaald door de stand van de planeet-as. 2x per omloop was er een juiste positie, slechts één daarvan kon benut worden, 1 x per ca 29 jaar... Dan werden er schepen naar buiten geschoten...???  


  De banen op bovenstaande schets zijn niet in verhouding, verre van, het zou niet op één pagina passen, maar het geeft een beeld van de opbouw. De schuine stand van Saturnus is bepalend voor de hoek waarmee een projectiel de ruimte wordt ingeslingerd. En om richting de Zon/Aarde te reizen is een correcte uitgangspositie nodig. Op dát moment werd de opening geforceerd geopend en konden de ruimtereizigers profiteren van een flinke startsnelheid in de juiste richting... Om na zo'n reis weer terug te kunnen keren naar het inwendige van de planeet moest rekening worden gehouden met het weer sluiten of dichtvriezen van de opening, wellicht binnen enkele maanden, ik heb daar geen tijdmaat voor kunnen vinden, of anders te wachten op de volgende gelegenheid die zich zou aandienen, en dat zou dan 29 jaar later zijn...  Zo'n vlucht wordt ergens in de mythologie beschreven en vergeleken met de 'vrije val van een aambeeld', en dat zou ca 10 dagen hebben geduurd. Met een 'kleine' 1,5 miljard op de kilometerteller (rechte lijn) is dat een orde van grootte van 400.000 km/h. Wanneer je daar de acceleratie en de afremming/vertraging mee verrekent zou dat een topsnelheid van meer dan een half miljoen km/h kunnen inhouden. Da's rap vergeleken met de Voyager 2 die ruin 56.000 km/h bleek te halen, maar ik noem het niet onmogelijk om 7x sneller te kunnen gaan (of iets minder dan die 10x wat mij betreft..), vooral in de omgekeerde richting, met de Zon als grote aantrekker en versneller, en vanaf Saturnus al met een veel grotere startsnelheid !! Terug heeft mogelijk iets langer geduurd .. wie zal 't weten..?
  


Een Tijdlijn.
     Een datering van de eerste vluchten zou zomaar terug kunnen gaan naar ruim 12.000 jaar geleden of nog eerder, maar de periode waarin volgens de geschriften de Aarde zou zijn gecreëerd en Adam en Eva geschapen werden is meer recenter en zou rond 4000 voor Christus liggen volgens deze tabel van Genesis althans, 6000 jaar geleden dus. De zogeheten Adamietische Wereld.

 Het eerste wat opvalt zijn de hoge leeftijden, na Noach gaan die trouwens een stuk naar beneden, waar Sem nog 700 jaar oud wordt zakken de leeftijden na de Zondvloed naar meer Aardse begrippen (!!!). De vloed staat hier gedateerd als 1656 ná het jaar 0 en zou dus volgens het geboortejaar van Jezus (3892) hebben plaatsgevonden 2236 jaar vóór zijn geboorte. Ca. 4250 geleden.

  Zou het niet zo kunnen zijn dat de eerste 'schepping' niet op Aarde geschiedde maar juist op hun eigen planeet, en wel om lichamen te creëren die geschikt waren om onder andere omstandigheden te kunnen gaan leven en voortbestaan..?  Het Paradijs, de (proef)tuin van Eden is daarmee dan in de bollenwereld gesitueerd..! De zondvloed was voorspeld, dan wel geplanned !!! en ná de 'geboorte' van Adam resteerden er dus nog 1656 jaren voor de grote ramp zich zou voltrekken.

 'Van te voren beraamd' zeg ik omdat er in de mythologie gesproken wordt over een 'god' die met een 'gouden bijl' de laatste wortel van de wereldboom doorhakte waardoor de hemel viel en al het water uit de wereldrivieren als een waterval werd geloosd, hun habitat overspoelde en vernietigde. Het zou om een opoffering gaan waar de gehele bevolking het niet zou overleven; omdat de ramp onontkoombaar zou zijn werd een geschikt moment gekozen om het DNA naar elders te vervoeren.. In een beeldspraak kan de 'gouden bijl' symbool staan voor een krachtig instrument, mogelijk explosieven..???  Een wereldramp die alle bollen in het systeem aantastte en beïnvloedde. Was dat het moment dat Noach de 'diepvriezer, gevuld met DNA' van alle belangrijke leven plus de zaden van de nodige gewassen, aan boord hees en de veiligheidsgordels aantrok in zijn Ruimteschip, om het geredde leven op een andere planeet, die daarvoor was geprepareerd, los te laten..? In dat geval speelt alles ná hem zich af op onze planeet..

 Ze konden niet anders, deze laatste daad was noodzakelijk, alles moest worden opgeofferd om het voortbestaan van alle leven een kans te geven om te 'overleven'..!!  Noach was hun laatste hoop en zijn missie was om over dit leven te waken, het te begeleiden en elders een nieuwe grond, aarde, te geven. En hij zal niet de enige zijn geweest, hetgeen de verschillende oorsprongen van het verhaal en de landingen op diverse continenten aannemelijk maken.. Kan het zo zijn dat er vanaf een moederschip dat om de Aarde cirkelde een vloot met (uitheems)leven werd gelanceerd..? In, op arken lijkende, capsules..??

  Nu is er nog een belangrijk gegeven omtrent een soort reïncarnatie, een eeuwig leven, waardoor deze 'soort' hun lichamelijk omhulsel na verloop van tijd kon 'inruilen' en hun geest, die in het bezit bleef van ervaringen en herinneringen, het leven weer opnam in een nieuw lijf. Een nieuwe PC zeg maar waarop alle geheugenschijven vanaf de oude worden ge-update.. Een onsterfelijke ziel. En omdat er dus niemand echt doodging was voortplanting niet aan de orde, dat gebeurde alleen bij de lagere rassen/dieren..


  Wat omhelsde de 'zondeval'..? Na het nuttigen van de 'verboden vrucht(en)' werden Adam en Eva zich van hun naaktheid bewust en schaamden zich.  Het bedekken van de 'schaam'delen lijkt te verwijzen naar de geslachtsdaad waar de slang symbool kan staan voor het mannelijk geslacht en de vrucht naar de vagina verwijst: De Bevruchting. Hiermee gaven zij 'Het Leven' door aan een Nageslacht en verloren zodoende zelf het 'Recht op het Eeuwige Leven'.. Ze werden 'sterfelijk'. Verdienden zij hiermee de 'zondevloed'..? De 'goden' waren boos en wilden hun creaties vernietigen...??? Want die werden verondersteld zich niet voort te planten.  

***
  Ik ging er in eerste instantie vanuit dat dit de laatst mogelijke vlucht vanaf de planeet zou zijn omdat er in het inwendige mogelijk niet veel was heel gebleven. Maar op bovenstaande tabel viel me bij nadere bestudering ineens op dat ná de zondvloed, de interval van ca. 30 jaar of een veelvoud daarvan nog regelmatig voorkomt, te beginnen met Selach bij 1693, tot en met Terach 1878, Jacob in 2108 na 2 x 30 jaar... Werden er ná Noach nog vluchten gemaakt..? Indien de zondvloed, die alle leven vernietigde, inderdaad in het binnenste van Saturnus plaatsvond zou dat toch uit te sluiten zijn... 


Recentere waarnemingen..
De volgende uitstoot zal niet lang op zich laten wachten.

 Waarneembaar vanaf de Aarde zou de gebeurtenis van die periodieke erupties hier door Noach en de zijnen ook gevierd kunnen zijn met het tot leven wekken van een volgend geslacht (of wedergeboorte..!!), en dat zou zomaar eens gebeurd kunnen zijn met ingevroren bevruchte eicellen, voor deze gelegenheden bewaard, die bij een draagmoeder werden ingebracht...? Is de maagd Maria op een dergelijke manier 'onbevlekt' zwanger geraakt..? Het zou Jezus inderdaad een bijzondere afkomst geven.

  Is het mogelijk dat bij elke 'Periode' van de planeet die vanaf aarde zichtbaar is, het ritueel van 'Nieuwjaar', Nieuw Leven' werd gevierd met de knal van een champagnekurk die de uitbarsting symboliseert, en vuurwerk, om het geweld dat daarmee gepaard ging tot uitdrukking te brengen.? 

  Het duurde toch ruim een half jaar eer Noach vaste land had gevonden (of eer het water was weggelopen) volgens de Bijbel althans. Hij zou zo maar in een oceaan of groot meer geland kunnen zijn en daar een poosje hebben gedreven.. of duurde de vlucht vanaf Saturnus zo lang..?? En waarom had hij wereldwijd andere namen ..?

  De Zondvloed.

Wereldwijde verhalen, op minstens 26 !! locaties over een persoon, veelal met verschillende benamingen, met dieren aan boord..Bron: "Verspreiding van zondvloedlegenden 
....die: het verhaalelement bevatten dat de hoofdpersoon dieren aan boord van zijn boot nam. Het is op zich al bijzonder als één of twee Indianenstammen een dergelijk verhaal hebben, maar dit resultaat is ronduit verbluffend, deze kaart geeft al goed de wereldwijde verspreiding van dit verhaal-element weer. 
Alaska: Hareskin Indianen.5 
Canada: (van west naar oost): Sarcee6, Cree7, Timagami.8 
VS: Skagit9, Caddo.10 
Zuid Amerika: Jivaro.11 
Europa: Wales12, Litouwen13, Transylvaanse Zigeuners.14 
Afrika: Tanzania15, Masai.16 
Midden Oosten: Hebreeën, Soemeriërs17, Zoroastrisme.18 
India: Hindoe geschriften.19 
Centraal Azië: Altaj20, Boerjatië.21 
Zuidoost Azië: Bahnar (Vietnam)22, Miao (Jiangxi in China).23 
Borneo: Dajaks.24 
Oceanië: Biami25, Nieuwe Hebriden.26"
 Welke volkeren bewoonden de Aarde reeds lang voordat 'de eerste Mens' werd geschapen..? Wie waren de Mayas, de Azteken en wat waren de verschillen met de godenzonen..? En hoe reageerden zij op het bezoek uit hoger sferen..??

 Van de goden die op het vasteland waren geland werd gezegd dat ze zich gekleed hadden in mantels of pakken, een masker of helm droegen, soms in de vorm van een 'vissenkop'. Dat ze hun ledematen ter bescherming moesten bedekken of 'beschilderen'.. Een ruimtepak ligt hier zomaar voor de hand.  De vergelijking van het kostuum met de vissenkop met een religieuze mijter ligt hier ook voor 't grijpen. Zij heersten over hemelen en wateren. Met een ruimtepak en een duikerspak aan.. gevleugeld en geschubd.Een oude grottekening, en de heilige St. Nicolaas met een vissenkop in een bol..!  (bekend als Santa Claus schijnt ie trouwens op een slee, voortgedreven door een boel 'rendieren PK's' door de hemel te flitsen... )

 De ringen of cirkels worden meestal uitgelegd als een aura, er is minder fantasie voor nodig om hier een ruimtehelm in te herkennen..

  Staan kerken met spitse punt symbool voor een omhooggericht ruimtevaartuig, een raket, een spaceshuttle klaar voor de lancering...??

 


 Willen de priesters zo communiceren met de goden..? Maken zij zich zelf heilig door zich voor te doen als afgezanten van hemelbewoners..? Wat weten ze over de geheimen die de goden niet mochten openbaren, die zij niet over de Stynx mochten dragen, en daar zelfs op moesten ze zweren.? Welke kennis houden zij verborgen voor het 'gewone' volk..?  Is het celibataire leven bedoeld als een naleving op het verbod om nageslacht te verwekken..? Willen de priesters zo weer goddelijk, onsterfelijk of minstens heilig worden, om zo dichter bij de wensen van hun Heere te staan..?

  Het lijkt erop dat Noach de laatste reiziger is geweest, dat hij het erfgoed van een andere planeet heeft weten te redden en daarmee een 'nieuwe wereld' die op Aarde begon, heeft geschapen (naast het oorspronkelijk bestaande leven). En heeft híj de 10 geboden meegebracht, die hier overigens door vrijwel niemand worden nageleefd... Stel je voor dat er in het inwendige van Saturnus toch nog ingeslotenen al eeuwen zitten te wachten op 'redding'; maar evengoed kan (een deel van) de beschaving het beter gedaan hebben en met geavanceerde technieken vanaf de Maan, of daarachter, ons aan het observeren zijn en zich zo nu en dan even tonen in UFO's die 'in formatie' informatie verzamelen.. Want wat had Nostradamus daarover gezegd..?


 'Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus'. ? De verschillen zouden dusdanig zijn dat ze van 'een andere wereld' lijken te komen..???  ;-) Even met een knipoog, maar hoe zit het met de postuur van man en vrouw? De bouw van een vrouw is, meestal, tengerder dan dat van een breedgeschouderde en grotere sterke kerel. De geslachten leefden op Saturnus gescheiden van elkaar, op hun eigen bol en plantten zich niet voort..?  Met een 'eeuwig leven' voor de boeg was dat dan ook niet noodzakelijk...! Het leven op een ander niveau kwam ook met een daarbij behorende zwaartekracht, hetgeen het verschil in lichaamslengte, gewicht en spierkracht zou verklaren. 

 Wat had Persephone ook al weer gedaan nadat Hades haar uit een andere wereld had ontvoerd..? Daar al wordt verhaald over een vrucht, een granaatappel, en wordt er gesproken over '7 zaden' die zij ervan 'gegeten' had.....  Wat nu wanneer Persephone van Dwergformaat was en Hades dat van een Reus..?? Dat is als een grote hengst op een klein pony loslaten, even cru vergeleken. Goede kans dat de vrouw bij het baren van zo'n gemengde en ongetwijfeld grote baby, het leven zou laten.. (en zo haar eeuwig leven verloor). Een terechte waarschuwing dus. Dan zou de 'straf met helse pijnen' bij de bevalling het gevolg zijn van het overtreden van het gebod tot 'samenzijn'. Staan zij symbool voor het paar Adam en Eva..? Of waren zij Adam en Eva..?

 Een 'aangepaste' lichaamsverhouding tussen hen beiden kan het verschil gereduceerd hebben naar pakweg 10% en zou de geboorte letterlijk draaglijker hebben gemaakt, dit in voorbereiding van een leven op Aarde .. Na de schrik van het baren hun eerstgeborene zijn de eerste mensen waarschijnlijk dus gewoon doorgegaan met 'zondigen' omdat ze er niet direct dood aan gingen. Dit alles speelde zich af in het Hemelse Paradijs', niet op onze planeet...???
  
  Adam en Eva kunnen dan wel de eerste 'gecreëerde' mensen zijn geweest, maar dat stelt niet per sé dat zij de eerste bewoners op Aárde waren. Wel de eerst gemodificeerden...  En Noach zal dan misschien de laatste reiziger zijn geweest, maar beslist niet de eerste. De chronologie in Genesis in niet volledig en is omstreden. En wat is de link naar de piramide van Cheops waar de overgrootvader van Noach, Henoch zou 'slapen'..? er zijn geen restanten in deze piramide gevonden dus het kan gaan om een spirituele aanwezigheid en geen stoffelijke.

'Het niet kunnen terugkeren naar het oosten', zou dat kunnen inhouden dat er geen terugweg mogelijk was naar hun oorspronkelijk hemellichaam..? Huwelijken met de 'buitenwereld'..? De 'scheidsmuren' zijn dat de schillen van de bollen..? Het geïsoleerde gebied kan dat wellicht een sfeer zijn in de inwendige bollenwereld.??  Het 'nieuwe gebied' op Aarde..?


(de Steenen Spreken)

  Het mag allemaal vreemd klinken, ik heb geen feiten of voorvallen verzonnen, ik heb ze alleen in een ander daglicht bekeken en op een andere locatie gesitueerd. Waren het deze individuen die op Aarde als goden werden neergezet en vereerd..? Zij konden wonderen verrichten als we de geschriften mogen geloven.. Religie is gestoeld op geloof, niet op zeker weten. Ik weet ook niet zeker of er ooit leven op/in Saturnus is geweest. Maar ik geloof er wel in dat een dergelijke situatie mogelijk zou kunnen zijn. Het biedt een ander perspectief en geeft de goden die in de hemelen zouden wonen of er ooit vandaan kwamen, een plek van eventuele herkomst. Maar waar zíj dan weer vandaan kwamen..... da's een andere vraag. 

Zie ook:
http://bert-firebert.blogspot.nl/2017/01/adam-en-eva-de-eerste-genetisch.html

No comments: