"VIS MEDICATRIX NATURAE"
All rights reserved

Saturday, June 17, 2017

De Ravensche Brug aka IJzerenbrug.

 Door Bert E. Spoor de Rave

 De Ravensche Brug te Nieuwenhoorn kan gedateerd worden op 1827 toen de eerste scheppen de grond ingingen om het Kanaal door Voorne te graven. Dit 10 km lange kanaal werd in een rechte lijn aangelegd van Hellevoetsluis naar Heenvliet. Dat had consequenties voor de polders in dat gebied waar de scheidingslijn akkers doorsneed en landwegen letterlijk de weg versperde. De belangrijkste 'verkeersader' in de Nieuwenhoorn in die tijd was de Ravenseweg (oorspr. Ravensche Wech) die vanaf het Ravense Hout doorliep tot halverwege de Oudehoorn. Deze handelsweg dateert van ná 1230 toen het eiland de Oosthoec na een aantal jaren overstroomd te zijn geweest, door monniken van de Vlaamse abdij 'ter Doest' werd drooggelegd en bedijkt om er vervolgens een uithof te vestigen, via de Duitse Hanse verschenen rond de tijd ook de eerste Raven om handel te drijven.. (zie Ravestein). 

  Deze ijzeren draaibrug kreeg meer bekendheid onder de naam IJzerenbrug, zoals de kleine wijk met slechts een tiental woningen langs het kanaal nu nog steeds genoemd wordt. De brug is er niet meer en werd vervangen toen een vaste 'oeververbinding' tot stand kwam bij de aanleg van de 'Nieuwe Ravense brug' tussen de Nieuweweg en Nijverheidsweg, ca 50 meter naar het westen.

Op maandag 2 november 1981 werd de nieuwe Ravensebrug officieel opengesteld voor het verkeer. Het was een belangrijke verbetering in de ontsluiting van het industrieterrein Kickers Bloem en de nieuwbouwwijk De Kooistee. De twee miljoen kostende brug was in acht maanden gebouwd.”

 Op oude kaarten uit het Streekarchief  en het Stadsmuseum wordt de oude brug genoemd en aangegeven. Publicaties in lokale dagbladen vernoemen de brug wanneer er oa reparaties aan de aanlegkades en brughoofden worden verricht en wanneer er stremmingen zijn...


De situatie 1827/1830 (meer plattegronden en foto's)

1881 (Delpher)

1912

Beginjaren '80 (streekarchief)

Een ouder plaatje..
..en de huidige verbinding. Google maps.

De eeuwenoude handelsweg heeft geen 'doorstroom' meer.
  De sloop van de brug werd aanbesteed, wat er met de delen is gebeurd is onbekend..

  Met als toegift een paar prachtige plaatjes van de oude Vlotbrug (1,5 km ten westen van de Ravensche Brug) uit resp. 1900 en 1935..
Meer:


.

No comments: